Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi 2017-2018 Vize Sınavı

Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sağlık, çevre ve eğitim gibi belirli konulara dair nüfusun genelinde farkındalık ve davranış değişikliği oluşturmayı amaçlayan ve toplumu daha iyi sonuçlara ulaştırmayı hedefleyen örgütlü iletişim faaliyetlerine ne ad verilir?

A
Sınırsız reklam kampanyaları
B
Caydırıcı reklam kampanyaları
C
Maliyetli reklam kampanyaları
D
Farkındalık kampanyaları
E
iletişime dayalı reklam kampanyaları
Soru 2

I. Afete hazır aile
II. Afete hazır okul
III. Afete hazır işyeri
Yukarıdakilerden hangileri “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında yürütülen bilinçlendirme ve eğitim seferberliği kampanyalarındandır?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin belirlenmesinin avantajlarından biri değildir?

A
Doğru iletişim araç ve tekniklerinin seçilmesini sağlaması
B
Mesajların etkili biçimde hazırlanabilmesini sağlaması
C
Kampanya ile ilgili sorunların kısa sürede çözülmesini sağlaması
D
Bütçe ve kaynak kullanımında önceliğin belirlenerek kaynak israfının engellenmesini sağlaması
E
Kampanya ile ilgili bütün grupların önceden saptanmasını sağlaması
Soru 4

İncelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından bizzat elde edilen verilerden oluşan kaynağa ne ad verilir?

A
Sübjektif kaynak
B
Caydırıcı kaynak
C
Kritik kaynak
D
Politik kaynak
E
Birincil kaynak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi paydaş analizinin temel amaçlarından biri değildir?

A
Paydaşlar aracılığıyla kurumun itibarını yükseltmek
B
Gerçekleştirilen işbirlikleri sayesinde karşılıklı fayda ve çıkar elde etmek
C
Yeni işbirliği alanları yaratmak
D
Hedef kitlenin davranışlarını belirleyen psikolojik etmenleri göz önünde bulundurmak
E
Paydaşların çevresinin kampanyayı yürüten kuruma yönelmesini sağlamak
Soru 6

K. Afet ve tehlikelerin olumsuz etkilerine karşı planlamalar yapmak ve insanları bu konuda uyarmayı kapsar.
L. Tıbbi ve psikolojik yardım, sigorta ve kamu sektörü ödemelerinin yapılması, zarar gören özel mülklerin, kamu mallarının ve altyapının onarımı ve eylemlerin yapılmasını kapsar.
M. Tehlike ve afetlerin olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmek amacı ile yapılan faaliyetleri kapsar.
N. Afet oluştuktan sonraki çalışmaların hemen uygulamaya konmasını kapsar.
1. Azaltma
2. Hazırlıklı olma
3. Tepki
4. iyileşme
Bu bilgilere göre afet yönetim süreci aşamaları ve her bir düzeyde gerçekleştirilen eylemlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-M, 2-K, 3-N, 4-L
B
1-N, 2-K, 3-M, 4-L
C
1-L, 2-M, 3-K, 4-N
D
1-K, 2-N, 3-L, 4-M
E
1-M, 2-N, 3-L, 4-M
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi farkındalık kampanyalarının aşamalarından biri değildir?

A
Uygulama
B
Ölçme ve değerlendirme
C
Yöneltme
D
Araştırma
E
Planlama
Soru 8

Bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen davranış biçimine ne ad verilir?

A
ilgi
B
Eşgüdümleme
C
Dikkat
D
Tutum
E
Sakınım
Soru 9

Araştırmadan elde edilen verilerin incelenmesi, raporlanması ve kampanyaya etki edecek tüm faktörlerin ortaya konulmasının ardından, mevcut durumla ilgili güçlü-zayıf yönlerin ve fırsatların analizi ve değerlendirmesine ne ad verilir?

A
Psikolojik analiz
B
Sosyolojik analiz
C
SWOT analizi
D
Kurum analizi
E
PESTEL analizi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin yarattığı etkileri azaltabilmek için yapılması gereken yapısal faktörlerden biridir?

A
Eğitim faaliyetlerini hızlandırmak
B
Modern teknoloji ve iletişim imkanlarından faydalanmak
C
Önlem alma ve zarar azaltma kültürünü geliştirmek
D
Deprem yönetmeliğine uygun binalar yapmak
E
Yerel, bölgesel ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek
Soru 11

Aşağıdaki afet farkındalık kampanya bileşenlerinden hangisi hedeflerin nasıl başarılacağını açıklamak için kapsamlı bir biçimde fikir, içerik ya da statejik yaklaşımı ifade eder?

A
Anlatım yaklaşımı
B
Kampanya stratejisi
C
Bağımsız kampanya
D
Kampanya araçları
E
Eğitsel materyaller
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir haberin değer taşıyıp taşımadığında belirleyici olan ölçütlerden biri değildir?

A
Zamanlılık
B
Olağandışılık
C
Anlaşmazlık
D
Yakınlık
E
Sıradanlık
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi mesajların hedef kitleye ulaştırılması için dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?

A
Kişisel medya yaptırımı
B
Dağıtım kanallarının seçimi
C
Mesajın yaygınlaştırılma özelliği
D
Yeni medyanın kullanımı
E
Özel etkinliklerin kullanımı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu dolaylı yoldan oluşturan araçlar arasında yer almaz?

A
Siyasi grup
B
Eğitim
C
Aile
D
Tutum
E
Kültür
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi afet durumlarındaki medya kontrol listesinde yer alan hazırlık tedbirlerine yönelik sorulardan biridir?

A
Bölgede erken uyarı sistemi var mıydı?
B
Bölgede acil durum planı var mıydı?
C
Ormansızlaşma bir sorun muydu?
D
Afetin ekomomik etkileri nelerdir?
E
Afet risk azaltımı, düzeltme süreciyle bütünleşik mi?
Soru 16

Kampanyaları duyurmak, haber değeri şeklinde kurgulamak, ilgili kişilere ve medyaya ulaştırmak anlamında hayati değeri olan ________ önemli bir bilgilendirme aracıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Etkinlik
B
Sempozyum
C
Basın bülteni
D
Konferans
E
Afiş
Soru 17

Mesajlar ödül veya cezaya odaklanmaktır. ifadesi aşağıdaki hangi mesaj içerik stratejisinin kapsamında yer alır?

A
Özgecilik
B
Yaptırım
C
Tartışma
D
Atlatma
E
Sıklık
Soru 18

Afet farkındalık kampanyalarında mesaj oluşturulduktan sonra davranış değişimine yönelik sözlü veya zihinsel değişimin sağladığı iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutum değişimi
B
Mesajların kabulü
C
Mesaja maruz bırakma
D
Mesajın hatırlanması
E
Mesajların doğru bir şekilde dağıtılması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın temel özelliklerinden biridir?

A
Tek yönlü iletişim
B
Tek türde içerik
C
Çoğunluk beğenisine uygun içerik
D
Hiyerarşik yapı ve sahiplik ilişkisi
E
Eşzamansız iletişim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki diyalog kampanyalarının amaçlarından biri değildir?

A
Tarafların karşılıklı olarak karar almalarını sağlamak
B
Sadece bireysel kitleleri bilgilendirmeyi amaçlamak
C
Bireyler ve gruplar arasındaki bilgi akışını sağlamak
D
İlişkilerdeki diriliği canlı tutmak
E
Tarafların iletişimine destek olarak sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x