Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi 2018-2019 Vize Ünite 3 Sınavı

Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi 2018-2019 Vize Ünite 3 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1999 da yaşanan Marmara Depremiyle ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Deprem sonrasında Türk Psikologlar Derneği (TPTPD)
B
UNICEF’in desteği ile Marmara Depremi Psikolojik İlk Yardım Projesi’ni yaşama geçirmiştir.
C
Psikolojik İlk Yardım Projesi 7 ay sürmüştür.
D
Bu proje kapsamında 500 psikolog gönüllü olarak hizmet vermiştir.
E
Emirdağ ilçesi bu projenin verdiği hizmetin dışındaydı.
Soru 2

İnsan eliyle gerçekleşen afetlerin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerini açıkça ortaya koyan proje aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Kentsel gelişim projesi
B
Unicef 2015
C
Unıcef 2016
D
Unıcef 2017
E
Unıcef 2018
Soru 3

Zedelenen güven duygusunun yerini hangi duygu almaktadır?

A
artmış korkular
B
artmış sinirsel gerginlik
C
artmış tehdit algısı
D
azalmış sevgi hissi
E
artmış pişmanlık
Soru 4

I. Dikkat sorunları
II. Zihinsel karmaşa
III. Bilişsel kaçınma
IV. Travmanın yeniden
yaşanacağı korkusu
V. Kontrolü kaybetme korkusu
Yukarıdakilerden hangileri afet sonrası çocukların bilişsel tepkilerindendir?

A
II-III-V
B
I-III-IV
C
III-IV-V
D
I-II-III-V
E
I-II-III-IV-V
Soru 5

Afetler sonrasında en sık rapor edilen psikolojik sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Obsesif Kompulsif Bozukluk
B
Anksiyete
C
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
D
Depresyon
E
Bulimia Nervosa
Soru 6

Psikososyal müdahale yaklaşımları hangi konularda müdahaleleri içerir?

A
Klinik Müdahaleler
B
Toplum Temelli-Okul Temelli-Aile Temelli Müdahaleler
C
Psikoterapötik yöntemler
D
Toplum Temelli-Arkadaş Temelli-Okul Temelli Müdahaleler
E
Davranış Temelli-Psikolojik Temelli müdahaler
Soru 7

I. Dürtü kontrolünde azalma
II. Hiperaktivite
III. Öfori
IV.Saldırgan davranışlar
V Risk alma davranışları
Yukarıdakilerden hangileri travma sonrası çocuklarda meydana gelebilecek sosyal ve davranışsal tepkilerdendir?

A
II-IV-V
B
I-III-V
C
II-III-IV-V
D
I-II-III-IV
E
I-II-IV-V
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi psiko-sosyal mudahalalerin temel amaçları arasında gösterilemez?

A
Çocukların ve ailelerin afet sonrası gereksinimlerinin saptanması
B
Gereksinimlerin uygun toplumsal kaynaklar aracılıgıylag iderilmesi
C
Sanatsal faaliyetlere yoğun katılım sağlanması
D
Basac ıkmak apasitelerinin arttırılması
E
İyilik hallerineu lasmalarınınd esteklenmesi
Soru 9

Travmatik olaylar sonrasında ortaya çıkan ve duygusal olarak hiçbir şey hissedememe şeklinde gözlenen psikolojik durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikosomatik yakınma
B
İçe çekilme
C
Gastrointestinal sorun
D
Duygusal küntleşme
E
Aşırı uyarılmışlık
Soru 10

Stres belirtilerinde azalma olmayan ya da artış gözlenen veya risk grubuna giren çocuk ve ergenlere yönelik klinik değerlendirmenin afeti takiben hangi süre içinde başlatılması önerilmektedir?

A
İlk 3 gün
B
İlk 1 hafta
C
İlk 15 gün
D
İlk 1 ay
E
İlk 3 ay
Soru 11

Travmatik olay sonrası çocukların verdiği aşağıdaki tepkilerden hangileri davranışsal ve sosyal tepkilerdendir?

A
gerileme davranışlar
B
Korku ve kaygı
C
Öfke
D
bilişsel kaçınma
E
gelecek algısını bozulması
Soru 12

Aşağıdaki ifadelerden hangisi afetlere maruz kalan okul öncesi dönem çocuklara yönelik psiko-sosyal müdahale açısından yanlıştır?

A
Çocuğun zedelenen güven duygusunun onarılabilmesi için, ailelerin mümkün olduğunca çocuktan uzak kalmamak konusunda uyarılmadılır;
B
Küçük yaştaki çocuklar için anne babanın fiziksel teması yatıştırıcı olmaktadır
C
Gerek duyulduğundaçocukların geçici olarak anne babalarının yanında yatmasına izin verilebilir.
D
Travma anının oyunlarda tekrar tekrar canlandırılması olumsuz sonuçlanabilir ve çocuğa zarar verebilir.
E
Ailelerin çocukların gerileme davranışları hakkında bilgilendirilmeleri de önemlidir.
Soru 13

Yoğun stres içeren afetler sonrasında çocuklar ne kadar süreyle psikolojik etkiler gösterir?

A
3 ay
B
1 yıl
C
2 - 4 yıl
D
5 -7 yıl
E
8-9 yıl
Soru 14

Çocuğun ağır ve yoğun bir duyguyla ya da yeni durumla baş edemediğinde, içinde bulunduğu gelişimsel dönemden daha önceki bir döneme ait davranışlar sergilemeye başlamasına ne denir?

A
Akut stres
B
Uyarılma
C
Korkma
D
Kaçınma
E
Gerileme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde en yoğun görülen TSSB belirtileri arasında yer almaz?

A
Kaygı
B
Depresyon
C
Çaresizlik
D
İntihar
E
Fiziksel şiddet
Soru 16

Çocuk ve ergenlere yönelik afet sonrası psiko-sosyal müdahale yaklaşımları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A
Çocuklar ve ergenlerin psikolojik tepkilerini normalleştirmeyi amaçlar.
B
Travmanın yarattığı kaygıyı hafifletmeyi sağlar.
C
Çocuklar ve ailelerin stres tepkileri konusunda bilgilendirilmeler yapar.
D
Bireysel ve toplumsal düzeyde sadece psikolojik gereksinimlerinin giderilmesine yönelik çalışmaları kapsar.
E
Başetme kapasitelerini arttırarak toparlanma sürecini hızlandırmayı hedefler.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası çocuklarda meydana gelen duygusal tepkilerden korkunun kendini gösterme biçimlerinden biri değildir?

A
Olayın yeniden yaşanma korkusu
B
Ölüm korkusu
C
Bağlanma korkusu
D
Yalnız kalma korkusu
E
Karanlık korkusu
Soru 18

Çocuk ve ergenlerde afetlere bağlı travmatik stres belirtilerine tanı konmasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Travma Sonrası Stres Bozukluğu'nun bir tanı kategorisi olarak ortaya çıkışı Vietnam Savaşı’ndan sonra olmuştur.
B
Çocukların gelişimsel özelliklerini göz önünde bulunduran kriterler kullanıldığında, kullanılmamasına kıyasla travma konusunda psikiyatrik tanı almalarının 3 ila 8 kat fazla olduğunu vurgulamaktadır.
C
Travmatik tepkilere doğru tanı konulması için kullanılan DSM-5 Tanı Ölçütleri Kitabı okul öncesi dönem çocukları için kullanılamamaktadır.
D
1950’lerde çocuklardaki travmatik belirtileri anlamaya yönelik yapılan çalışmalarda genellikle ebeveynlerden bilgi toplama yöntemi kullanılmıştır.
E
Çocuklarda travmatik stres belirtileriyle ilgili tanı süreçleri nitelik kazandıkça etkili müdahale yöntemlerinin sistematik ve ayrıntılı olarak incelenmesi de mümkün olmaktadır.
Soru 19

I- Travmatik bir boşanma olayı ardından ilkokul öğrencisi olan Güneş, altını ıslatma, parmak emme gibi davranışlar göstermeye başlamıştır.
II- Okul öncesi eğitime devam eden Özgür, yaşadıkları ev yangını sonrasında sık sık karın ağrısı, baş ağrısı gibi şikayetler bildirmektedir.
Yukarıda travmatik yaşantıların ardından çocuklarda sıklıkla görülen davranış örnekleri yer almaktadır.
Örneklenen bu davranışların psikoloji bilimindeki kavramsal karşılığı doğru sırayla verilmektedir?

A
I- Gerileme davranışları, II- Bilişsel yakınma
B
I- Psikosomatik yakınmalar, II- Aşırı uyarılmışlık
C
I- Gerileme davranışları, II- Duygusal küntleşme
D
I- Gerileme davranışları, II- Psikosomatik yakınmalar
E
I-Psikosomatik yakınmalar, II- Aşırı uyarılmışlık
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x