2018 3. Dönem AÖL Fizik 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Fizik 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

1913 yılında Thomson’ın ve Rutherford’un yanında çalışmış Danimarkalı fizikçi olan, hidrojen atomunun sahip olduğu çizgi tayfını açıklayabilmek için hidrojenin yapısını tanımlayan bir atom modeli geliştiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Thomson Atom Modeli, atomu üzümlü keke benzettiği için üzümlü kek modeli de denilmektedir. Kekin hamur kısmı atomun pozitif yüklü kısmını kekteki üzümler ise atomdaki negatif yüklü tanecikleri temsil etmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Thomson Atom modelini temsil eder?

 
 
 
 
Soru 3.

Bohr Atom Teorisine göre n. yörüngedeki elektronun yarıçapı, rn = 0,53.(n2/Z)(A) bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre hidrojen atomunun 2. yörüngesindeki yarıçapı kaç (A) ’dur? (Z = 1)

 
 
 
 
Soru 4.

Şekilde verilen civa atomuna ait enerji seviyelerinde meydana gelen K, L, M ve N ışımalarının hangisinin enerjisi en büyüktür?

 
 
 
 
Soru 5.

Yüksek enerji düzeyinde bulunan bir elektron daha düşük enerji düzeyine geçerse fotonlar hâlinde ışık yayar. Fotonun hızı sabit olduğu için enerji denklemi; Es – Ei = (h.c)/λ bağıntısı ile hesaplanır. Enerji seviyeleri farkı, yayınlanan fotonun dalga boyu ile ters orantılıdır.
Buna göre; I. enerji seviyeleri farkı (Es- Ei )

II. Planck sabiti (h)

III. ışık hızı (c) yayınlanan fotonun dalga boyu (λ) hangilerine bağlıdır?

 
 
 
 
Soru 6.

Fotonlar enerjileri sadece atomun enerji seviyelerinden birine eşit olduğundan atomu uyarabilirler.
Buna göre aşağıdaki verilen foton enerjilerinden hangisi hidrojen atomunu uyarabilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Doğadaki dört temel etkileşme kuvvetinin özellikleri tabloda verilmiştir.
Buna göre bu etkileşmelerden göreli şiddeti en az olanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Modern fizikte parçacıklar arasındaki etkileşimler genelde alan parçacığı veya değiş tokuş parçacığı denilen büyüklüklerin etkileşimi ile ifade edilir. Elektromanyetik etkileşmeye aracılık eden kütlesiz alan parçacığı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Füzyon tepkimesi ile ilgili; I. Atom numarası küçük olan iki element birleşerek daha ağır bir element oluşturur.

II. Güneş ve diğer yıldızların başlıca enerji kaynağıdır.

III. Nötronla bombardıman edilen ağır atom çekirdeklerinin parçalanarak daha küçük elementlere bölünmesidir. yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 10.

Wien yer değiştirme Yasası’na göre, ışıma yapan cisimlerin yaydıkları ışığın dalga boyu ile cismin sıcaklığı arasında λmax . T = 2,898 x 10-3 m .K eşitliği vardır.
Buna göre ışığın dalga boyu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 
 
 
 
Soru 11.

Bir kaynaktan yayılan ışık veya daha yüksek enerjili elektromanyetik dalganın bir maddenin yüzeyine düşmesi sonucu maddeden elektron yayınlanması olayına ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Compton, X ışınlarını metallerin serbest elektronları ile çarpıştırdı.
Buna göre Compton olayında gelen foton ile saçılan fotonun hangi fiziksel nicelikleri eşit olur?

 
 
 
 
Soru 13.

Bir uzay gemisi ışık hızına yaklaştıkça geminin içinde bulunan gözlemcinin ölçtüğü fiziksel niceliklerden hangisi değişmez?

 
 
 
 
Soru 14.

Fotoelektrik olayda bağlanma enerjisi 5 eV olan bir metale 8 eV enerjili fotonlar gönderiliyor. Metalden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjileri kaç eV olur?

 
 
 
 
Soru 15.

De Broglie’ye göre kütlesi m, hızı V olan bir parçacığa eşlik eden dalga boyu aşağıdakilerden hangisidir? (h = Planck sabiti)

 
 
 
 
Soru 16.

Metrenin milyarda birine (10-9) karşılık gelen nanometre (nm) boyutunda nanoteknolojik çalışmalar yapılır.
Buna göre; I. elektrik-elektronik ve bilgisayar teknolojisi

II. uzay çalışmaları ve havacılık

III. tıp ve sağlık verilenlerden hangileri nanoteknolojinin uygulama alanlarıdır?

 
 
 
 
Soru 17.

Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak teknolojik görüntüleme cihazları yapılır.
Buna göre; I. ultrasyon (USG)

II. manyetik rezonans görüntüleme (MR cihazı)

III. termal kameralar teknolojik cihazlarından hangileri ses dalgaları kullanılarak yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Elektronik endüstrisinin temelini yarı iletkenler oluşturur. P tipi ve N tipi yarı iletkenler elektronik devre elemanlarında ve araçlarında kullanılır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinde yarı iletken kullanılamaz?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki teknolojik araçların hangisinde süper iletkenler kullanılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 20.

Lazerler; I. tıp ve kozmetik

II. iletişim ve haberleşme

III. gösteri ve reklam alanlarından hangilerinde kullanılırlar?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x