2018 3. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerlilik şartlarına uygun bir davranıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Müslümanlar fethettikleri topraklardaki diğer din mensuplarının ibadetlerine karışmamış ve ibadethanelerine dokunmamış hatta buraları koruma altına almışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi farklı düşüncelere karşı sergilenmesi gereken bir tutumdur?

 
 
 
 
Soru 4.

“Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.” (Zümer suresi, 18. ayet) Bu ayet aşağıdakilerden hangisine teşvik etmektedir?

 
 
 
 
Soru 5.

Hiçbiriniz rızkını aramaktan vazgeçip “Allah’ım bana rızık ver.” demesin. Biliyorsunuz ki gökten ne altın yağar ne de gümüş. Hz. Ömer’in bu ifadesinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 6.

Hz. Hatice ticaretle, Abdullah bin Mesud’un eşi Zeynep el sanatlarıyla uğraşırdı. Rufeyde, Ümmü Atiyye ve Ümmü Ümare gibi hanım sahabîler de hastaları tedavi ederlerdi.
Buna göre İslam toplumunda kadınlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 7.

“Ey İnsanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurât suresi, 13. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 8.

“Hepiniz çobansınız. Hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Amir memurlarından, erkek ailesinden ve kadın da evinden sorumludur.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğuna değinilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki hususlardan hangisinde kadın erkek eşitliği söz konusu değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

• İslam tarihinin ilk yazılı anlaşmasıdır.
• Hz. Peygamber’in yönetim anlayışını gösteren önemli bir belgedir.
• Temel hak ve özgürlükleri koruma altına almıştır. Hakkında bilgi verilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Kureyş kabilesine mensup biri hırsızlık yapmıştı. Kureyş’in ileri gelenleri Üsame bin Zeyd’i araya koyarak bu kişinin cezalandırılmamasını istedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Allah’a yemin olsun ki kızım Fâtıma dahi hırsızlık yapsaydı cezayı uygulardım.” buyurdu. Bu parçanında Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönü vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 12.

Hz. Muhammed’in (sav.) yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 13.

“Kim Müslümanların bir işini üstlenip de onların arasında daha layığı ve Allah’ın kitabı ile elçisinin sünnetini daha iyi bilen birinin olduğunu bildiği hâlde, başkasını göreve getirirse Allah’a, Resul’üne ve bütün Müslümanlara ihanet etmiş olur.” Bu hadis ile yasaklanan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu, Gelir de Adl-i İlahî sorar Ömer’den onu. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi yönetilenlerin yönetenlere karşı sorumluluklarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Zandan sakının. Çünkü zan, yalanın ta kendisidir. Birbirinizin özel hâllerini araştırmayın. Birbirinizin konuşmalarına kulak kabartmayın. Birbirinize gizli düşmanlık beslemeyin. Kardeş olun. Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste kaçınılması istenilen hususlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Hz. Muhammed (sav.), peygamberliği süresince her zaman halkla iç içe olmuş, onların sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Sağladığı bu samimi ortamda oluşturduğu yönetimle mutlu bir dönem yaşatmıştır. Bu dönem aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde inanç özgürlüğünden bahsedilmektedir?

 
 
 
 
Soru 19.

Özgürlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 20.

Başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Yüce Allah, yedi sınıf insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin devamında belirtilen sınıflardan biri olamaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x