2018 3. Dönem AÖL Seçmeli Felsefe 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Seçmeli Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Ahlakın övdüğü, yapılması bireyden beklenen, ahlaki nitelik taşıyan değerlere erdem adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi erdem olarak gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 2.

Bir insanın eylemlerinden sorumlu olması için eylemlerine kendi özgür istenci ve iradesiyle karar vermiş olması gerekir. Aksi durumda eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesinden söz edilemez. Bu parçanında sorumluluk ile aşağıdaki kavramlardan hangisi arasında bağ kurulmuştur?

 
 
 
 
Soru 3.

Farabi’ye göre evrende tek gerçeklik Tanrı’dır. Evrenin temel yasaları Tanrı’nın özünün yasalarıdır. Bu yasalara uygun davranmak iyi, davranmamak ise kötüdür.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Kant’a göre ahlaki eylem, sonucunda ortaya çıkacak tüm çıkar ve beklentilerden uzak olmalıdır. Bizi eyleme yönelten şey, içimizdeki ahlak yasasına saygı ya da yasaya uyma olmalıdır. Bu ise tüm insanlarda ortak olan ödev duygusundan kaynaklanır. Kant’a göre bir eylemin ahlaki olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 
 
 
 
Soru 5.

• İnsanın davranışlarının temel alabileceği evrensel bir ahlak yasası yoktur.
• Davranışlarımızı belirleyen ve herkes için geçerli olabilecek bir ahlak yasası vardır. Verilen görüşler ahlak felsefesinin aşağıdaki hangi temel sorusuna cevaptır?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Mevlana

II. Hobbes

III. Yunus Emre Verilen isimlerden hangileri evrensel ahlak yasasını Tanrı sevgisiyle temellendirir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin konuları arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 8.

“İnsan ve toplum sürekli bir karmaşa içinde var olamaz. Toplumsal yaşamda bir düzen zorunludur. Devlet insanlar arasındaki fikir ayrılıklarını herkesin yararına olacak şekilde ortadan kaldıran ve insanların bir arada yaşaması için gerekli olan düzeni kuran bir örgütlenmedir.” Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi toplum sözleşmesi fikrini savunur?

 
 
 
 
Soru 10.

Yusuf Has Hacip’e göre devlet bireyi mutlu etmeyi amaçlamalı, bireyin gelişmesine ve daha iyi bir konuma gelmesine katkıda bulunmalıdır. Buna karşın birey de Tanrı’nın buyruklarını özümseyerek erdemli olmaya çalışmalıdır. Bu parçanında Yusuf Has Hacip aşağıdaki konulardan hangisine yönelik bir açıklama yapmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Tüm insanların sırf insan olduklarından dolayı sahip oldukları hak ve özgürlükler bütünü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Sanat eseri sanatçının doğayı basitçe taklit etmesi değil, onu kendi yeteneği ve hayal gücünü de kullanarak oluşturmasıdır. Bu nedenle sanatçının yaratıcı gücü sanatın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar. Bu açıklama aşağıdaki görüşlerden hangisini destekler?

 
 
 
 
Soru 13.

Kant’a göre bir sanat eserine “doğru” denemez, olsa olsa “güzel” ya da “çirkin” denebilir.
Buna göre Kant’ın güzel anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi sanatın ne olduğu sorusuna verilen cevaplardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Bir sanat eseri karşısında “güzel” ya da “çirkin” biçiminde değerlendirmelerde bulunulur. Bu türden yargılara da estetik yargılar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi estetik bir yargıdır?

 
 
 
 
Soru 16.

Bir sanat eserinin; I. özgünlük

II. öznellik

III. biriciklik özelliklerinden hangilerine sahip olması beklenir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

“Her şeyi bilen, yüce ve en iyi olan Tanrı neden evrendeki acı, kötülük ve yetersizlikleri yaratmıştır?” sorusuna dayanarak ileri sürülen kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Teoloji, belirli bir din içerisinde kalarak Tanrı’nın varlığını ve insanın Tanrı karşısındaki yerini inceler. İnanca dayanır ve inancın sınırları dışına çıkmaz. Bu nedenle her dinin kendine özgü bir teolojisi vardır; İslam teolojisi ya da Hıristiyan teolojisi gibi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi teoloji için doğru bir bilgidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Teizme göre var olan her şeyin bir yaratıcısı vardır. Bu yaratıcının mutlak ve sınırsız bir bilgisi ve gücü vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x