2018 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında bir ölçüt olarak kabul edilemez?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi destanların oluşum safhalarından değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Asıl metin: Tümen çeçek tizildi Bükünden ol yazıldı Öküş yatıp üzeldi Yerde kopa adhrışur Günümüz Türkçesiyle: Tümen tümen çiçek dizildi Tomurcuklarından yayıldı Çok yatarak sıkıldı Yerden biterek ayrışır Bu dizeler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk destanlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Yılan kendü egrisin bilmes tewi boynın egri ter (Yılan kendi eğrisini bilmez, deveye boynun eğri der.) Usukmışa sakığ kamuğ suw körünür (Susamışa serap bütün su görünür.) Kuruğ yıgaç egilmes (Kuru ağaç eğilmez.) Bu cümleler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 6.

Türkler İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat Dönemi’nde aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmamıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

I. “Türk” sözcüğünün geçtiği ilk metinlerdir.

II. En önemlileri Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilenlerdir.

III. Anı ve söylev türünün özelliklerini taşırlar. “Orhun Yazıtları” ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 8.

İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyat Dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 9.

Asıl metin: Kizlep tutar sewüklük Adhrış küni belgürer Başlığ közüğ yapsama Yaşı anın sawrukar Günümüz Türkçesiyle: Gizleyip tutar sevgiyi Ayrılık günü belirir Yaralı gözü kapatma Yaşı onun savrulur Asıl metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 10.

Göktürklerin kendilerine daha güzel yurtlar edinmek için demirden bir dağı eritmelerini konu alan destandır. Göktürkler, dağı eriterek tutsaklıktan kurtulmalarını sağlayan demirci ustasına kutsiyet yüklemişlerdir. O günü bayram ilan etmişlerdir. Her yıl bir parça demiri kızdırıp örs üzerinde döverek Han ve diğer beyler bugünü kutlamışlardır. Bu parçanında sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihi ile ilişkilendirilemez?

 
 
 
 
Soru 12.

• Olağanüstü olaylara rastlanır.
• Doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.
• “Aşk” temasına ağırlık verilir. “Destan” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 13.

Asıl metin: Tünle bile köçelim Yamar suvın keçelim Temgük suvın içelim Yuvka yağı uvulsun Günümüz Türkçesiyle Geceleyin göçelim Yamar suyunu geçelim Pınar suyundan içelim Yufka düşman ezilsin Asıl metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 14.

• Hakanlar veya sevilen kişiler öldüğünde düzenlenen büyük yas töreni.
• Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü anlatan yas şiiri.
• Eski Türklerde edebî ürünlere eşlik eden telli çalgı. Bu tanımlar aşağıdaki terimlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 
 
 
 
Soru 15.

Türklerin en eski savları Kaşgarlı Mahmut’un _________ adlı eserindedir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Uygur metinlerindendir?

 
 
 
 
Soru 17.

Ülkemizde Batılı anlamda ilk edebiyat tarihi çalışmaları hangi dönemde başlamıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi Türk halk edebiyatının kollarından değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski destandır?

 
 
 
 
Soru 20.
 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x