Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi 2018-2019 Vize Sınavı

Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Pazar araştırması
II. iş akış sıralaması ve zamansal öncelikler
III. Değişim ihtiyacı
Yukarıdakilerden hangileri afet farkındalık kampanyalarında hedef kitleyi belirlemeyi etkileyen faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir afet farkındalık kampanyasında kurum analizi gerçekleştirilirken sorulması gereken sorulardan biri değildir?

A
Kurumsal hedefler nelerdir?
B
Kurumun yönetim politikası nasıldır?
C
Kurumun rekabet edebilme özelliği var mıdır?
D
Kurumun tarihsel süreçteki gelişimi nasıl şekillenmiştir?
E
Kurum nasıl bir vizyon ve misyona sahiptir?
Soru 3

AFAD’ın kurulması ile birlikte Türkiye'de kriz yönetimi anlayışından hangi yönetim modeli anlayışına geçilmiştir?

A
Bütünleşik
B
Bağımlı
C
Yerleşimsel
D
Azaltmacı
E
Önleyici
Soru 4

__________ incelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından bizzat elde edilen verilerden oluşan kaynaklardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Caydırıcı kaynak
B
Birincil kaynak
C
Kritik kaynak
D
Sübjektif kaynak
E
Politik kaynak
Soru 5

I. Afete hazır aile
II. Afete hazır okul
III. Afete hazır gönüllü gençler
Yukarıdakilerden hangileri “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında yürütülen bilinçlendirme ve eğitim seferberliği kampanyaları ndandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 6

________ bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış biçimi olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Dikkat
B
ilgi
C
Eşgüdümleme
D
Tutum
E
Sakınım
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi afet farkındalık kampanyalarında hedef kitlenin belirlenmesinin avantajlarından biri değildir?

A
Kampanya ile ilgili bütün grupların önceden saptanmasını sağlaması
B
Kampanya ile ilgili sorunların kısa sürede çözülmesini sağlaması
C
Mesajların etkili biçimde hazırlanabilmesini sağlaması
D
Doğru iletişim araç ve tekniklerinin seçilmesini sağlaması
E
Bütçe ve kaynak kullanımında önceliğin belirlenerek kaynak israfının engellenmesini sağlaması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi kapsamında değerlendirilen konulardan biri değildir?

A
Zayıf yönler
B
Tehditler
C
Sosyal etkenler
D
Fırsatlar
E
Güçlü yönler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı kamuoyu oluşturan araçlardan biridir?

A
Eğitim
B
Siyasal partiler
C
Örgütler
D
Medyanın gücü
E
Baskı grupları
Soru 10

Gazete kupürü, radyo, TV programlarının derlenmesi, medya takibi ve ulaşılan potansiyel hedef kitlenin ölçümü gibi etkinlikler aşağıdaki afet farkındalık kampanyası değerlendirme ölçütlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Üretimin ölçülmesi
B
Mesaja maruz kalmanın ölçülmesi
C
Hedef kitlenin farkındalığının ölçülmesi
D
Hedef kitlenin tutumlarının ölçülmesi
E
Hedef kitlenin davranışlarının ölçülmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medyanın temel özelliklerinden biri değildir?

A
Tek türde içerik
B
Tek yönlü iletişim
C
Eşzamansız iletişim
D
Çoğunluk beğenisine uygun içerik
E
Hiyerarşik yapı ve sahiplik ilişkisi
Soru 12

I. Zamanlılık
II. Olağandışılık
III. Anlaşmazlık
IV. Sıradanlık
Yukarıdakilerden hangileri bir haberin değer taşıyıp taşımadığında belirleyici olan ölçütler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 13

1. Yer bildirimi K. Toplu, imece usulü paylaşımlar
2. Liste servisi L. Konum tabanlı toplantı
3. Vikiler M. Toplu e-postalar, haber bültenleri
Yukarıda yer alan sosyal medyada iletişim türleri ve kullanım amaçları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A
1-K, 2-M, 3-L
B
1-M, 2-L, 3-K
C
1-L, 2-M, 3-K
D
1-L, 2-K, 3-M
E
1-K, 2-L, 3-M
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi afet farkındalık kampanyalarında mesajların hedef kitleye ulaştırılması için dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?

A
Dağıtım kanallarının seçimi
B
Kitlesel medya yaptırımı
C
Özel etkinliklerin kullanımı
D
Yeni medyanın kullanımı
E
Mesajın yaygınlaştırılma özelliği
Soru 15

Mesajlar, istenen davranışının gönderene veya üçüncü bir tarafa nasıl yardımcı olacağı üzerine odaklanmalıdır. ifadesi aşağıdaki hangi mesaj içerik stratejisinin kapsamında yer alır?

A
Özgecilik
B
Yaptırım
C
Tartışma
D
Sıklık
E
Atlatma
Soru 16

I. Kampanya stratejisi
II. Anlatım yaklaşımı
III. Kampanya araçları
IV. Spesifik ölçümler
Yukarıdakilerden hangileri afet farkındalık kampanya bileşenlerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 17

Sosyal Geribildirim Döngüsü Yaklaşımı'nın ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satın alma
B
Dikkate alma
C
Fikir oluşturma
D
Kullanım
E
Farkındalık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki diyalog kampanyalarının amaçlarından biri değildir?

A
ilişkilerdeki diriliği canlı tutmak
B
Tarafların iletişimine destek olarak sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak
C
Bireyler ve gruplar arasındaki bilgi akışını sağlamak
D
Tarafların karşılıklı olarak karar almalarını sağlamak
E
Sadece bireysel kitleleri bilgilendirmeyi amaçlamak
Soru 19

Kampanyaları duyurmak, haber değeri şeklinde kurgulamak, ilgili kişilere ve medyaya ulaştırmak anlamında hayati değeri olan _________ önemli bir bilgilendirme aracıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
etkinlik
B
konferans
C
afiş
D
basın bülteni
E
sempozyum
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin yarattığı etkileri azaltabilmek için yapılması gereken yapısal faktörlerden biridir?

A
Deprem yönetmeliğine uygun binalar yapmak
B
Eğitim faaliyetlerini hızlandırmak
C
Modern teknoloji ve iletişim imkanlarından faydalanmak
D
Yerel, bölgesel ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek
E
Önlem alma ve zarar azaltma kültürünü geliştirmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x