2018 3. Dönem AÖL Fizik 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

  • 1.024 kez görüntülendi.

Soru 1.

“Cisim, üzerine etki eden net kuvvet doğrultusunda yer değiştiriyorsa fiziksel anlamda iş yapılır.”
Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde iş yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde tahta blok şekildeki gibi yere paralel 10N’luk kuvvetle 2 m’lik yol boyunca çekiliyor. Yapılan iş, kuvvet ile alınan yol çarpımına eşit olduğuna göre kuvvetin yaptığı iş kaç J’dür?

 
 
 
 
Soru 3.

Aynı anda harekete başlayan K, L, M ve N otomobillerinin t sürede ulaştıkları süratler aşağıdaki tabloda verilmiştir.Aynı sürede süratini daha fazla artıran araç daha güçlü olduğuna göre otomobillerden hangisi diğerlerine göre daha güçlüdür?

 
 
 
 
Soru 4.

Sürtünmenin ihmal edildiği bir yolda kütlesi 2 kg olan bir oyuncak arabanın sürati 2 m/s’dir. Kinetik enerji = 1/2 . m .v2 bağıntısıyla bulunduğuna göre arabanın kinetik enerjisi kaç J’dir?

 
 
 
 
Soru 5.

Kütleleri eşit K, L, M ve N cisimleri şekildeki gibi h, 2h, 3h ve 4h yüksekliklerinden yere bırakılıyor.
Buna göre hangi cisim diğerlerine göre daha büyük bir süratle yere çarpar?

 
 
 
 
Soru 6.

Sürtünmeli bir ortamda yay 10N’luk kuvvetle sıkıştırılıp bırakıldığında yayın önündeki takoz 1,5 m uzağa gidiyor. Aynı yay 5N’luk kuvvetle sıkıştırılıp bırakılsaydı takoz aşağıdaki uzaklıklardan hangisine ulaşabilirdi?

 
 
 
 
Soru 7.

Yenilenebilir enerji kaynakları enerji üretirken çevre koşulları ve tarım arazileri dikkate alındığında çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynaklarıdır.
Buna göre, I. fosil kaynaklar,

II. rüzgâr türbini,

III. güneş pilleri enerji kaynaklarından hangileri yenilenebilir enerji kaynağıdır?

 
 
 
 
Soru 8.

Eritme, pişirme veya kurutma gibi işlemlerin yapıldığı endüstriyel alanlarda ve fırınlarda ölçüm yapılan termometre aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Celcius termometresinde 100 °C olarak ölçülen bir sıcaklık Kelvin termometresinde kaç K’e karşılık gelir?

 
 
 
 
Soru 10.

Kütlesi 10 gram olan suyun öz ısısı 1 cal/g °C’dir.
Buna göre aynı sıcaklıktaki 20 gram suyun öz ısısı kaç cal/g °C olabilir?

 
 
 
 
Soru 11.

Bazı maddelere ait öz ısıları tabloda verilmiştir.
Buna göre aynı miktarda bu maddelere eşit ısı verildiğinde hangi maddedeki sıcaklık değişimi en fazladır?

 
 
 
 
Soru 12.

Suya ait hâl-değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre III ile ifade edilen bölgede su hangi hâldedir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aynı cins K ve L maddelerine ait sıcaklıklar tabloda verilmiştir.Bu iki madde sıcaklık kaybının olmadığı aynı ortama bırakıldıklarında L’nin son sıcaklığı kaç °C olabilir? (K ve L maddelerinde hal değişimi yoktur.)

 
 
 
 
Soru 14.

Katı maddelerin ısı iletim hızı; I. cinsine,

II. iki ucu arasındaki sıcaklık farkına,

III. kalınlığına niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 
 
 
 
Soru 15.

Elektronun elektriksel yükü -e olduğuna göre protonun elektriksel yükü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Plastik çubuk yünlü kumaşa sürtüldüğünde plastik çubuk elektron kazanır.
Buna göre, I. Plastik çubuk negatif elektrik yükü ile yüklenir.

II. Plastik çubuk pozitif elektrik yükü ile yüklenir.

III. Plastik çubuk kâğıt parçalarını çeker. yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 17.

Birbirlerine perçinlenmiş nötr iletken K ve L çubukları yalıtkan sapları üzerinde iken şekildeki gibi pozitif yüklü küre dokunmadan yaklaştırılıyor. Küre uzaklaştırılmadan K ve L çubukları birbirlerinden ayrılırsa K ve L’nin elektrik yükleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? K <-----> L

 
 
 
 
Soru 18.

Noktasal elektriksel yüklü cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetler ok işareti ile aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 19.

q1 ve q2 noktasal elektrik yükleri arasındaki uzaklık d, elektriksel kuvvet ise F dir.
Buna göre yükler arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa elektriksel kuvvet kaç F olur?

 
 
 
 
Soru 20.

Elektrik yükünün etkisini gösterdiği alana elektrik alan denir.
Buna göre, I. Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür.

II. Elektrik alan şiddetinin birimi N/C’dur.

III. Elektrik alanı E = F/q bağıntısı ile ifade edilir. ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x