2018 3. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Ortak bir amaç için bir araya gelmiş insanlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 2.

Kişilerin devletten ve toplumdan isteyebilecekleri haklar isteme hakkı olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi isteme hakları arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 3.

İnsan haklarına aykırı davranışlara maruz kalan kişilerin mağduriyetlerini yetkili makamlara yazılı olarak bildirmeleri aşağıdaki haklardan hangisini ifade eder?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın gereklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi aşağıdaki yasama denetim yollarından hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 6.

İnsanların insan olmaktan dolayı doğuştan sahip oldukları dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin işlevlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki demokratik siyasal sistemin ilkeleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardan biridir?

 
 
 
 
Soru 10.

Hukuk kurallarının en üst basamağında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Günümüz toplumlarında nüfus çok kalabalıklaştığı için halkın ülke yönetimine doğrudan katılması mümkün olmamakta, vatandaşlar kendilerini temsil edecek milletvekillerini seçerek yönetime katılmaktadırlar. Sözü edilen durumu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini sınırlandıran ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 14.

Her toplum zaman içinde değişir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha çabuk gerçekleşen değişme, bunların kullanımını düzenleyen ahlak anlayışlarının, hukuk kurallarının bu hızlı değişime anında cevap verememesi çeşitli insan hakları ihlallerine sebep olmaktadır. Verilen ifade, insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 15.

I. Avrupa Birliği

II. İşkenceye Karşı Komite

III. Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
Yukarıdakilerden hangileri Birleşmiş Milletler Örgütünün bünyesinde yer alır?

 
 
 
 
Soru 16.

• Uluslararası antlaşmalar onaylandıklarında taraf devletler için bağlayıcı niteliği olan bir uluslararası koruma türüdür.
• Taraf devletler sözleşme hükümlerini iç hukuklarına aktararak antlaşmanın gereğini yapmak zorundadır.
• Sözleşmenin gereğini yapmayan devletler için çeşitli yaptırım yolları öngörülmüştür. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası antlaşma niteliğinde değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeyde faaliyet gösteren koruma organları arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 18.

Batıda 15. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan ve “yeniden doğuş” anlamına gelen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Düşünce ve vicdan hürriyetini önemseme

II. Egemenliğin halka ait olmasını benimseme

III. Baskıcı yönetim anlayışını model alma
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün demokrasi ve insan haklarıyla ilgili görüşleri arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 20.

Atatürk ilkelerinden halkçılık aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x