2018 3. Dönem AÖO 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 6 Çıkmış Sorular

  • 3.060 kez görüntülendi.

Soru 1.

Olgu, herkes tarafından kabul edilen, doğruluğu kanıtlanabilir ifadelerdir. Görüş ise kişilerin düşün- celerini ifade eder ve kişiden kişiye değişir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüştür?

 
 
 
 
Soru 2.

Mete, “Türk dilini korumak ve geliştirmek için neler yapabiliriz?” konulu araştırmasıyla ilgili bilgilere ulaşabilmek için kütüphaneden ve internetten ya- rarlanmıştır. Daha sonra yararlandığı kaynakların kaynakçasını oluşturmuştur.
Buna göre Mete, araştırmasında hangi basamaktadır?

 
 
 
 
Soru 3.

Türk dilinin sadeleştirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla kurulan kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Dünya’mızı tam ortadan ayırdığı varsayılan paralele verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

• Yurdumuzun güney ve batı kıyılarında etkilidir.
• Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
• Etkili olduğu alanlarda ormanlar geniş yer kaplar.

Yukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Köktürkler 552 yılında Ötüken merkez olmak üzere Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. 582 yılında Doğu ve Batı Köktürkler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Devlet ikiye ayrıldıktan sonra eski gü- cünü yitirmiş ve Çinlilerin egemenliğine girmiştir.
Bu bilgilere göre Köktürkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olamayız ?

 
 
 
 
Soru 8.

Türk ordusunu onlu sisteme göre teşkilatlandıran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla yazılan Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserin yazarı kimdir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü yansıtan geleneklerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerden birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 13.

Türk Cumhuriyetleri arasında ekonomik, ticari, eğitim ve kültürel işbirliğini amaçlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi İslam devletlerinde ve toplumlarında insan haklarına ilişkin düzenlemelere temel oluşturmuştur?

 
 
 
 
Soru 16.

I. Oğuz Kağan Destanında, Türk kadınının sos- yal ve siyasi çalışmalarına değinilmiştir.

II. Kök Türk kitabelerinde Bilge Kağan sözlerine “Sizler Anam Katun, büyük annelerim, hala ve teyzelerim, prenseslerim….” diye başlamaktadır.

III. Dede Korkut kitabında, aile yönetiminin tama- men kadınlara ait olduğunu anlatmaktadır.
Buna göre Türklerin kadına bakışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 17.

Osmanlıların modern demokrasiyi kurma yolunda attıkları ilk adımın 1808 yılında imzalanan
– – – – olduğu kabul edilmektedir.Bu sözleşme ile padişah
II. Mahmut, ilk defa mutlak otoritesini başkaları ile paylaşmış bulunuyordu.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Sosyal bilimlerin konusu insandır. İnsanın davranışlarını, ilişkilerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini belirleyerek insana yön vermesini sağlamak, sosyal bilimlerin amaçlarındandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin başlıca dallarından birisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi organ nakli ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Bir ürünün buluş sahibinin, buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x