2018 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Anadolu’da Selçuklu üstünlüğünün sona erip Beylikler’in kurulmaya başlandığı 13. yüzyılın ortaları ile 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı kabul edilen ünlü şair Yunus Emre’nin tarihî kimliği hakkında bilgiler sınırlıdır. Bu parçanında dilin hangi işlevi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

İletişimde, eğer varsa iletiye verilen her türlü yanıta _________ denilmektedir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 3.

İyi bir sunum için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 
 
 
 
Soru 4.

(I) Tartışma, karşımızdakinin düşünce ve duygularını ispat yoluyla değiştirmeyi amaçlayan bir konuşma biçimidir. (II) Kanıtlara değil duyguya, coşkuya yaslanarak yapılır. (III) Tartışmalarda dil, çoğunlukla göndergesel işlevde kullanılır. (IV) Tartışma, konuşmacılar ve bir başkandan oluşur. Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 5.

• Panelde başkan bulunmaz.
• Panelin konuşmacı sayısı 3 ila 6 arasındadır.
• Açık oturum ile panel arasında sadece üslup farkı vardır. Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 6.

Bir cümle hâlinde ifade edilen bir görüş (tez) ile bir karşı görüşün (antitez) öğrencilerden oluşan iki grup arasında, bir hakem kurulu huzurunda tartışılmasına _________ denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi alanında uzmanlaşmış kişilerin hazırladığı bildirilerin sunulduğu tartışma türüdür?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde birlik, beraberlik ve iş birliği ana düşüncesi işlenmemiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Dil, anlamı işaret eden kodlar bütünüdür. Ama yazıda, ama sözde, ama görsel sembollerde; yan yana gelmiş bir sürü sihirli işaret bizi anlama taşır. Dünyayı ve kendimizi dille anlar, dille düşünür ve dille ifade ederiz. Bu parçanında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatım kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerin hangisinde birinci kişili anlatım kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Anlatımda gereksiz sözcüklere yer verilmemeli, cümlelerde en az sözcükle eksiksiz anlatım yakalanmalıdır. Bu cümlede anlatımın taşıması gereken özelliklerin hangisinden söz edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 14.

Bütün sevgileri atıp içimden, Varlığımı yalnız ona verdim ben Elverir ki bir gün bana derinden Ta derinden bir gün bana “gel” desin Bu dörtlüğe hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Bazı romanlar vardır ki edebiyatıyla okuru etkilediği gibi aslında anlatılan ana karakterin hayatına girmek yerine, roman yazarının hayatıyla buluşmaya yönlendirir okuru. Roman, okurun yazara ulaşması için bir vesile olmuştur artık. Bu parçanında asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 
 
 
 
Soru 17.

I. Akşam yemeğine bizimle gelmek ister misin?

II. Notaların arkasına saklanır düşlerim.

III. Pencereden, yağan yağmuru izliyordu.

IV. İçindeki enkazda hayallerim barınır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde alışılmamış bağdaştırma vardır?

 
 
 
 
Soru 18.

Tamer, koridora sabah saat sekiz buçukta girdi. Osman Efendi’den önce yediveren gülü önündeki sandalyeyi gördü. Issız koridoru bir baştan bir başa geçti, döndü. Kapıların üzerindeki yazıları okudu. Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın ilk cümlesi olabilir?

 
 
 
 
Soru 20.

Bir gün Nasreddin Hoca eşeğini yitirmiş. Köşe bucak ararken bir yandan da türkü söylüyormuş. “Hoca! Bizim bildiğimiz, insan yitirdiği eşeği böyle türkü söyleyerek değil ağlaya sızlaya arar.” demişler. Hoca türküye ara verip “Son umudum şu dağın ardında.” demiş. “Orada da bulamazsam o zaman görürsünüz bendeki ağlayıp sızlamayı!” Bu parçanın aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x