Adalet Meslek Etiği 2016-2017 Final Sınavı

Adalet Meslek Etiği 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsan haklarına saygı gösteren bir hukuk düzeninin, devletin veya herhangi bir kurumun tanımasına bağlı olmadığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstisna kabul etmeme
B
Vazgeçilmezlik
C
Mutlaklık
D
Doğuştanlık
E
Ahlaklılık
Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir eylemin duygu ile gerekçelendirmesine bir örnektir?

A
Yaşlıydı ve ayakta duracak hali yoktu.
B
Vicdanım başka türlü davranmama izin vermedi.
C
Çocukları çok seviyorum.
D
Yardım etmeseydim ölecekti.
E
İçimdeki sesi dinledim.
Soru 3

Kamu görevlisi olmanın verdiği gücü, işkence veya şiddet uygulama gibi eylemlerle kötüye kullanmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rüşvet
B
İrtikap
C
İhtilas
D
Görevi kötüye kullanma
E
Gücün istismar edilmesi
Soru 4

Amaçlar ve hedefler koyan,projeler üreten, bu amaçlara ve hedeflere nasıl ulaşılacağını belirleyen akıl türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teorik
B
Bireysel
C
İzin verici
D
Pratik
E
Yasaklayıcı
Soru 5

Etik ilke ihlali başvuruları ne kadar süre içinde tamamlanmalıdır?

A
İki ay
B
Üç ay
C
Bir yıl
D
İki yıl
E
Üç yıl
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağı kapsamındadır?

A
Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler
B
Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler
C
Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler
D
Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler
E
Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri
Soru 7

Kamu görevlisi bir doktorun, hastalarına yazdığı ilaçları alması için kardeşine ait eczaneye yönlendirmesi hangi etik davranış ihlaline bir örnektir?

A
Aracılık yapma
B
Kendisine veya yakınlarına çıkar sağlama
C
Yapılan iş için ücret alma
D
Ayırımcılık yapma
E
Görevini kullanarak ticaret yapma
Soru 8

Kamu personelinin karar ve eylemlerinde, belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesini gözetmesi ilkesine ne ad verilir?

A
Kurumsallık
B
Hizmette yerindelik
C
Sonuç odaklılık
D
Vatandaş odaklılık
E
Sürekli gelişim
Soru 9

Bir kamu görevlisi hakkında etik ilke ihlali incelemesi yapılmış ve görevlinin ihlalde bulunmadığına karar verilmiştir. Ancak aynı eylem ile ilgili olarak kamu görevlisi hakkında bir de disiplin soruşturması açılmıştır. Kamu görevlisi etik ilke ihlali yapmadığının karara bağlandığını, aynı eylem ile ilgili disiplin soruşturması açılamayacağını iddia etmektedir.
Bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Disiplin soruşturması etik ilke ihlali incelemesi bitmeden açılmış olmalıydı. Karar verildikten sonra disiplin soruşturması açılamaz.
B
Disiplin soruşturması sonucunda etik ilke ihlali incelemesinde ulaşılan sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir.
C
Etik ilke ihlali incelemesinde ihlal kararı verilmiş olsaydı, disiplin soruşturması açılabilirdi. Ancak bu durumda disiplin soruşturması açılamaz.
D
Etik ilkle ihlali incelemesine konu olmuş eylemle ilgili disiplin soruşturması açılması özel izne tabidir.
E
Etik ilke ihlaliyle ilgili inceleme yapılmış olması, aynı eylem hakkında disiplin soruşturması yapılmasını engellemez. Disiplin soruşturması açılabilir.
Soru 10

Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

A
Bakanlar Kurulu
B
Başbakan
C
Cumhurbaşkanı
D
İçişleri Bakanı
E
Anayasa Mahkemesi
Soru 11

Kamu görevlileri hangi ilke doğrultusunda hareket ederek hukuki dayanağı olmayan eylemlerde bulunmamalıdırlar?

A
Dürüstlük ilkesi
B
Misyona bağlılık ilkesi
C
Yasallık ilkesi
D
Tarafsızlık ilkesi
E
Ayırımcılık yasağı ilkesi
Soru 12

Duruşma sırasında bir avukatın sanık hakkında ırkçı ifadeler kullanması halinde yargıç yargı etiği açısından ne yapmalıdır?

A
Avukattan, ırkçı ifadelerini kanıtlamasını istemelidir.
B
Sanığa avukatın sözlerinden rahatsız olup olmadığını sorarak alacağı cevaba göre uyarmalıdır.
C
Duruşma sonrasında avukatla özel görüşme yaparak bundan sonra ırkçı ifadeleri daha az kullanması konusunda uyarmalıdır.
D
Duruşma sırasında avukatı ırkçı ifadeler kullanmaması konusunda uyarmalıdır.
E
Avukatın görüşlerini rahatlıkla ifade edebilmesi için herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.
Soru 13

Yargıçların dosdoğru ve ahlaken kusursuz olmalarını gerektiren yargı etiği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşitlik
B
Yetkinlik
C
Bağımsızlık
D
Tarafsızlık
E
İstikamet
Soru 14

Turistik amaçla Türkiye'ye gelmiş olan bir yabancı, havaalanındaki kamu görevlilerinin etik ilkelere aykırı davrandığına tanık olmuştur. Durumu kurum amirliğine yazılı dilekçe ile bildirmiş ancak yabancıların etik ilke ihlali başvurusunda bulunamayacağı, sadece dava açabileceği kendisine söylenmiş ve herhangi bir işlem yapılmamıştır.
Bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yabancıların yaptıkları başvurular işleme alınır ancak inceleme tamamlanmadan yabancı Türkiye'den ayrılırsa, inceleme sona erdirilir.
B
Bir yabancının etik ihlali başvurusunda bulunması için bir Türk vatandaşını da şahit göstermesi gerekir. Soruda böyle bir şahitten bahsedilmediği için apılan işlem doğrudur.
C
Bir yabancının etik ilke ihlali ile ilgili başvurusunda bulunabilmesi için Türkiye'de oturuyor olması gerekir. Yapılan işlem doğrudur.
D
Herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunan ve etik ilke ihlaline tanık olan yabancılar başvuruda bulunabilirler. Yapılan işlem hatalıdır.
E
Etik ilke ihlali ile ilgili başvuru hakkı sadece Türk vatandaşlarına verilmiştir. Yapılan işlem doğrudur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, adalet personeli açısından bir çıkar çatışması durumu değildir?

A
Kendine ait bir taşınmazı adli kuruma kiralaması
B
Adli kurumun yapacağı bir satın alma işleminde yakın aile üyesinin tercih edilmesini sağlaması
C
Kardeşinin, adli kurumun personel alım ilanı çerçevesinde iş başvurusunda bulunması
D
Adli kurumlarda işlem yapan taraflara yardım etme nedeniyle ücret alması
E
Çocuğunun adli kurumda çalışması için yetkililerle görüşme yapması
Soru 16

Aleyhine açılmış bir dava ile ilgili mahkeme kalemine gelen bir vatandaş, davasını takip etmek için bir avukat aradığını söyleyerek, kalemde bulunan adalet personelinden avukat tavsiyesinde bulunmasını ister. Bu işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ücret karşılığında tavsiyede bulunabilir.
B
Bildiği en iyi avukatların listesini vermelidir.
C
Bildiği en iyi avukatı tavsiye etmelidir.
D
Yanında çalıştı hakimden izin isteyerek tavsiyede bulunmalıdır.
E
Yardımcı olamayacağını söyleyerek tavsiyede bulunmamalıdır.
Soru 17

Adalet personeline yönelik meslek etiği ilkeleri konusundaki en önemli kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
The Judicial Integrity Group'un Mahkemeleri Personeli Davranış ilkeleri
B
Medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmeye ek seçmeli protokol
C
Ekonomik,sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmeye ek seçmeli protokol
D
Irkçılığa dayalı her türlü ayrımcılığa yok edilmesi sözleşmesi
E
İnsan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunmasına ilişkin sözleşme
Soru 18

Adalet personelinin vakıf olduğu mahrem bilgileri saklaması gerekliliği aşağıdakilerden hangi etik ilkeleri ile ilgilidir?

A
Kurumsallık
B
Gizliliğe riayet
C
Göreve bağlılık
D
Tarafsızlık
E
Çıkar çatışması
Soru 19

Yargıçların, normal vatandaşlardan daha sınırlı bir hayatı kabullenmesini gerektiren yargı etiği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımsızlık
B
Mesleğe yaraşırlık
C
İstikamet
D
Eşitlik
E
Yetkinlik
Soru 20

Mesleğe atanmadan önce bir parti bünyesinde siyaset yapan bir yargıç hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Geçmişteki siyasal faaliyetler, kendiliğinden tarafsızlığın yitirildiğinin göstergesi olamaz.
B
Yargıcın geçmişte siyaset yapmış olması, tarafsızlığını kaybettiğine karine teşkil eder.
C
Geçmişte siyaset yapmış yargıçlar, siyasi davalara bakamaz.
D
Geçmişte siyaset yapmış kişilerin yargıçlık mesleğine atanması yargı etiği ihlalidir.
E
Mesleğe atanan yargıç, geçmişteki siyasi görüşünü reddettiğini açıkça beyan etmelidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x