Afet Senaryosu ve Tatbikatlar 2018-2019 Vize Sınavı

Afet Senaryosu ve Tatbikatlar 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tatbikatlar için hazırlanan senaryolarda yer alan başlıklardan biri değildir?

A
Önemli olaylar için görevlilerin belirlenmesi
B
Olası müdahalelerin listelenmesi
C
Mesajların hazırlanması
D
Olay türü seçimi
E
Görevli olan STK’ların belirlenmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hazırlanma amacına göre senaryo çeşitlerinden biridir?

A
Risk azaltma
B
Eğitim
C
Arama kurtarma
D
Kriz yönetimi
E
Salgın hastalık
Soru 3

Türkiye Afet Müdahale Plam'na (TAMP 2014) göre, olay türü ve ilişkili hizmet grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Olay Türü <-----> Hizmet Grubu

A
Deprem <----->Tüm hizmet grupları
B
Su Baskını <----->Yangın
C
Siber Saldırı <----->Barınma
D
Kuraklık <----->Beslenme
E
Ulaşım Kazaları <----->Alt yapı
Soru 4

I. Afet yönetiminin sürekli olması
II. Acil durum yönetiminin sürekli olması
III. Afet yönetiminin belirli bir zamanla sınırlı olması
Yukarıdakilerden hangileri acil durum yönetimi ile afet yönetimi arasındaki en önemli farklar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi afet senaryosu çalışmalarında kullanılan sosyal duruma ilişkin verilerden biridir?

A
Jeoteknik veriler
B
Bina verileri
C
Topoğrafya verisi
D
Deprem verileri
E
Zemin verileri
Soru 6

Aşağıdaki olay türü ve ilişkili olay örneği eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Olay <-----> Olay Türü

A
Trafik Kazası <-----> Afet
B
Deprem <-----> Acil Durum
C
Radyasyon Kazası <-----> Acil Durum
D
Orman Yangını <-----> Acil Durum
E
Sabotaj <-----> Afet
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi afet senaryosu için yapılması gereken temel çalışmalardan biridir?

A
Yeniden yapılanma sürecinin planlanması
B
Tatbikat planının hazırlanması
C
Arama kurtarma planının yapılması
D
Risk analizinin yapılması
E
Güvenli yerleşim alanlarının belirlenmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yasal olarak hazırlanmak zorunda olan acil durum ve afet yönetimi ile ilgili planlardan biri değildir?

A
Okul Afet ve Acil Durum Planı
B
Her Ölçekteki işletmelerin Afet ve Acil Durum Planları
C
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP
D
il Afet Müdahale Planı
E
Belediye Stratejik Planı
Soru 9

Senaryo çalışmalarına göre hazırlıkların planlanması, senaryo sonuçlarına göre de personel, malzeme, ekipman gibi miktarı artırılacak alanların belirlenmesi Türkiye Afet Müdahale Plam'nda, planlama organizasyonun hangi sürecinde gerçekleştirilir?

A
Entegrasyon
B
Analiz
C
Veri toplama
D
Kapasite geliştirme
E
Organizasyon
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi afet senaryosu hazırlanmasının doğrudan amaçları arasında yer almaz?

A
Afet anının genel durumunu afet olmadan önce öngörebilmek
B
Afet anında oluşabilecek her türlü olumsuzluğu önceden öngörebilmek
C
Hasar ve kayıp tahmini yapmak
D
Trafik kazalarını azaltmak
E
Afet ve acil durum yönetiminin bütün aşamaları ile ilgili planların hazırlanmasına ışık tutmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tehlike ve riskin artmasının nedenleri arasında yer almaz?

A
Çarpık kentleşme
B
Nüfus artışı
C
Ekolojik bozulma
D
iklim değişikliği
E
Erken uyarı
Soru 12

Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı tehlikelerin muhtemel yaygınlık ve şiddet derecelerini ortaya koymak için, belirli kriterlere göre hazırlanmış haritalar ________ -olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tehlike haritası
B
risk haritası
C
zarar haritası
D
kayıp haritası
E
afet haritası
Soru 13

Aşağıdaki zarar görebilirlik çeşitlerinden hangisinin ölçülmesi güç, hatta imkânsız olarak kabul edilir?

A
Fiziksel zarar görebilirlik
B
Yapısal zarar görebilirlik
C
Ekonomik zarar görebilirlik
D
Sosyal zarar görebilirlik
E
Kentsel zarar görebilirlik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı tehlikelere bir örnektir?

A
Savaş
B
Salgın hastalık
C
Çığ
D
Trafik kazası
E
Çevre kirliliği
Soru 15


Şekilde üç farklı kümenin kesişim alanına karşılık gelen bölge neyi ifade eder?

A
Kayıp
B
Risk
C
Acil durum
D
Zarar
E
Afet
Soru 16

Afetlere hazırlık amacıyla, gönüllülük sisteminin oluşturulması kapsamındaki faaliyetler afet yönetiminin hangi aşamasında gerçekleştirilir?

A
Risk belirleme
B
Müdahale
C
Hazırlık
D
Kriz yönetimi
E
iyileştirme
Soru 17

2018 Tarihli ve 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlanmıştır?

A
Savunma Sanayii Başkanlığı
B
içişleri Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
Cumhurbaşkanlığı
E
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 2015 Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Konferansında kabul edilen Sendai Bildirgesi'nin 2030 yılına kadar uygulanacak dört önceliği arasında yer almaz?

A
Ulusal ve yerel afet riskini azaltma stratejileri uygulayan ülke sayısını artırmak
B
Afet riskini yönetmek için afet riski yönetimini güçlendirmek
C
Afet riskini anlamak
D
Dayanıklılık için afet riskinin azaltılmasına yönelik yatırım yapmak
E
Etkili müdahale ve kurtarma, iyileştirme ve yeniden yapılanma safhası için afetlere hazırlığı artırmak
Soru 19

I. Enkaz Yönetimi
II. Kalıcı Konutların inşası
III. Tehlike ve Risklerin Belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri afet yönetiminin iyileştirme aşamasında yürütülen faaliyetlerdir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Yerel Afet Müdahale Organizasyon yapısı içinde Operasyon Servisi altındaki hizmet grupları içinde yer almaz?

A
Barınma Hizmet Grubu
B
Arama Kurtarma Hizmet Grubu
C
Defin Hizmet Grubu
D
Psikolojik Destek Hizmet Grubu
E
Zarar Tespit Hizmet Grubu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x