Afet Senaryosu ve Tatbikatlar 2018-2019 Final Deneme Sınavı

Afet Senaryosu ve Tatbikatlar 2018-2019 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme ekibinde yer alacak olan kişiler de olması beklenen kişisel özelliklerden değildir?

A
İnsani ilişkiler, duyarlılık
B
Tarafsız olma
C
Plana aşina olma
D
Kendi kendini yönlendirebilme
E
Değişen durumlara hızlı uyum sağlama
Soru 2

Tatbikat Sonuç Raporu’nun içeriği için standart bir rapor biçimi bulunmamaktadır.
Bununla birlikte raporda genellikle aşağıdaki başlıklardan hangileri yer almalıdır?
I. Tatbikatın Tarihi ve Yeri
II. Tatbikatın Konusu ve Amacı
III. Tatbikata Katılan Kişi/Kurum ve Kuruluşlar
IV. Tatbikatın Değerlendirme Süreci
V. Sonuç ve Öneriler

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I, II, III ve IV
E
I, II, III, IV, V
Soru 3

I. Patlama
II. Kene ısırığı
III. Yangın
IV. Kimyasal sızıntı
Yukarıdakilerden hangileri acil durum olarak sayılabilir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 4

Afet olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Afet olayı eğiticidir.
B
Afet olayı yıkıcıdır.
C
Afet olayının üstesinden yerel imkânlarla gelinemez.
D
Afet olayı normal hayatı durdurur veya kesintiye uğratır.
E
Afet olayı insan faaliyetlerini durdurur veya kesintiye uğratır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi afetin özelliklerinden değildir?

A
Doğal ya da teknoloji kaynaklı olabilir.
B
Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğurur.
C
Afet, olayın doğurduğu sonuç değildir, olayın kendisidir,
D
Afet, normal hayatı durdurur veya kesintiye uğratır.
E
Tehlikeye maruz kalanların baş etme kapasitesi yetersizdir.
Soru 6

Birleşmiş Milletler, 1990-1999 yılları arasını ne yılı olarak ilan etmiştir?

A
Uluslararası göç ve mülteciler on yılı
B
Uluslararası afet zararlarının azaltılması on yılı
C
Uluslararası doğa koruma ve kurtarma on yılı
D
Uluslararası yoksullukla mücadele on yılı
E
Uluslararası hastalıklarla mücadele on yılı
Soru 7

NATO ülkelerinin ve ortaklık ülkelerinin krizlerin,çatışmaların ve afetlerin sonuçlarının üstesinden gelebilmesi ve bu konuda yapılan hazırlıkların yardımlaşayürütülmesi için NATO kapsamında kurulmuş bir oluşumdur.
Yukarıda tanımı verilen terim hangisidir?

A
Akdeniz Diyaloğu Ülkeleri
B
Afet Tepki Birimi
C
İstanbul İşbirliği Girişimi Ülkeleri
D
Sivil Olağanüstü Hal Planlaması
E
Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Korunma Departmanı
Soru 8

I. Halk sağlığını korumak ve sürdürmek,
II. Kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
III. Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amaçlarındandır?

A
Yalnız I
B
I, II, ve III
C
I ve II
D
II ve III
E
I ve III
Soru 9

Trafik kazaları toplumlar için tehlike oluşturan ana olay türlerinden hangisi içinde yer alır?

A
Eğitim eksikliği ve yetersizliklere dayalı olaylar
B
Bozulmaya dayalı olaylar
C
Şiddete dayalı olaylar
D
Doğa kaynaklı olaylar
E
Kaynağı belirsiz olaylar
Soru 10

Kökeni ne olursa olsun, potansiyel bir tehlikenin belirlenmesi için seçeneklerden hangisi ile ilgili çalışma yapılması gerekmez?

A
Jeolojik ve zemin özellikleri
B
Tehlikenin kaynağı
C
Oluş sıklığı
D
Arama kurtarma planı
E
Olası etkileri veya şiddeti
Soru 11

Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı tehlikelerin muhtemel yaygınlık ve şiddet derecelerini ortaya koymak için, belirli kriterlere göre hazırlanmış haritalara ne ad verilir?

A
Tehlike haritası
B
Sosyolojik harita
C
Jeolojik harita
D
Siyasi harita
E
Fiziki harita
Soru 12

Zarar görebilirlik kavramı kaça ayrılır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yangın tatbikatlarının amaçlarından biri değildir?

A
Olası yangın olaylarının onlenmesi icin gerekli koruyucu onlemlerin alınması
B
Yangın sırasındaki dogru davranıs sekli ile yangına mudahale yontemlerinin ogrenilmesi
C
Yangın sırasındaki sondurme ve kurtarma tekniklerinin bilinmesi ve uygulanması
D
Kisilerin yangın guvenligi konusunda bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin beceriye donusturulmesi
E
Yangın esnasında binaların planlı bir sekilde bosaltılması ve toplanma alanında toplanmayı saglamak
Soru 14

Operasyonel testler olan tatbikatlar, operasyonel hataları ve zayıflıkları tespit etmede etkin olarak kullanılmaktadır.
Bu ifade tatbikatın hangi amacı kapsamındadır?

A
Kendi kendine yetebilirlik
B
Ortaklaşa çalışabilme
C
Plan ve prosedürlerin uygulanabilirliği
D
Koordinasyon ve işbirliği
E
Öğrenme ve Güncelleme
Soru 15

Hicbir on hazırlık ve on bilgilendirme yapılmadan icra edildikleri takdirde; dogru sonuclar verme olasılıgı daha yuksek olan tatbikat türü hangisidir?

A
Kapsamlı Saha Tatbikatı
B
Masabaşı Tatbikatı
C
Haberleşme ve İntikal Tatbikatı
D
Bölgesel Düzey Tatbikatı
E
Ulusal Düzey Tatbikatı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Afet Müdahale Planında belirtilen olay türlerinin dışında kalır?

A
Su baskını
B
Deprem
C
Orman yangını
D
Kimyasal kazalar
E
Güneş yanığı
Soru 17

Afetle ilgili planların yanı sıra, konu ile ilgili eğitim ve tatbikatlar da mutlaka ________ dayandırılmalıdır.
Cümlede boşluk kısmına gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
jeolojik haritalar
B
afet yönetimi
C
afet tehlikesi
D
afet senaryoları
E
envanter çalışması
Soru 18

Aşağıdaki eylemlerdem hangisi afete hazırlık aşamasında yer almaz?

A
Tatbikatlar
B
Önlem alma
C
Eğitim
D
Kurtarma planı
E
Senaryo çalışması
Soru 19

Enkaz yönetimi aşağıda verilmiş olan afet yönetim sistemi aşamalarından hangisine dahildir?

A
Zarar azaltma
B
Hazırlık
C
İyileştirme
D
Afet anı
E
Müdahale
Soru 20

Afet senaryoları için risk analizi ne açıdan önemlidir?

A
Altyapı tesisleri hakkında bilgi vermesi açısından
B
Hasar tahmini yapmamızı sağlaması açısından
C
Hak sahibi çalışmaları açısından
D
Yardım çağrısında bulunma açısından
E
Park yapılacak yerlere karar vermemiz açısından
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x