2018 3. Dönem AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Trablusgarp’ta tanıştığımız o günden hatırlıyordu beni. Hatta seni de sordu. “Basri Bey’in yanında genç bir adam daha vardı. Hani sivil olan, o arkadaşınız ne yapıyor?” diye. İşte Halep’teki o köşkte filizlenen ahbaplığımız, Kurtuluş Harbi’nin başlamasıyla hakiki bir silah arkadaşlığına dönüştü. Evet, Millî Müdafaa Hareketi’ne katıldım. Yunanlılarla yapılan muharebelerde bulundum, Büyük Taarruz’da ön saflardaydım. Bir edebî metinden alınan bu parçada hangi bilim dalından yararlanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Türk Edebiyatındaki “ilk yerli roman” olan “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde Batı’dan yapılan roman çevirilerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın İkinci Dönemi’nin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

I. Namık Kemal

II. Abdülhak Hamit Tarhan

III. Recaizade Mahmut Ekrem

IV. Ahmet Mithat Efendi
Numaralanmış sanatçılardan hangileri Tanzimat’ın Birinci Dönemi’nin temsilcileridir?

 
 
 
 
Soru 6.

“Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 7.

Seyr etti hevâ üzre denür taht-ı Süleyman Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde Hürr olmak eğer ister isen olma cihânın Zevkinde sefâsında gamında kederinde Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 9.

“Cihan lisanla döner” derler, öyledir, sevinin! Ne irtikâ ediyor milletin lisânı görün! Biraz mülahazanız yok mu? Dinleyin, okuyun! Ne söylüyor ukalânın suhan-verânı görün! Bu dizelerde şair okuyuculara aşağıdakilerden hangisini öğütler?

 
 
 
 
Soru 10.

Yârim mi medfûn, ay mı tutulmuş? Dikkat, şu sönmüş nûr-ı nigâhe! Kabri çiçekten bir türbe olmuş Dönmüş o türbe bir haclegâhe. Bir haclegâhe döndüyse türben Aç koynunu aç, ma’şûkanım ben! Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 11.

Türk edebiyatındaki ilk edebî romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

• Realizmin etkisi görülür.
• Yanlış Batılılaşma eleştirilmektedir.
• Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştır. “Araba Sevdası” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Şinasi’nin dil yönünden yaptığı bir yeniliktir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilklerden değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın Birinci Dönemi’nde şiirde öne çıkan temalardan değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde tiyatro uyarlamalarıyla tanınmıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Her tarafta seni arar gözlerim Sana mahsus hep düşüncem sözlerim, Bilsen Nijat seni nasıl özlerim! Gittin amma yavrum on beş yaşında Yakışmadı adın mezar taşında! Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde Batı edebiyatından tercümesi yapılan ilk romandır?

 
 
 
 
Soru 19.

Tercüman-ı Ahvâl gazetesi aşağıdaki yazarların hangileri tarafından çıkartılmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

İnsan kendi yaşamadığı bir fikri iyi yazamaz. Mesela bir mersiye şahsi duygularımız üzerine tesirli olarak yazılabilir. Ismarlama mezar taşı yazmak başkadır. Bu parçanında yazarın savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x