Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı

Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

II. Dünya Savaşı sonrası yapılan araştırmalar Vietnam Savaşı sonrası dönen askerlerin psikolojik sorunlar yaşaması Amerika'nın Afganistan'da yürüttüğü operasyon Amerika'nın Irak'ı işgali Hint Okyanusu Depremi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Amerikan Psikiyatri Birliği ruhsal rahatsızlıkların sınıflandırılması sisteminin DSM III'te Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısına yer vermesini hazırlayan nedenlerdendir?

A
Yalnız I
B
I, II, III ve IV
C
III, IV ve V
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 2

Bir afet sırasında yakınlarını kaybetmiş ve kendisi de yaralanmış afetzedeye psikososyal destek ekibi tarafından gerekli izin alınmaksızın ymüdahalelerde bulunmak aşağıdaki etik
kurallardan hangisine ters düşmektedir?

A
Yetkinlik/yeterlilik
B
Yararlı olmak/Zarar vermemek
C
Bilgilendirilmiş Onam
D
Dürüstlük
E
İnsan Haklarına Saygı
Soru 3

Travma sonrası stres bozukluğu
Depresyon
Travma sonrası gelişim
Komplike yas
Sınav kaygısı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri afetlerin hemen ardından gözlenen ruh sağlığı sorunlarındandır?

A
I, II ve IV
B
I ve II
C
Yalnız I
D
III ve V
E
II, IV ve V
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi araştırmacıların afet psikolojisi alanında yürütecekleri çalışmaları
önceden planlamalarında zamanlama ile ilgili zorluklardan birisidir?

A
Afetin öngörülemez olması
B
Afet bölgesinin yaşanamaz olabilmesi
C
Afetlere maruz kalanların tespitinin zorlukları
D
Afetzedelerle yürütülen araştırma sonuçlarının genellenebilirliğinde karşılaşılan zorluklar
E
Yaygın toplumsal inançların yarattığı zorluklar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi afetler gibi toplu travmatik olaylar sonrası gerçekleştirilecek müdahaleler için bilimsel temele dayalı belirlenen prensiplerden birisi değildir?

A
Güvenlik hissinin sağlanması
B
Sakinleştirmenin yapılması
C
Öz-yeterlik ve toplumsal yeterlik hissinin güçlendirilmesi
D
İlk yardım müdahalelerinin gerçekleştirilmesi
E
Bağlantılı olma duygusunun pekiştirilmesi
Soru 6

I. Afetlerin yol açabileceği psikolojik etkilerin ve bunlarla ilişkili değişkenlerin incelenmesi
II. Afetlerin afetzedeler üzerindeki etkilerini azaltmak için uygulanabilecek kısa ve uzun vadeli müdahaleler
III. Afetlere hazırlıklı olmak için toplumu eğitmek
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri afet psikolojisinin çalışma alanları arasında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve III
E
Hepsi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi afetler sonrası afetzedelerin karşılaştığı psikososyal stres kaynakları arasında yer almamaktadır?

A
Sosyal yaşamın sekteye uğraması
B
Dramatik medya haber ve görsellerine maruz kalmak
C
Kaynak kayıpları
D
Sosyal destek eksikliği
E
Değişen fiziksel çevre
Soru 8

Psikolojik ilk yardım uygulamasının temelindeki mantık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afetzedelere güvenlik duygusu vermek ve onları sakinleştirmek
B
Ruhsal ve fiziksel sorunlara ilişkin afetzedelere eğitim verilmesi
C
Çok sayıda afetzedeye destek verecek uzman sağlamanın zor olması
D
Afetten daha çok etkilenmiş olanların saptanması ve uygun müdahalelerde bulunulması
E
Afetzedelerin sosyal destek ağları ile bağ kurmalarını sağlamak
Soru 9

Bir afet psikolojisi araştırmasında araştırma evrenini temsil edecek katılımcıların belirlenip seçilmesi işine ne ad verilmektedir?

A
Genellenebilirlik
B
Ölçüt sağlama
C
Örnekleme
D
Geçerlilik
E
Güvenilirlik
Soru 10

I. Okul tabanlı araştırmalar
II. Nitel araştırmalar
III. Web tabanlı araştırmalar
IV. Telefon tabanlı araştırmalar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri afet psikolojisi araştırmalarında veri toplamak amacıyla kullanılabilmektedir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
Hepsi
Soru 11

Sadece deprem, sel gibi doğal olayları kapsar. Doğal, teknoloji ve insan kökenli olayları kapsar. Fiziksel kayıplara neden olur. Ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplara yol açar.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri afet tanımı kapsamında doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II, III ve IV
D
I ve IV
E
I, III ve IV
Soru 12

Bir afet sırasında yakınlarını kaybetmiş ve kendisi de yaralanmış afetzedeye psiko-sosyal destek ekibi tarafından gerekli izin alınmaksızın müdahalelerde bulunmak aşağıdaki etik kurallardan hangisine ters düşmektedir?

A
Yetkinlik/yeterlilik
B
Yararlı olmak/Zarar vermemek
C
Bilgilendirilmiş Onam
D
Dürüstlük
E
İnsan Haklarına Saygı
Soru 13

Afetzedeyi sevdikleri, tanıdıkları ile bir araya getirmek afet sonrası gerçekleştirilen müdahaleler için gerekli temel prensiplerden hangisine örnektir?

A
Sakinleştirme
B
Güvenlik hissinin sağlanması
C
Umudun güçlendirilmesi
D
Öz-yeterlik ve toplumsal yeterlik hissinin güçlendirilmesi
E
Bağlantılı olma duygusunun pekiştirilmesi
Soru 14

Psikiyatrik hastalığı olanlar Yaşlılar Engelliler Yakınlarını kaybetmiş olanlar Düşük eğitim sevisinde olanlar yukarıdaki hangisi ya da hangileri afetlerden en fazla etkilenen risk gruplarıdır?

A
I, II ve III
B
II, III ve IV
C
I, IV ve V
D
I, II, III ve IV
E
I, II, IV ve V
Soru 15

Afetlerin psiko-sosyal etkileri ile ilgili araştırmalar ilk olarak hangi disiplin çerçevesinde başlamıştır?

A
Psikoloji
B
Sosyoloji
C
Psikiyatri
D
Tıp
E
Sosyal çalışma
Soru 16

Ülkemizde afet yönetiminde koordinasyon sorunlarını gidermek amacı ile kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?

A
1979
B
1989
C
1999
D
2009
E
2019
Soru 17

Bilgileri olmadığı hâlde afetzedelere yakınlarının iyi olduğu hakkında güvence vermek afet sonrası müdahale uygulamalarında uyulması gereken hangi etik ilkeye aykırı bir durumdur?

A
Bilgilendirilmiş Onam
B
İnsan Haklarına Saygı
C
Dürüstlük
D
Yetkinlik/Yeterlilik
E
Yararlı Olmak
Soru 18

Türküye'de afetzedelere sunulan psikolojik destek hizmetlerinin öneminin belirgin bir şekilde görülmeye başlandığı olay aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

A
Güneydoğu Anadolu terör olayları
B
1999 Marmara depremi
C
1939 Erzincan depremi
D
Sur olayları
E
2011 Van depremi
Soru 19

Psikolojik ilk yardım uygulamasının temelindeki mantık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afetzedelere güvenlik duygusu vermek ve onları sakinleştirmek
B
Ruhsal ve fiziksel sorunlara ilişkin afetzedelere eğitim verilmesi
C
Çok sayıda afetzedeye destek verecek uzman sağlamanın zor olması
D
Afetten daha çok etkilenmiş olanların saptanması ve uygun müdahalelerde bulunulması
E
Afetzedelerin sosyal destek ağları ile bağ kurmalarını sağlamak
Soru 20

I. Araştırma evrenin belirlenmesi
II. Genellenebilirlik
III. Zamanlama
IV. Örnekleme
yönteminin seçimi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri afet psikolojisinde araştırma yaparken doğrudan deneyimlenen zorluklar arasında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
Hepsi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x