2018 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya ve göstermeye bağlı eserler arasındaki benzerliklerden değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Osman Bey attan inip Dursun Halife’yi sordu. Havuzlu avluda olduğunu öğrendi. “Konuk evi bu yanda” sözüne aldırmadı. Ardı sıra gelen Kerim Çelebi’ye hayvanların yanında kalmasını, eyerlerini almadan dinlendirip yemlemesini emrederek yürüdü. Artan iç sıkıntısı, sinirlilik hâlini almıştı. Bu parçanında romanın ögelerinden hangisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

• Olay öyküsü; serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun olarak yazılır.
• Durum öyküsü, Maupassant (Mopasan) tarzı öykü olarak da adlandırılır.
• Durum öyküsünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Bozkurt

II. Oğuz Kağan

III. Ergenekon

IV. Alp Er Tunga Numaralandırılmış destanlardan hangileri Göktürklere aittir?

 
 
 
 
Soru 7.

Çün bildi kim olduğunu Leylî Ruhsârına aktı aşk seyli Giryan dedi ey gözüm çerağı Vahşilere el menimle yağı Sen men dediğim habîb imişsen Derd-i dilime tabîb imişsen Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 8.

Vakti zamanında, ne varmış ne yokmuş. Bir ihtiyar kadın varmış, bir tek kızı varmış, kızını gelin etmiş. Kızını görmeye gidiyormuş. Eskiden eski insanların nesi varmış, iki tane keçisi varmış; bunlardan yağ toplamış, bir ufak çiniye koymuş, bir serikle ağzını kapatmış. Çininin kulplarına kuvvetli bir ip bağlamış. Eline almış, beli de eğrice yola çıkmış. Bir yazının düzünde bir tilkiye rast gelmiş. Tilki ona nereye gittiğini sormuş. İhtiyar da “Kızıma gidiyorum oğul.” diye cevap vermiş. Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 9.

• Nazım şeklinde yazılır.
• Olay, kişiler, yer ve zaman ögeleri bulunur.
• Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri Tevfik Fikret ve Mehmet Âkif Ersoy’dur. Sözü edilen edebî metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

ARABACI ― (Girer.) Bey, gecikiyoruz, başka yerlere de uğrayacaksak çabuk olalım.YOLCU ― (Telaşlı.) Uğrayacağız, uğrayacağız tabii! Önce yıldızlara bakayım hele… GÖZLEMEVİ MÜDÜRÜ ― Arabacı! Otur da bekle biraz! İşimiz bitmedi henüz. (Bir sandalye çekilir. Arabacı oturur.) Eveeet, yıldızlara bakmak! (Ağır ağır.) Dostum, ne yazık ki bu kolay bir iş değil, hiç de kolay değil! Bir tiyatro metninden alınan bu diyalogda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi müzikli tiyatrolardan değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

HACİVAT ― Of Hây Hak!.. (Gazel okur.) Perde kurdum bezm-i irfâne safâ göstermeye Şem’a yaktım suret-i ibret-nümâ göstermeye (Karagöz’ü çağırır.) Elfâzı düzgün, muhabbeti tatlı; geliverse karşıma o söylese ben dinlesem, ben söylesem o dinlese. Bu parçanın Karagöz oyununun hangi bölümünden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi orta oyununa ait terimlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.
11. 01. 1977

Muhterem Fevziye Hanımefendi, Suallerinize cevap vermeden evvel, benim de sizden istediğim bir müşkülüm var: Hocalık hayatınız boyunca kendiniz gibi tarafsız bir ilim anlayışı ile donanmış, seviyeli talebeler yetiştirebildiniz mi? “Evet…” derseniz mesut olacağım. Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Sevmeyenler, yaşamayanlardır. Onlar ölü ruhlardır. Her an toprağından taze hayat fışkıran tarlanın üstüne atılmış kuru kütüklerdir. Dünyamızın tadını onlar alamazlar. Hayatın kudretini onlar bilmezler. Her kökünden bir inanış otu biten, her tarafına bir başka şevk saçılmış dünyamızda, aşk ile inanış terbiyesini en küçük yaştan itibaren almamış olan nesiller bedbaht nesillerdir. Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Evrende üç tip kara delik olduğu düşünülmektedir. Bunlardan en küçük kütleli olanları “ilkel kara delikler”dir. Bu adı almalarının nedeni evrenin oluştuğu sırada ortaya çıkmış olduklarının düşünülmesidir. Bu tip kara delikler henüz gözlemlenememekle birlikte kuramsal olarak var oldukları düşünülmektedir. Kütlesi bir dağ, büyüklüğüyse atom kadar olabilir. Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

 
 
 
 
Soru 17.

O günlerde her akşam Nakiye Hanım’la birlikte bahçede oturur konuşurduk. Ben yalnız etrafımla meşgul olduğum için hiç konuşmazdım. Çölün üzerindeki gök denilen kubbe o kadar alçak, yıldızları başımıza o kadar yakın idi ki uzunca bir adam elini uzatsa bu ışık çiçeklerini toplar sanırdınız. Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 18.

• Bir sanat eseri veya sanatçının gerçek değerini ortaya koymak amacıyla yapılır.
• Eleştiri yazan kişiye gezgin (seyyah) adı verilir.
• Bilimsel ve izlenimci olmak üzere ikiye ayrılır. “Eleştiri” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 19.

Vakit kazanmak, bu kazanılmış vakti hızdan daha büyük bir gaye uğrunda sarf etmek içindir. Eğer böyle bir gaye olmasaydı hız, nereye ve niçin gittiğini bilmeyen bir yıldırım kadar lüzumsuz, belki ondan da yıkıcı olurdu. Medeniyetler, her yeni hız keşfi karşısında geri kalan saatleri ne yapacağını sorardı. Bu parçanında asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Bir romanın aşağıdakilerden hangisiyle başlaması uygun değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x