Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi 2018-2019 Vize Ünite 2 Sınavı

Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi 2018-2019 Vize Ünite 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki hangisi afetten daha olumsuz etkilenme eğiliminde olan yetişkin grupları arasında yer almaz?

A
Yaşlılar
B
Engelliler
C
Kültürel ve etnik gruplar
D
Erkekler
E
Acil durum çalışanları
Soru 2

Afet bölgesine yardımların ulaştığı ve medya ilgisinin yüksek olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etki aşaması
B
Kurtarma/kahramanlık aşaması
C
Balayı aşaması
D
Hayal kırıklığı aşaması
E
İyileşme/toparlanma aşaması
Soru 3

Toplumdaki bağların oldukça kuvvetlendiği, afet bölgesine dış desteğin ulaştığı ve medya ilgisinin üst düzeyde olduğu afet sonrası aşama, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A
Kurtarma / Kahramanlık Aşaması
B
Balayı Aşaması
C
Hayal Kırıklığı Aşaması
D
İyileşme / Toparlanma Aşaması
E
Etki Aşaması
Soru 4

“Olayları olduğu gibi kabullenmeyi öğrendim” ifadesini kullanan bir birey TSG sonrasındaki değişimlerden hangisini yaşamaktadır?

A
Yeni olanakların algılanması
B
Kişiler arası ilişkilerin güçlenmesi
C
Bireysel güçlülük
D
Manevi değişim
E
Yaşamın kıymetini anlama
Soru 5

Afetlerdeki ruh sağlığı ve psikolojik destek katmanlarından özel hizmetlerin kapsamına giren destek örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireylerin itibarını koruyan temel hizmetlerin sağlanmasına yönelik çalışmalar
B
Sosyal ağların etkinleştirilmesi
C
Belirli sorunlar için uzmanlar tarafından sunulan hedefe yönelik bireysel müdahaleler
D
Ruh sağlığı uzmanlarının sunduğu ileri düzeydeki sosyal hizmetler
E
Çeşitli yaş grupları için destekleyici programlar
Soru 6

Aşağıdaki psiko-sosyal destek uygulamaları bileşenlerinden hangisi psikolojik ilk yardım bileşeni ile eş zamanlı olarak başlar?

A
Sevk etme ve yönlendirme
B
İhtiyaç ve kaynak değerlendirmesi
C
Bilgi merkezi oluşturma
D
Toplumu harekete geçirme
E
Sosyal projeler
Soru 7

I. Dinle
II. Hazırlan
III. Bağlantı kur
IV. İzle
Psikolojik ilk yardım uygulayacak kişi mevcut durum, hizmetler ve sorunlar hakkında bilgi toplamak için yukarıdaki aşamaları hangi sıra ile takip etmelidir?

A
II-III-IV-I
B
II-IV-I-III
C
II-I-IV-III
D
II-I-III-IV
E
II-III-I-IV
Soru 8

Afet sonrası sorunlara çözüm bulmak için iç ve dış kaynaklardan yararlanma olarak tanımlanan, bireyleri normalleştirme hareketi olarak ifade edilen, psiko-sosyal destek uygulamaları araç ya da bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İhtiyaç ve kaynak değerlendirmesi
B
Psikolojik ilk yardım
C
Sevk etme ve yönlendirme
D
Bilgi merkezi oluşturma
E
Toplumu harekete geçirme
Soru 9

Psikolojik ilk yardımın; Kriz olayı, Mevcut hizmetler ve destekler, Emniyet ve güvenlik problemleri hakkında bilgi edinme gibi eylem öncesi hazırlık dönemi vardır. Hazırlık döneminden sonra; kriz durumda PİY uygulayıcılarının sırasıyla takip etmesi gereken üç temel eylem, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A
İzle - Dinle - Bağlantı Kur
B
Teşhis et - Odaklan - Harekete geç
C
Can güvenliği - Çevre güvenliği - Kazazedenin güvenliği
D
Ambulans - İtafiye - Kolluk Kuvvetlerini bilgilendir.
E
Analiz - İlk yardım - Terapi
Soru 10

Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanı kriterlerini karşılayan afetzedeler için, farmakoterapi (ilaçlar yoluyla tedavi) ve / veya psikoterapinin bir arada uygulanması için uygun zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afetten bir hafta geçtikten sonra
B
Afetten bir ay geçtikten sonra
C
Afetten altı ay geçtikten sonra
D
Afetten bir yıl geçtikten sonra
E
Afetten bir buçuk yıl geçtikten sonra
Soru 11

Aşağıdaki hangisi afetten daha olumsuz etkilenme eğiliminde olan yetişkin grupları arasında yer almaz?

A
Yaşlılar
B
Engelliler
C
Kültürel ve etnik gruplar
D
Erkekler
E
Acil durum çalışanları
Soru 12

Afet bölgesine yardımların ulaştığı ve medya ilgisinin yüksek olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etki aşaması
B
Kurtarma/kahramanlık aşaması
C
Balayı aşaması
D
Hayal kırıklığı aşaması
E
İyileşme/toparlanma aşaması
Soru 13

Psikolojik destek uygulanırken dikkate alınması gereken ilke ve yönergeler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Afet yaşayan herkes bu deneyimden etkilenmeyebilir.
B
Afet sonrası bireylerin gösterdikleri stres tepkilerinin çoğu normal bir olaya verilen normal dışı tepkilerdir
C
Afetler sonrası ruh sağlığı hizmetleri sıklıkla pratik olmaktan ziyade psikolojiktir.
D
Afetzedeler diğerlerinden gelen etkin ilgi ve alakaya yanıt vermezler.
E
Afete maruz kalanlar afet sonrası tüm yardımları ve desteği ret edebilirler
Soru 14

İç ve dış kaynaklardan yararlanarak afet sonrası sorunlara çözüm bulmaya çalışılan psikososyal destek aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
İhtiyaç ve kaynak değerlendirmesi
B
Psikolojik ilk yardım
C
Sevk etme ve yönlendirme
D
Bilgi merkezi oluşturma
E
Toplumu harekete geçirme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası psiko-sosyal etkileri belirleyecek hususlardan birisi değildir?

A
Afete maruz kalan bireyin travma sonrası stres bozukluğu
B
afet öncesi bireyin maddi kaynakları
C
afet öncesi bireyin sosyal desteği
D
afet sırasında ve sonrasında bireyin maruz kaldığı zorlayıcı yaşam olayları
E
afet öncesi bireyin fiziksel ve ruh sağlığı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Psiko-sosyal destek uygulamaların ilk bileşenidir?

A
psikolojik ilk yardım
B
Sevk etme ve yönlendirme
C
bilgi merkezi oluşturma
D
toplumu harekete geçirme
E
ihtiyaç ve kaynak değerlendirmesi
Soru 17

I. Bireylerin kendilerini artık güvende hissetmemeleri
II. Eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimin engellenmesi
III. Mülkün ve geçim yollarının kaybedilmesi
IV. Afet sonrası zorunlu olarak gidilen yerlerde ayrımcılığa maruz kalınması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri afet sonrası karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II, III ve IV
E
Hepsi
Soru 18

Travmatik bir olay yaşayan Didem Hanım, yaşadığı sıkıntıları atlatmak için farklı etkinlikler ile meşgul olmasına rağmen ne yaparsa yapsın olayı aklından çıkaramamaktadır.
Çabalamama rağmen bu düşünceyi durduramıyorum diyen Didem Hanım'ın içinde bulunduğu durum, aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

A
Halüsinasyon
B
Aglütinasyon
C
Ruminasyon
D
Reenkarnasyon
E
Sibernasyon
Soru 19

I. Etki aşaması
II. Kurtarma/kahramanlık aşaması
III. Afet öncesi aşama
IV. Balayı aşaması
V. Hayal kırıklığı aşaması
VI. İyileşme/toparlanma aşaması Afet sonrası toparlanmanın
yukarıda yer alan aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sıra ile verilmiştir?

A
III-II-IV-V-VI
B
III-I-II-V-IV-VI
C
III-I-II-IV-V-VI
D
III-IV-II-I-V-VI
E
III-I-V-IV-II-VI
Soru 20

Yaşanan travmatik olaya ilişkin, gün içinde tekrarlayıcı şekilde akla gelen ve durdurulamayan düşünce tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruminasyon
B
Somatizasyon
C
Oryantasyon
D
Normalizasyon
E
Motivasyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x