2018 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerin hangisinde şiirde ahengi sağlayan ögeler bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’yaKaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya … Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber Sana âğuşunu açmış duruyor Peygamber Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

• Bilinçaltına yönelmişlerdir.
• Nükte, şaşırtmaca ve tekerlemelerden uzaklaşmışlardır.
• Çağrışımlara çokça yer vermişlerdir. Bu özellikleri taşıyan edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

___________, İkinci Yeni’ye has dil ve söylem özelliklerini kullanarak İslam dinini esas alan konulara yöneldi. Onun şiiri İslam’ın geleneksel metinlerinde görülen merkez-çevre ilişkisinin üzerine kurulmuştur. “Mona Rosa” ve “Hızır’la Kırk Saat” eserlerinden bazılarıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Ben arifim diye sürme meydana Bir tenhada irfanına iyce bak Âlem bu ya senden kâmil bulunur Teraziyle dört yanına iyce bak Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Bereket var toprağında taşında Kırık kırık eser yelin Binboğa Seyfilerin döner yanı başında Faraz avcı ister yerin Binboğa Bu şiir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 9.

I. Serim

II. Bağlam

III. Düğüm

IV. Kanal
Numaralanmış kavramlardan hangileri klasik hikâyenin bölümlerindendir?

 
 
 
 
Soru 10.

Bir yaz mevsimiydi. Memur olduğunun haftasıydı. Akşama doğru babası Yusuf’u çağırttı. Yüzü sapsarı olarak ona baktı ve önündeki bir telgrafı gözüyle işaret ederek: “Yusuf, havadisler fena!” dedi. Bu parçanında hikâyenin unsurlarından hangisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 11.

___________, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı psikolojik romanında birey ruhuna ayna tutmuştur. Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececilerden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Oktay Rıfat ve iki arkadaşı, Varlık dergisinde ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten uzak, yeni bir şiir akımı başlattılar ve bu anlayıştaki şiirlerini _________ adlı kitapta topladılar. Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 15.

1894 yılında Sivas ilinin Sivrialan köyünde doğan sanatçı, yedi yaşında iken çiçek hastalığı sebebiyle bir gözünü kaybeder. Öbür gözünü de öküz boynuzladığı için görme engelli olmuştur. “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı eseri ünlüdür. Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

___________, klasik şiir zevkiyle uyuştuğu için şiirlerinin çoğunu aruz ölçüsüyle yazmıştır. “Bir Başka Tepeden” bu şiirlerinden biridir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki eserlerden hangisi köyü konu edinmemiştir?

 
 
 
 
Soru 18.

“Hüküm Gecesi” ve “Sodom ve Gomore” adlı romanların yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Veysel der, dünyaya ben neye geldim. Her zaman ağladım, ne zaman güldüm. Gönlüme teselli kendimde buldum. Sabır ile teskin ettim özümü. Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 20.

___________, konuşma ve harekete dayanan bir gösteri sanatıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x