Afet Senaryosu ve Tatbikatlar 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Afet Senaryosu ve Tatbikatlar 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Afet tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalara ne ad verilir?

A
Acil durum senaryosu
B
Afet senaryosu
C
Afet analizi
D
Acil durum tatbikatı
E
Afet tatbikatı
Soru 2

I. Patlama
II. Kene ısırığı
III. Yangın
IV. Kimyasal sızıntı
Yukarıdakilerden hangileri acil durum olarak sayılabilir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 3

I. Sabotaj ihtimali
II. Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali
III. Hırsızlık ihtimali
IV. Risk değerlendirmesi sonuçları
Yukarıdakilerden hangileri İşyerlerinde Acil Durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar arasında bulunur?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II ve IV
Soru 4

Afet olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Afet olayı eğiticidir.
B
Afet olayı yıkıcıdır.
C
Afet olayının üstesinden yerel imkânlarla gelinemez.
D
Afet olayı normal hayatı durdurur veya kesintiye uğratır.
E
Afet olayı insan faaliyetlerini durdurur veya kesintiye uğratır.
Soru 5

I. Afet anının genel durumunu afet olmadan önce öngörebilmek
II. Hasar ve kayıp tahmini yapmak
III. Afet anında oluşabilecek her türlü ihtiyacı önceden öngörebilmek
IV.Afet anında oluşabilecek her türlü olumsuzluğu önceden öngörebilmek
Yukarıdakilerden hangileri afet senaryosunun hazırlanma amaçları arasında sayılabilir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 6

I. Risk altındaki nüfus belirlenir.
II. Risk altındaki alt yapılar belirlenir.
III. Mevcut durum analizi yapılır.
IV. Tehlike ve risk analizi sonuçları belirli aralıklarla halka duyurulur.
Yukarıdakilerden hangileri afet senaryoları hazırlanırken yapılması gereken çalışmalar arasında sayılabilir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 7

Afet senaryolarında bir çok soruya kolaylıkla yanıt verebilmek için şunlardan hangileri yapılmalıdır? I. İnceleme bölgesinde meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri en detaylı şekilde toplamak
II. İnceleme bölgesinde meydana gelen afet ve acil durumların meydana getirdikleri zararları en detaylı şekilde toplamak
III. Zamana bağlı olarak yapılmış olan eylemler ile ilgili bilgileri en detaylı şekilde toplamak

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Yapmak istediğiniz şeyin nasıl, nereden, kiminle, hangi yol ve yöntemlerle, hangi imkân ve kaynakları kullanarak yapacaklarınızın saptanmasına ne ad verilir?

A
Analiz
B
Planlama
C
Değerlendirme
D
Senaryo
E
Taslak
Soru 9

Afet ve acil durum yönetimi planı hazırlanırken öncelikle yapılması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olası tehlikeler ve riskler belirlenmesi
B
Olası tehlikenin gerçekleşmesi halinde karşı karşıya kalınabilecek öncelikli sorunların ve ihtiyaçların belirlenmesi
C
İmkân, fırsat ve kaynakların tespit edilmesi, mevcut imkân ve kaynaklarla gerçekleştirilmesi mümkün olan eylem yollarının saptanması
D
Amaca ulaşmak için gereken insan gücü, malzeme kaynakları ve örgütlenme şeklinin belirlenmesi
E
Ölçülebilir göstergeler belirleyerek eylemlerin izlenmesi ve gerektiğinde düzenlemeler yapılması
Soru 10

Afet senaryosu, acil durum ve afet yönetimi ile ilgili hazırlanmak zorunda olan planlar için önemli bir başvuru belgesidir.
Aşağıdakilerden hangisi bunu sağlayan sebeplerden biri değildir?

A
Afet senaryosu hazırlanırken tehlikenin ne tür ve büyüklükte olabileceği göz önünde bulundurulur.
B
Afet senaryosu hazırlanırken nerelerin ne şekilde etkileneceği göz önünde bulundurulur.
C
Afet senaryosu hazırlanırken meydana getirebileceği can ve mal kayıpları göz önünde bulundurulur.
D
Afet senaryosu hazırlanırken yerel yönetimlerin itibarı göz önünde bulundurulur.
E
Afet senaryosu hazırlanırken afet sonrası fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik problemler göz önünde bulundurulur.
Soru 11

Büyük fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâllere ne denir?

A
Afet
B
Acil durum
C
Tatbikat
D
Senaryo
E
Müdahele
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi afetin özelliklerinden değildir?

A
Doğal ya da teknoloji kaynaklı olabilir.
B
Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğurur.
C
Afet, olayın doğurduğu sonuç değildir, olayın kendisidir,
D
Afet, normal hayatı durdurur veya kesintiye uğratır.
E
Tehlikeye maruz kalanların baş etme kapasitesi yetersizdir.
Soru 13

Afet yonetimini, acil durum yonetiminden ayıran en onemli fark nedir?

A
Daha etkili olması
B
Önleme odaklı olması
C
Sürekli olması
D
Belirli zamanlarda varlık göstermesi
E
Hızlı müdahale edebilmesi
Soru 14

Tehlike ve riskin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve yerel imkanlarla üstesinden gelinebilecek farklı büyüklük konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalarına denir?

A
Afet
B
Afet senaryosu
C
Acil durum
D
Acil durum senaryosu
E
Tabikat
Soru 15

Yerleşim birimi ölçekli yapılacak afet senaryoları çalışmalarında afet tehlikesi ve riskini belirleyebilmek için ne yapılması zorunludur?

A
Afet senaryosu tatbikatı
B
Afet bilgi sistemi kullanılması
C
Veri tabanı oluşturulması
D
Tam ölçekli tatbikatlar yapılması
E
Mikrobölgeleme çalışmaları yapılması
Soru 16

I. Hedef kitle
II. Amaç
III. Ölçek
IV. Tehlikenin boyutu
V. Tehlikenin türü
Yukarıdakilerden hangilerine göre senaryo hazırlıklarında ve içeriğinde farklılıklar görülür?

A
I,III,IV
B
I,II,V
C
II,III,IV
D
II,III,V
E
I,II,IV,V
Soru 17

Türkiye Afet Müdahale Planındaki hangi olay türünde tüm hizmet grupları yer almalıdır?

A
Deprem
B
Kuraklık
C
Orman yangını
D
Siber saldırı
E
Biyolojik afetler ve salgın hastalıklar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tatbikatlar için hazırlanan senaryolar kapsamında değildir?

A
Olay türü seçimi
B
Senaryo parametrelerinin belirlenmesi
C
Ana ve ayrıntılı olayların yazılması
D
Farklı olası olayların enjekte edilmesi
E
Detaylandırılmış olaylar için görevlilerin belirlenmesi
Soru 19

Hem mekansal hem de mekansal olmayan verilerin ve bilgilerin toplanmasını, saklanmasını, analiz edilmesini ve kullanıcıya sunulmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye Afet Müdahale Planı
B
Coğrafi Bilgi Sistemleri
C
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
D
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı
E
İl Afet Müdahale Planı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi afet senaryoları için gerekli olabilecek sosyal duruma ilişkin verilerden biri değildir?

A
Risk Degerlendirmesi İçin Deprem Hasar Verileri
B
Yol Verileri
C
Şehirlerdeki Baslıca Tesislere Ait Veriler
D
Altyapı Verileri
E
Yanıcı-Parlayıcı Madde Tesisleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x