Acil Durum ve Afet Yönetmeliği Planları 2018-2019 Final Sınavı

Acil Durum ve Afet Yönetmeliği Planları 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Afet ve acil durum yönetimi planları afet yönetiminin ________ içerecek şekilde hazırlanmalıdır?
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
zarar azaltma evre veya aşamasını
B
hazırlık evre veya aşamasını
C
müdahale evre veya aşamasını
D
bütün evre veya aşamalarını
E
İyileştirme evre veya aşamasını
Soru 2

Aşağıdaki planlardan hangisi için yasal olarak hazırlanma zorunluluğu bulunmamaktadır?

A
Belediye Afet ve Acil Yardım Planı
B
Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)
C
Üniversite ve Bağlı Birimleri Afet ve Acil Durum Planı
D
Aile Afet Planı
E
Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Yardım Planı
Soru 3

1 Türkiye Afet Risk Azaltma Planı
2 İklim Değişikliği Eylem Planı
3 Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi
4 Temiz Hava Eylem Planı
5 İl Afet Müdahale Planı
K. Stratejik Seviye Plan
L. Taktik Seviye Plan
M. Operasyonel Seviye Plan
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD ) benimsemiş olduğu afet yönetim planlama yaklaşımına göre yukarıdaki plan türlerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-L, 2-M, 3-K
B
3-M, 4-K, 5-L
C
1-L, 3-K, 5-M
D
2-M, 3-K, 4-L
E
1-K, 2-L, 4-M
Soru 4

Acil durum ve afet yönetimi planları için tehlike analizi hangi açıdan önemlidir?

A
Yaralanabilecek kişi sayısı hakkında bilgi verir
B
Tehlikenin büyüklüğüne karar vermemizi sağlar
C
Hastane sayısı hakkında bilgi verir
D
Yıkılabilecek bina sayısı hakkında bilgi verir
E
Altyapı tesisleri hakkında bilgi verir
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sağlık afet ve acil durum planlarının afet yönetimindeki önemini açıklayan nedenlerden biri değildir?

A
Sağlık sistemleri toplumların günlük yaşamında hayati bir rol üstlenir.
B
Sağlık çalışanları etkilenen toplumla ilgili her türlü bilgiye sahip olduğu için hazırladıkları planlar önemlidir.
C
Afetlerde çok sayıda yaralanma ve ölüm olabileceği için sunulan hizmete ihtiyaç artar.
D
Sunulan bir çok rutin sağlık hizmeti afet sonrasında da kesintiye uğramadan sürmek zorundadır.
E
Sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramasının sosyal ve ekonomik maliyetinin yüksek olduğu için.
Soru 6

“Hastane Afet Triyaj Alanı ve Gelen Hastalara Yönelik Harici Trafik Akışı ve Hasta Naklinin Yönetimi” başlıklı bir Olay Yönetim Aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durum Raporu Formu
B
Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürü
C
Olay Eylem Planı
D
İş Akış Talimatı (işAT)
E
Standart Operasyon Prosedürü (SOP)
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi TAMP kapsamında sağlık hizmet grubunun görev ve sorumlulukları arasında yer alır?

A
Ölülerin gömülmesi işlemlerini yürütmek
B
Hudut kapılarında tehlikeli madde ve salgın hastalıklara karşı önlem almak ve aldırmak
C
Resmi ölü sayısını belirlemek
D
Olaydan etkilenenlerin kurtarılması
E
KBRN vakalarının yönetilmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Afet ve Acil Durum Planlarında olması gereken ana başlıklardan biri değildir?

A
Planın işleyişi
B
Mevcut durum analizi
C
Müdahale
D
Risk değerlendirmesi
E
Planda görev alan kişilerin isim bilgileri
Soru 9

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hastanelerde afet risklerini azaltmak, afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını sağlamak, afet halinde zamanında, hızlı ve etkili müdahaleyi gerçekleştirmek üzere yapılan bir ________ ve hazırlık çalışmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
planlama
B
lojistik
C
müdahale
D
İş güvenliği
E
acil durum
Soru 10

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu ve HAP Uygulama Yönetmeliği hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A
2015
B
2014
C
2013
D
2012
E
1999
Soru 11

Yerel düzey sağlık hizmet grubu operasyon planının hazırlanmasından sorumlu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
B
Valilikçe belirlenen sağlık kurumu
C
Türk Kızılayı
D
İl Sağlık Müdürlüğü
E
İlde bulunan Tıp Fakültesi
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde malzeme ve kimyasalların, yangın veya patlama ihtimal durumlarını izah eden bilgiler yer alır?

A
Patlamadan korunma dokümanı
B
Güvenlik bilgi formu
C
Kullanma kılavuzu
D
Tehlikeli madde ve gazların salınımı dokümanı
E
Kullanım yönergesi
Soru 13

Bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi veya bir durumu bozarak zarara yol açan kişiye ne ad verilir?

A
Sabotör
B
Terörist
C
Anarşist
D
Suçlu
E
Katil
Soru 14

İhtiyaten yılda en az bir defa acil durum planının gözden geçirilmesi nasıl bir yaklaşımın sonucudur?

A
Proaktif
B
Reaktif
C
Kalite
D
Tepkisel
E
Kanuni zorunluluk
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel korunma için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Afetlere karşı dirençli tasarım
B
İnşaatın denetimi
C
Tahliye yolunun belirlenmesi
D
Yürürlükteki yapı yönetmeliklerine uygunluk
E
Uygun inşaat malzemelerinin kullanımı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi okullar için yapısal olmayan güvenlik önlemlerinden biri değildir?

A
Sınıf kapılarının dışarı açılacak şekilde tasarlanması
B
Acil çıkış işaretlerinin konması
C
Elektrik şalteri, gaz ve su vanalarının otomatik yapılması
D
Çıkış yollarının daima açık tutulması
E
Binanın güçlendirilmesi
Soru 17

Eğitimler bilgi ve farkındalığın geliştirilmesi; ________ ise bilgi, becerinin geliştirilmesi ve planın kontrol edilerek eksikliklerinin giderilmesi açısından önemlidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?

A
müdahale
B
görsel ve videolar
C
yönetmelikler
D
tatbikatlar
E
planlar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi acil toplanma alanı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A
Acil durum planında güvenli yer, işletmeden güvenli yere gidişi gösteren krokiyle desteklenmeli
B
İşletme personelinin tümünün tahliye olduktan sonra izdihama mahal vermeyecek büyüklükte ve genişlikte olmalı
C
Acil toplanma alanı öncellikli olarak işyeri parkında oluşturulmalı
D
Tahliye olan personelin görebileceği şekilde bir levha ile işaretlenmeli
E
Tehlike ve risklerden etkilenilmeyecek uzaklıkta olmalı
Soru 19

Okul binasının güvenli olmaması durumunda aşağıdaki eylemlerden hangisi gerçekleşti rilmelidir?

A
Yerinde sığınak
B
Barınak oluşturma
C
İçeri tahliye
D
İhtiyaçları belirleme
E
Dışarı tahliye
Soru 20

Maden işyerlerinde acil durumlara hazırlık için en az kaç ayda bir tatbikat yapılmalıdır?

A
2
B
3
C
6
D
9
E
12
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x