2018 3. Dönem AÖL Kimya 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Kimya 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi J. Dalton tarafından ileri sürülen atom modelinde yer almaz?

 
 
 
 
Soru 2.

Atomda bulunan tanecikler aşağıda verilmiştir.
I. Elektron

II. Proton

III. Nötron
Bu taneciklerden hangileri yüksüzdür?

 
 
 
 
Soru 3.

Belirli bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısına _________ denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

 
 
 
 
Soru 4.

Temel hal elektron dizilimleri verilen atomlardan hangisinin periyodik cetveldeki yeri yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki iyonların oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması hangi seçenekte yanlıştır?
İyonlar <-----> Bileşik adı

 
 
 
 
Soru 6.

Yukarıdaki periyodik sistem kesi tinde yerleri belirtilen X, Y veZ elementlerinin atom yarıçaplarının büyükten küçüğe sıra lanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır?
Yaygın adı <-----> Formül

 
 
 
 
Soru 8.

3 mol O2 molekülü kaç gramdır? (O:16 g/mol)

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıda verilen bileşik formüllerinden hangisinin basit formülü yanlış verilmiştir?
Bileşik formülü <-----> Basit formül

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin türü yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Karbon ve hidrojenden oluştuğu bilinen bir bileşiğin 1 mol’ü tam verimle yakıldığında 3 mol CO2 ve 3 mol H2O gazları açığa çıkmaktadır. Bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki tepkimede maddelerden birinin katsayısı yanlış verilmiştir.
Fe2O3 + 3HCI → 2FeCI3 + 3H2O

Bu tepkimede hangi maddenin katsayısı 6 rakamı ile değiştirilirse tepkime denkleşmiş olur?

 
 
 
 
Soru 13.

Na, Mg, AI ve Ca elementlerinden eşit mol sayısında alınıp yeterli miktarda HCI çözeltisi ile tepkimeye sokulmaktadır. Açığa çıkan Hs2 gazının kütlesi hangi tepkimede en büyüktür?

 
 
 
 
Soru 14.

Gazların özellikleriyle ilgili;
I. Gaz karışımları heterojendir.

II. Gaz taneciklerinin arasındaki boşluklar sıvı faza göre fazladır.

III. Maddenin en düzensiz halidir.
yargılarından hangileri yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

38 cmHg kaç atm (atmosfer) basınca eşittir?

 
 
 
 
Soru 16.

Şekildeki sürtünmesiz serbest pistonlu kapta He gazı bulunmaktadır. Gazın mutlak sıcaklığı iki katına çıkarılıyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Hacmi 11,2 litre olan cam bir kabın içinde 273 K de 0,5 mol Ne gazı bulunmaktadır.
Bu gazın basıncı kaç atm’dir?

 
 
 
 
Soru 18.

X ve Y gazları eşit bölmeli cam boru ile birbirine bağlanmıştır. A ve B muslukları aynı anda açıldığında gazlar C noktasında karşılaşmaktadırlar.
Karşılaşma noktasının A musluğuna yaklaşması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
I. X gazının sıcaklığını değiştirmeden Y gazını ısıtmak

II. Y gazı yerine molekül kütlesi daha küçük bir gaz koymak

III. X gazı yerine molekül kütlesi daha küçük bir gaz koymak

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi soğutucu akışkanların aranılan özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Yukarıdaki sabit hacimli kapalı kapta eşit mollerde He ve CH4 gazları bulunmaktadır.
CH4 gazının kısmi basıncı 2 atm olduğuna göre toplam basınç kaç atm’dir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x