2018 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Dilin en önemli niteliği toplumdaki insanlar arasında anlaşma sağlayan sosyal bir kurum olmasıdır. Kendine göre birtakım yasaları vardır. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni sözcükler türetilir. Kullanılan bazı sözcükler anlam kaymasına uğrar, kullanılmayanlar da unutulup gider. Bu bakımdan dil canlı bir varlıktır. Bu parçanında dilin hangi özelliğine değinilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Salona toplanan öğrenciler sessiz olmaları konusunda uyarıldı. Bu cümlede aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 3.

Sözcüklerin birbiriyle olan ilişkilerini, cümledeki görevlerini ve durumunu inceleyen bilim dalına _________ denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Bugün Türkiye’de kullanılan yazı dili aşağıdaki ağızlardan hangisine dayanır?

 
 
 
 
Soru 5.

Dil, kültürün temeli olduğuna göre bir milletin dil ile ifade ettiği sözlü, yazılı her şey kültür kavramına girer. Sabahtan akşama kadar evde, sokakta, çarşıda, iş yerinde konuşan halk farkında olmadan dil tarlasını eker biçer. Dilin duygu ve düşünce ile dolmasının sebebi günlük hayata çok yakın olmasıdır. Bu parçanınnın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerden olamaz?

 
 
 
 
Soru 7.

I. Moğolcayla aynı dil ailesine mensuptur.

II. Ural-Altay Dil Ailesi’nin Altay kolunda yer alır.

III. Eklemeli (Bitişken) bir dildir. “Türkçe” ile ilgili verilen numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 8.

Türk dilinin aşağıdaki gelişim aşamalarından hangisi günümüzde kullanılan Türkçeyi kapsar?

 
 
 
 
Soru 9.

15 Mayıs 1277’de “Bugünden sonra divanda, dergâhta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” fermanı yayımlanarak Türkçenin gelişmesine ve ulusal bilincin yerleşmesine katkı sağlanmıştır. Bu parçanında sözü edilen fermanı yayımlayan Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

• Mensur bir eserdir.
• “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir.
• Edip Ahmet tarafından yazılmıştır. “Atabetü’l Hakayık” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 11.

Türk alfabesindeki ünsüz harflerin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerin hangisinde Türk alfabesindeki yuvarlak ünlüler bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Sevdiğim bir güzel kalem(I) kaş amma Edalı cilveli(II) sernakkaş amma Güzelin(III) safası zevki hoş amma Evvelce uğrunda(IV) çalışmak lazım Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın (:) kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi öz Türkçe olamaz?

 
 
 
 
Soru 16.

Ressam geniş renk lekelerinde yalnızlığı ( ) coşkuyu yakalıyor. Anlamlar resmin kendi dilindeki okumalarda gizlenmiş ( ) Renkler çarpıcı, sıcak, canlı ( ) Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Sonunda tükettim ruhumu: Sevinirken sevincimi seyrediyorum Korkumla korkmuyorum şimdi. Madem bir kapı aralıktır, Sen sonuna kadar aç onu. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 18.

saat yirmibir demesin içim çöl oksijeni eksik bir gökteyim Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Askerî okulda uzay bilimleri(I) eğitimi alan bu idealist adam 48 yaşında. Kazakistan’da babasının hediye ettiği akordeon ile müziğe merak salmış. Altı(II) yaşındayken bir Kazak Televizyonunda(III) verdiği mini konser onu oldukça(IV) heyecanlandırmış. Bu parçanında altı çizili ifadelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x