2018 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Şunlar ki çoktur malları, Gör nice oldu hâlleri: Son ucu bir gömlek imiş, Anın da yoktur yenleri. Bu mısralara hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

“Divan-ı Hikmet” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 3.

• Eserin tamamında hece ölçüsü kullanılmıştır.
• Pendname (öğüt kitabı) özelliği taşır.
• İyi bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği anlatılır. “Kutadgu Bilig” ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 4.

Yüknekli Edip Ahmet tarafından 12. yüzyılda Çağatay lehçesiyle yazılmış ve Emir Muhammed’e sunulmuştur. Eserde 102 dörtlük, 40 beyit vardır. Bilgi, dil, cömertlik, cimrilik, alçak gönüllülük, kibir, hırs, yumuşak huyluluk, zamanın bozuklukları konularında kaleme alınmıştır. Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

I. Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.

II. Araplara Türkçeyi öğretmek amaçlanmıştır.

III. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. “Divanü Lûgati’t Türk” ile ilgili verilen numaralandırılmış cümlelerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 6.

Asıl metin: Tumlığ kelip kapsadı Kutluğ yayığ tepsedi Karlap ajun yapsadı Et yin üşüp emrişür Günümüz Türkçesiyle: Soğuk gelip kapladı Kutlu yazı çekemedi Kar yağarak dünyayı kapattı Vücut üşüyerek titriyor Asıl metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 7.

Asıl metin: Ol Kadirim kudret birlen nazar kıldı Hürrem bolup yir astıga kirdim mene Garip bendeng bu dünyadan güzar kıldı Mahrem bolup yir astıga kirdim mene Günümüz Türkçesiyle: Benim Tanrım kudret ile bir baktı Mesut olup yer altına girdim işte Garip kulun bu dünyadan geçti, gitti Sırdaş olup yer altına girdim işte Bu dizelerde ele alınan konu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Ben Kazan’ın nimetini çok yimişim, Bilmez isem gözüme dursun! Karakoç’ta Kazılık atına çok binmişim, Bilmez isem bana tabut olsun! Yahşı kaftanlarını çok giymişim, Bilmez isem kefenim olsun! Ala, büyük otağına çok girmişim, Bilmez isem bana zindan olsun! dedi. Aruz kızdı, kavrayıp Beyrek’in sakalını tuttu. Beyler Beyrek’e kıyamadılar. Bu parçanın aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

I. Destan-hikâye özelliği taşır.

II. Müslüman Oğuzların iç ve dış savaşlarını ele alır.

III. Tek nüshası Vatikan’da bulunmaktadır. “Dede Korkut Kitabı” ile ilgili verilen numaralandırılmış cümlelerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Mutasavvıf, şair ve “bilginler sultanı” olarak anılır. Irk, din ayrımı gözetmeden bütün insanlığı kucaklar. Eserlerinde birliği, hoşgörüyü, iyiliği öğütler. Bu parçanında aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Adl ü ihsânını ölçüp biçemez Newton’lar Akl ü irfânını derk eylemez Eflâtun’lar Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 14.

Dediler bu pendi sordumsa kime Tuz ekmek bilmeze müşkülün deme Kül, kömür ye; nâmerd lokmasın yeme Gün olur başına kakar demişler Bu dizeler halk şiirinde yaygın olarak ele alınan aşağıdaki konulardan hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 15.

• Sözlü bir edebiyattır.
• Aruz ölçüsü kullanılır.
• Ağır bir dili vardır. “Anonim halk şiiri” ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 16.

Dere boyu saz olur Gül açılır yaz olur Ben yârime gül demem Gülün ömrü az olur Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 17.

Tan yeri atmadan şafak sökende Düşmanın üstüne hörelenmeli Terden kalkan alıp kılıç çekende Yiğit on beş yerden yaralanmalı Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi dinî-tasavvufi Türk şiiri ile ilişkilendirilemez?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Hayalî veya hayalbaz denilen bir kişi tarafından oynatılır.

II. Tuzsuz Deli Bekir, Beberuhi, Zenne, Kastamonulu, Acem gibi yardımcı tipler bulunur.

III. Karagöz ile Hacivat arasındaki yanlış anlaşılmalardan doğan çatışmaya dayanır. “Karagöz” ile ilgili verilen numaralandırılmış cümlelerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 20.

Mihrî Hatun: Amasyalıdır. Sultan Selim Hazretlerine ve Sultan Ahmet’e nice kasideler ve gazeller sunmuştur. Şiirleri halk arasında meşhurdur. Gazelleri gönül ehilleri arasında zikredilir. Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x