2018 3. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“Allah’ın melek aracılığı ile peygamberlere ilahî hitapta bulunması” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

İlk vahiy Hz. Peygamber’e kaç yılında ve nerede gelmiştir?

 
 
 
 
Soru 3.

Hz. Peygamber ilk vahiy geldiğinde bu durumu aşağıdaki kişilerden hangisi ile paylaşmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Hz. Muhammed’e (sav.) gönderilen ilk ayetler aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliğine inanan ilk dört Müslümandan biridir?

 
 
 
 
Soru 6.

Hz. Peygamber’i görüp iman eden, onun sohbetinde bulunan ve Müslüman olarak ölen kimselere “sahabe” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sahabe değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicretin sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki olaylardan hangisi Kureyşli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykot kararlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

İslam tarihinde 620 yılının “hüzün yılı” kabul edilmesinin nedeni aşağıdaki olaylardan hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed’i, bir gece Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir…” Bu ayet aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilişkilidir?

 
 
 
 
Soru 11.

622 yılında Medine’den gelen yetmiş beş Müslüman, Hz. Peygamber ile görüşerek Mekkeli Müslümanları Medine’ye davet ettiler. Onları her türlü tehlikelerden koruyacaklarına dair söz verdiler. Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Hz. Peygamber, Mescid-i Nebi’nin bitişiğine kimsesiz ve ilim öğrenmek isteyen Müslümanların kalacağı yerler inşa ettirdi. Burada kalanlar Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunur, dinî bilgiler öğrenirlerdi. Bu Müslümanlar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

“Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul etti.” (Enfâl suresi, 9. ayet) Bu ayette aşağıdaki savaşların hangisinde yapılan yardım hatırlatılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Mekke’nin fethi, aşağıdaki tarihlerden hangisinde gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 18.

Hz. Muhammed’in (sav.) bizzat katıldığı seferlere ___________, kendisinin katılmayıp bir sahabenin komutasında yapılan seferlere de _________ denir. Bu tanımdaki boşluklara sırasıyla hangi sözcükler getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

“Müslüman olmadığı hâlde Müslüman gibi görünen ikiyüzlü kimseler” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Sizden her kim Muhammed’e (sav.) tapıyorsa, iyi bilsin ki o ölmüştür. Her kim Allah’a kulluk ediyorsa iyi bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez. Hz. Ebubekir’in bu sözünden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x