2018 3. Dönem AÖO 8. Sınıf Din Kültürü 8 Çıkmış Sorular

  • 4.221 kez görüntülendi.

Soru 1.

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde evrende bir ölçü ve düzen olduğundan bahsedilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik yasalara örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 3.

Allah’ın canlıların yararlanması için yarattığı her türlü nimete ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki sözlerden hangisi İslam’ın tevekkül anlayışı ile bağdaşmaz?

 
 
 
 
Soru 5.

“Zengin sayılan bir Müslümanın, malının belirli bir miktarını yılda bir kere Allah rızası için yoksullara vermesi” anlamına gelen farz ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Toprak ürünlerinden verilmesi gereken zekât oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

I. İnsanı bencillik ve cimrilikten uzaklaştırır.

II. Kişinin Allah’ın rızasını kazanmasına katkıda bulunur.

III. Zengin ve yoksullar arasındaki kardeşlik duy- gularını geliştirir.

IV. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma anlayı- şını yaygınlaştırır.

Yukarıdakilerden hangileri zekât ibadetinin bireysel faydalarındandır?

 
 
 
 
Soru 8.

“Sadakalar Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, zekât toplayan memurlara, gönülleri İslam’a ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir.”
(Tevbe suresi, 60. ayet)
Bu ayette zekât ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır?

 
 
 
 
Soru 9.

Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde halka yardımda bulunur ve kan merkezleri aracılığıyla acil ihtiyaç sahiplerine kan temin eder.
Hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Kâbe’nin etrafında, Hacer-ül Esvet’ten başlayarak bir defa dönüşe _______, yedi defa dönüşe ise __________ denir.
Cümlede verilen boşluklara aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Hac ve umrede “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke La şerike leke lebbeyk, innelhamde ve’nni’mete leke ve’l-mülk la şerike leke.” şeklinde okunan duaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki mekânlardan hangisi Mekke’de yer alır?

 
 
 
 
Soru 14.

“… Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”(Enbiyâ suresi, 7. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi insanın kıyamet gününde hesaba çekileceği hususlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi aklın ve bilginin önemine örnek oluşturan ayetlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu kullanmanın toplumsal zararlarındandır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ile ilgili bir kavramdır?

 
 
 
 
Soru 20.

Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen dinlere ne denir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x