Afet Senaryosu ve Tatbikatlar 2017-2018 Vize Sınavı

Afet Senaryosu ve Tatbikatlar 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Arama ve Kurtarma
II. Haberleşme
III. Gıda Tarım ve Hayvancılık
IV. Sağlık
V. Alt Yapı
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Afet Müdahale Planında kuraklık olay türü içinde yer alır?

A
Yalnız III
B
III ve IV
C
I, III ve IV
D
III, IV ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanmak zorunda olan planlardan biri değildir?

A
Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planı
B
işyerlerinde Acil Durum Planları
C
il Afet Müdahale Planı
D
Ulusal Düzey Olay Türü Planları
E
Yerel Düzey Olay Türü Planları
Soru 3

Tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalara ne ad verilir?

A
Acil yardım
B
Dirençlilik
C
Afet senaryosu
D
Afet yönetimi
E
iyileştirme
Soru 4

Tatbikat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tam ölçekli tatbikat aynı zamanda uygulama tatbikat düzeyidir.
B
Müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğu denenir.
C
Belirli bir senaryoya bağlı kalarak yapılan bir uygulamadır.
D
Masa başı, uygulama ve genel tatbikat düzeylerinde icra edilir.
E
Acil durum ve afet halinde yapılması planlanan eylemlerin yeterliliği denenir.
Soru 5

I. Yerel imkânlarla üstesinden gelinebilen bir durumdur.
II. Bir olayın kendisi değil doğurduğu sonuçtur.
III. Sürekli olmayıp belirli bir zamanla sınırlıdır.
Acil durum yönetimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planının planlama sürecinin bölümlerinden biri değildir?

A
Kapasite geliştirme
B
Analiz
C
Organizasyon
D
Entegrasyon
E
Senaryo hazırlama
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi acil durum olay türüne bir örnek değildir?

A
Salgın hastalık
B
iletişim sisteminin çökmesi
C
Trafik kazası
D
Kimyasal madde kazaları
E
Kuraklık
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi afet senaryosu için yapılması gereken temel çalışmalardan biridir?

A
Tehlike analizi
B
Tatbikat
C
Tedbir alma
D
Planlama
E
Eğitim
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi afet senaryolarının amaçlarından biridir?

A
Afet kanunu ve afetlerle ilgili diğer kanun ve yönetmelikleri hazırlamak
B
Makro ölçekte her türlü planlamaya altlık oluşturarak, karar vericilere yol göstermek
C
Geçmişte meydana gelen afet verilerini derlemek
D
Afet bilgi sistemini kurmak
E
Afet tehlike haritaları hazırlamak
Soru 10

I. Senaryonun yapılacağı yerleşim alanının büyüklüğü
II. Senaryonun yapılacağı kurumun/tesisin büyüklüğü
III. Senaryonun amacı
Yukarıdakilerden hangileri afet senaryolarında izlenen yol ve yöntemlerdeki farklılıkların nedenleridir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tehlike analizi kapsamında toplanması veya belirlenmesi gereken bilgiler arasında yer almaz?

A
Tehlikenin kaynağı
B
Tehlikenin oluş sıklığı
C
Tehlikenin süresi
D
Tehlikenin iyileştirme olasılığı
E
Tehlikenin büyüklüğü
Soru 12

Tehlike oluşturabilecek bir durum ile bu durumdan kaynaklı meydana gelebilecek afet türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Durum <-----> Afet

A
Yüksek eğimli arazi <-----> Deprem
B
Nükleer santral <-----> Su baskını
C
Dere yatağı <-----> Sel
D
Fabrika <-----> Volkan patlaması
E
Diri <-----> fay
Soru 13

Farklı tür ve büyüklükteki tehlikeler karşısında, insanların ve yaşam çevrelerinin uğrayabileceği fiziksel, toplumsal, ekonomik veya çevresel zarar ve kayıpların ölçüsüne ne ad verilir?

A
Zarar görebilirlik
B
Hasar tespiti
C
Risk analizi
D
Tehlike analizi
E
iyileştirme
Soru 14

Bir olayın belirli koşul ve ortamlarda doğurabileceği can, mal, ekonomik ve çevresel değerlerin veya varlıkların kaybının gerçekleşme olasılığına ne ad verilir?

A
Risk
B
Dirençlilik
C
Afet
D
Zarar görebilirlik
E
Tehlike
Soru 15

Etkili müdahale ve kurtarma, iyileştirme ve yeniden yapılanma safhası için afetlere hazırlığın artırılmasının önemli bir öncelik olarak ortaya konduğu 2015 yılında Japonya'da gerçekleştirilen uluslararası konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyolojik Çeşitliliği Koruma Konferansı
B
Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Konferansı
C
Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Konferansı
D
Afetlerin Azaltılması Dünya Konferansı
E
Avrupa Yerbilimciler Birliği Konferansı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir?

A
Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek
B
Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamak
C
ilin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek
D
il Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu sekretaryasını yapmak
E
il Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin iyileştirme evresinde yapılan çalışmalardan biridir?

A
Tatbikat yapma
B
Hasar tespit ve enkaz kaldırma
C
Senaryo hazırlama
D
Gönüllülük sistemini oluşturma
E
Kalıcı konutların inşaasını yapma
Soru 18

I. Yangın
II. Su baskını
III. Deprem
IV. Çığ
Yukarıdakilerden hangileri Roma İmparatorluğu döneminde en çok karşılaşılan afet olaylarıdır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve II
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu'nun üyesi olan bakanlıklardan biri değildir?

A
Sağlık Bakanı
B
Milli Savunma Bakanı
C
Çevre ve Şehircilik Bakanı
D
Adalet Bakanı
E
içişleri Bakanı
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x