Acil Durum ve Afet Yönetmeliği Planları 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Acil Durum ve Afet Yönetmeliği Planları 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülen Afete Hazır Türkiye projesi kapsamında hazırlanan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye Afet Müdahale Planı
B
Sağlık Kuruluşları için Afet Acil Yardım Planlama Rehberi
C
Eğitim Kurumlan için Afet Acil Yardım Planlama Rehberi
D
Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)
E
Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yasal olarak hazırlanmak zorunda olan planlar arasında yer almaz?

A
Yerel Düzey Olay Türü Planları
B
Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)
C
Yer Keşif Planı
D
Okul Afet ve Acil Durum Planı
E
Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları
Soru 3

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “Türkiye Afet Müdahale Plam'ndan” önce afet ve acil duruma yönelik planlar hangi isimli yönetmeliğe göre hazırlanmıştır?

A
Türkiye Afet Müdahale Planı
B
Afetlere ilişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik
C
Afetlerde Acil Yardım Teşkilatı ve Programlarının Hazırlanma Esasları Yönetmeliği
D
Afetlere ilişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Programları Hakkında Yönetmelik
E
Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma işleri Kılavuzu
Soru 4

Zarar ve kayıplara yol açabilecek bir tehlike veya tehdidin meydana gelmesini önlemek veya azaltmak için yapılan çalışma ve tedbirler şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eylem
B
Plan
C
Zarar
D
Önleme
E
Afet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Haberleşme Hizmet Grubunun görev sorumluluklarından biri değildir?

A
Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek ve kurumlar arası entegrasyonu sağlamak
B
Afet alanındaki faal iletişim tesislerini belirlemek
C
Geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmek
D
Haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasını önlemek
E
Finansal yönetim çalışmaları yapmak
Soru 6

Tehlikenin kaynağı, büyüklüğü, oluş sıklığı, süresi ve olası etkileri ile ilgili bilgilerin toplanmasına yönelik çalışmalara ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
tehlike analizi
B
tehlike sistemi
C
tehlike raporu
D
tehlike tedbiri
E
tehlike riski
Soru 7

Acil durum ve afet yönetimi planları için risk analizi hangi açıdan önemlidir?

A
Tehlikenin oluş sıklığına karar vermemizi sağlaması
B
Tehlikenin tekrarlanma aralığına karar vermemizi sağlaması
C
Olası kayıplar hakkında bilgi vermesi
D
Tehlikenin büyüklüğüne karar vermemizi sağlaması
E
Tehlikenin gerçekleşme olasılığına karar vermemizi sağlaması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi afetlerde Müdahale Sistemi koordinatörüdür?

A
TÜRK KIZI LAYI
B
AFAD
C
TRT
D
SAĞLIK BAKANLIĞI
E
TÜRKSAT
Soru 9

I. Hızlı, uygun ve etkili müdahale gerçekleştirmek
II. Kritik hizmetleri kesintisiz sürdürmek
III. Gerektiğinde kapasitenin artırılmasını sağlamak
IV. Afetlerde kullanılacak standart işleyiş kurallarını oluşturmak
Yukarıdakilerden hangileri HAP kapsamında afete müdahale durumunda yerine getirilmesi gerekenlerdendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve IV
D
1,1I ve III
E
II, III ve IV
Soru 10

1 Türkiye Afet Risk Azaltma Planı
2 İklim Değişikliği Eylem Planı
3 Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi
4 Temiz Hava Eylem Planı
5 İl Afet Müdahale Planı
K. Stratejik Seviye Plan
L. Taktik Seviye Plan
M. Operasyonel Seviye Plan
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD ) benimsemiş olduğu afet yönetim planlama yaklaşımına göre yukarıdaki plan türlerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-K, 2-L, 4-M
B
2-M, 3-K, 4-L
C
1-L, 3-K, 5-M
D
1-L, 2-M, 3-K
E
3-M, 4-K, 5-L
Soru 11

Yerel düzey sağlık hizmet grubu operasyon planının hazırlanmasından sorumlu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
İl Sağlık Müdürlüğü
B
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
C
Valilikçe belirlenen sağlık kurumu
D
İlde bulunan Tıp Fakültesi
E
Türk Kızılayı
Soru 12

Aşağıdaki kurumlardan hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında il afet müdahale planlarında sağlık hizmet grubuna destek çözüm ortakları arasında yer almaktadır?

A
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Dışişleri Bakanlığı
C
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
D
Ticaret Bakanlığı
E
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sağlık afet planlarının çekirdeğini oluşturmaktadır?

A
Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS)
B
Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP)
C
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)
D
Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS)
E
İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları (İL-SAP)
Soru 14

I. Hazır Olma ya da Alarm Durumu
II. Hastane düzeyi müdahale-yerel hazırlık
III. Artırılmış Hazırlık Durumu
IV. Afet/Acil Durum
Yukarıdakilerden hangileri Acil Müdahale Planı Aktivasyon seviyelerindendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 15

Hastane Afet ve Acil Hazırlama Durum Planı (HAP) ve HAP Uygulama Kılavuzu hangi tarihte yürürlüğe Yönetmeliği girmiştir?

A
2015
B
2014
C
2013
D
2012
E
1999
Soru 16

İhtiyaten yılda en az bir defa acil durum planının gözden geçirilmesi nasıl bir yaklaşımın sonucudur?

A
Tepkisel
B
Reaktif
C
Proaktif
D
Kanuni zorunluluk
E
Kalite
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, okulların yapısal tehlikelerinden biridir?

A
Aydınlatma aracı
B
Pencere
C
Mobilya
D
Kiriş
E
Ofis makinaları
Soru 18

Eğitimler bilgi ve farkındalığın geliştirilmesi; ________ ise bilgi, becerinin geliştirilmesi ve planın kontrol edilerek eksikliklerinin giderilmesi açısından önemlidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
görsel ve videolar
B
tatbikatlar
C
yönetmelikler
D
müdahale
E
planlar
Soru 19

Okul binasının güvenli olmaması durumunda aşağıdaki eylemlerden hangisi gerçekleşti rilmelidir?

A
İçeri tahliye
B
Yerinde sığınak
C
Barınak oluşturma
D
İhtiyaçları belirleme
E
Dışarı tahliye
Soru 20

Acil durum planı temel olarak hangi çalışma sonucunda oluşturulur?

A
Risk değerlendirmesi
B
Tatbikat
C
Müdahale planlaması
D
Tahliye planlaması
E
Önleyici tedbirler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x