2018 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Servet-i Fünûn sanat ve edebiyat dergisi hâline getirilmek istenmiştir. Bunun için derginin yazı işleri müdürlüğüne _________ getirilir. Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 2.

İlk şiirini 1885’te daha öğrencilik yıllarında Saadet gazetesinde yayımladı. Önceleri Muallim Naci’nin, sonraları ise Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisinde şiirler yazdı. Bireysel konulu şiirleri tercih etti. En ünlü şiiri “Elhan-ı Şita”dır. Eserlerinden bazıları: Tâmât, Körebe, Hac Yolunda… Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

… Alnında bir sitâre-i nev, yok, âfitâb, Âfaka doğ, önünde şu mâzî-i pürmihen Sönsün müebbeden. Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün Cennet kadar güzel vatanın var: şu gördüğün Zümrüt bakışlı, inci şetâretli kızcağız … Tevfik Fikret’e ait “Ferda” adlı şiirden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 4.

“Kırk Yıl” adlı eserin türü aşağıdakilerin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Mensur şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Süreyya Bey’le Suad Hanım beş yıldan beri evlidirler. Bakırköy’deki evlerinde sakin bir yaşam sürerler. Ancak Süreyya her yaz “bu taş ocakları” diye nitelendirdiği evden sıkılır. Suad da kocası Süreyya’nın mutlu olması için Boğaziçi’ndeki Yenimahalle’de küçük bir ev kiralar ve buraya taşınırlar. Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

(I) Türkçe aruza başarılı bir şekilde uygulanmıştır. (II) Anlam tüm şiire yayılmıştır. (III) Fransız edebiyatından sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır. (IV) Anlaşılır, sade bir dil kullanılmıştır. Bu cümlelerin hangisinde Servetifünun edebiyatı ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 8.

Fecriati Topluluğu’nun yayımladığı bildirinin Türk edebiyatı açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” adıyla anılan şairlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Şiirlerinde kapalılığa yer verirken düzyazılarında açıklığa önem verdi. Özellikle Fransız sembolist şairlerden etkilendi. Saf şiirin önemli temsilcileri içerisinde yer aldı. Sonbahar, akşam, mehtap, sessizlik vb. konular üzerinde durdu. Şiirde aruz ölçüsünü kullandı. Eserlerinden bazıları: Piyale, Göl Saatleri ve Frankfurt Seyahatnamesi… Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Derinden derine ırmaklar ağlar, Uzaktan uzağa çoban çeşmesi Ey suyun sesinden anlayan bağlar, Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi? Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu dizeler aşağıdaki edebî geleneklerden hangisine ait olabilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim ile Yahya Kemal Beyatlı’nın ortak özelliği değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdaki dizelerin hangisi gerçekçi bir sanat anlayışı ile eserlerini oluşturan Mehmet Âkif Ersoy’a ait olabilir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

II. Abdülhamit devri nazırlarından olan Naim Efendi geleneklere ve göreneklere bağlı olarak yetişen bir kişidir. Damadı Servet Bey tam bir Batı hayranı ve eğlenceye düşkün bir kişidir. Bu parçanında sözü edilen eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Halide Edip Adıvar’a ait değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi genel özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

“Safahat” adlı eser aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nin oluşmasında etkili olmuştur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x