2018 3. Dönem AÖL Seçmeli Dil ve Anlatım 7 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Seçmeli Dil ve Anlatım 7 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlere ait bir özelliktir?

 
 
 
 
Soru 3.

Tilkinin biri, Öylesine aç kaldığı bir sırada, Yüksek çardaktaki bir asmada üzümler görmüş, kabukları kıpkızıl; Bal gibi olgun, besbelli. Yemesine yiyecek, hem de nasıl! Ama yetişemeyince ne yapsın tilki: -Bunlar daha yemyeşil, demiş. Bu parçanın aşağıdaki türlerden hangisinden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Doğu edebiyatında fabl türünde önemli eserlerden biridir. Şeyh Sadi tarafından 13. yüzyılda kaleme alınmıştır. Yöneticilerin tutum ve davranışlarından sohbetin kurallarına kadar türlü konuları kapsayan bu eserdeki hikâyeler sözlü ve yazılı olarak kuşaktan kuşağa aktarıldığı gibi birçok Doğu ve Batı dillerine de çevrilmiştir. Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, anam benim beşiğimi tıngır mıngır sallar iken, uzak ülkelerin birinde güzel bir kız yaşarmış. Bu parçanın masalın hangi bölümünden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Kapıdan çıktı ama köşküne gitmedi, doğru ihtiyarın hanına geldi. Feseli padişahının kızını oradan aldı, köşküne götürdü. Cariyelerinin içine getirdi. Erkek elbiselerinden çıkarttı bunu. Ziynetli kız elbiseleri giydirdi. Koca bir padişah kızı yok değil ya! Süsletti, püsletti, ellerini kınalattı, gözlerini sürmeledi, hazırladı. Bu parçanında aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki hikâyelerden hangisi Arap kaynaklıdır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki parçaların hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk öykü örneklerini “Küçük Şeyler” adlı eseriyle _________ adlı yazarımız vermiştir. Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi olay öyküsüne örnektir?

 
 
 
 
Soru 11.

Dış âlemdeki olaylardan çok kahramanların psikolojilerini, iç dünyalarını, kişilerin toplumla ilişkilerini ele alan romanlardır. Türk edebiyatında bu türün ilk örneğini “Eylül” adlı romanıyla Mehmet Rauf vermiştir. Bu parçanında sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

• Dramatik bir eserde kişilerin karşılıklı konuşmasıdır.
• Tiyatro eserinde bir kişinin tek başına konuşmasıdır.
• Dekora yardımcı küçük eşyalardır. Bu tanımlar aşağıdaki terimlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 
 
 
 
Soru 14.

Sevdiğim çiçek adları gibi Sevdiğim sokak adları gibi Bütün sevdiklerimin adları gibi Adınız geliyor aklıma Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 15.

Komedya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 16.

İlk modern Türk tiyatrosu olan Şair Evlenmesi aşağıdaki edebî dönemlerin hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 17.

“Gözlerimin yaşı deryaya akar/Hicran ateşleri bağrımı yakar” dizelerinde bir duygu olduğundan büyük gösterilmiştir. Bu cümlede sözü edilen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

I. Arap ve Fars edebiyatının izleri görülür.

II. Sade ve anlaşılır bir dille yazılır.

III. Mesnevi, kaside gibi nazım şekilleri kullanılır. Divan şiiriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 19.

Fransa’da 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu akımda amaç, ideal güzellik duygusunu yaratmak, herkes için geçerli değer ölçüleri oluşturmaktır. M. De Fayette’nin “Princesse de Cleves” adlı romanı, bu roman türünün önemli bir örneğidir. Bu parçanında sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Her zaman ve her yerde raslanabilen insan kusurlarını sahnede belli tiplerle gülünç gösteren komedyalardır. Moliere’in “Cimri” adlı eseri bu türün en bilinen örneklerindendir. Bu parçanında sözü edilen komedya türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x