2018 3. Dönem AÖL Tarih 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Tarih 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

14. yüzyıl başlarında Balkanlarda Bulgar, Sırp, Macar Krallıkları ile Arnavut, Bosna-Hersek, Boğdan ve Erdel Beylikleri bulunuyordu. Sırp Krallığı Balkan topraklarının tümünü ele geçirmek için diğer Balkan toplulukları ile mücadele halindeydi.
Buna göre 14. yüzyıl başlarında Balkan devletleri ile ilgili; I. Aralarında dinsel bir birlik vardır.

II. Tek bir merkezden yönetilmişlerdir.

III. Siyasi karışıklıklar yaşanmaktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir?

 
 
 
 
Soru 2.

Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği bölgelere Anadolu’dan getirdiği Türk aileleri yerleştirmiştir. İskân adını verdiği bu yerleştirmeyi yaparken Müslüman olmayan yerli halkı incitmemeye de özen göstermiştir. Dillerine ve dinlerine müdahale etmemiş, gelenek ve göreneklerini eskiden olduğu gibi yaşamalarına izin vermiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskân politikasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Kayılar, nüfus bakımından en büyük Türk topluluğu olan Oğuzların bir koludur. Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyundandır. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in ailesi de Kayı boyundan gelmektedir. Bu metne göre Osmanlılar hakkında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi sahibi olabiliriz?

 
 
 
 
Soru 4.

• Orhan Bey’in Karesioğulları Beyliği’ni Osmanlı Devleti topraklarına katması
• I. Murat’ın oğlunu Germiyanoğluları beyinin kızıyla evlendirerek bu beyliğe ait Kütahya, Simav, Tavşanlı ve Emet’i çeyiz olarak Osmanlı’ya bağlaması Kuruluş Dönemi’nde meyda gelen yukarıdaki gelişmelerle Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Orhan Bey’in yaya ve müsellem adı verilen ilk Osmanlı kara ordusunu kurması hangi alanda yapılan bir çalışmadır?

 
 
 
 
Soru 6.

Osmanlı Devleti’nde zanaatkârların kurduğu, esnafın ve tüketicinin haklarını koruyan Lonca Teşkilatının bulunması aşağıdaki faaliyetlerden hangisiyle uğraştıklarının göstergesidir?

 
 
 
 
Soru 7.

İstanbul’un Fethi için yapılan aşağıdaki hazırlıklardan hangisi ile Bizans surlarını aşmak amaçlanmıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Osmanlı Devleti’nde devletin yürütme gücünü kullanan görevlilerden oluşan sınıfa Seyfiye sınıfı denilirdi. Seyfiye sınıfı üyelerinin yönetim ve askerlikle ilgili yetki ve sorumlulukları vardı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfı üyelerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki akımlardan hangisi İtalya’da ortaya çıkıp Rönesans’a zemin hazırlamıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi 15. yüzyıl Avrupa’sında feodalitenin zayıflamasına neden olan olaylardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

“Don Kişot’’ adlı romanında Orta Çağ Feodal düzenini eleştiren İspanyol yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Mercidabık ve Ridaniye seferleriyle Memlûk Devleti’ne son veren padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

I. Rodos’un Fethi

II. I.Kosova Zaferi

III. Çaldıran Zaferi

IV.Preveze Zaferi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki hâkimiyetini güçlendirmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

Osmanlı padişahlarının “Ülke, padişah ve oğullarınındır.’’ anlayışını hâkim kılmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

“Kitab-ı Bahriye’’ adlı eserinde Akdeniz’in kıyılarını, adaları, limanları ve tehlikeli kayalıkları anlatan ve çizdiği dünya haritasıyla tarihe geçen ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Osmanlılarda el yazması eserlerin süslenmesinde kullanılan resimlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

I. Ticaret yollarının yön değiştirmesi

II. Şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasına son verilmesi

III. Tımar sisteminin bozulması

IV.Ekber ve erşed sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumsuz etkilemiştir?

 
 
 
 
Soru 18.

Taç Mahal, Babürlüler Devleti hükümdarı Şah Cihan’ın Hindistan’da yaptırdığı bir sanat eseridir. Şah Cihan, bu anıt mezarı eşinin ölümü üzerine onun hatırasını yaşatmak için inşa ettirmiştir. Yapının mimarı Mehmet İsa Efendi’dir.1630 yılında yapımına başlanan eser 22 yılda tamamlanmıştır. Bu metne göre Taç Mahal ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 19.

IV. Murat’ın hükümdarlığı döneminde vücuduna taktığı kanatlarla Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçarak havacılık tarihinde ilk uçma tasarısını gerçekleştiren Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

İlk bilinçli Türk gezgini kabul edilen ve “Seyahatname” adlı ünlü eseri bulunan seyyah aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x