Afet Senaryosu ve Tatbikatlar 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Afet Senaryosu ve Tatbikatlar 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye Afet Müdahale Planındaki hangi olay türünde tüm hizmet grupları yer almalıdır?

A
Deprem
B
Kuraklık
C
Orman yangını
D
Siber saldırı
E
Biyolojik afetler ve salgın hastalıklar
Soru 2

Hem mekansal hem de mekansal olmayan verilerin ve bilgilerin toplanmasını, saklanmasını, analiz edilmesini ve kullanıcıya sunulmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye Afet Müdahale Planı
B
Coğrafi Bilgi Sistemleri
C
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
D
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı
E
İl Afet Müdahale Planı
Soru 3

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylara ne ad verilir?

A
Acil durum
B
Afet
C
Tatbikat
D
Arama kurtarma
E
Güvenlik açığı
Soru 4

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması gereken topyekûn mücadele sürecine ne ad verilir?

A
Tatbikat
B
Kaynak oluşturma
C
Arama kurtarma
D
Kriz yönetimi
E
Afet yönetimi
Soru 5

Acil durum veya afet senaryoları kaça ayrılır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 6

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA-) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB-) tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması” nda İstanbul ili için yapılmış olan deprem senaryosu çalışmasındaki sınıflandırmaya göre seçeneklerden hangisi sosyal duruma ilişkin veriler arasında yer almaz?

A
Nüfus
B
Bina Verileri
C
Deprem Verileri
D
Yol Verileri
E
Köprüler
Soru 7

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA-), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB-) ile yapılan anlaşmaya uygun olarak İstanbul’da hangi yıllar arasında çalışmalar yapmıştı?

A
2000-2001
B
2001-2002
C
2002-2003
D
2003-2004
E
2004-2005
Soru 8

Aşağıdaki maddelerden hangisi tatbikatlar için senaryoda yer alması gerekmez?

A
Amaç ve kapsam
B
Olası müdahalelerin listelenmesi
C
Olay türü seçimi
D
Karantina önlemleri
E
Hedefler
Soru 9

Türkiye Afet Müdahale Planında olay türleri ve yer alması gereken hizmet grupları düşünüldüğünde, hangisi siber saldırıda görev alacak hizmet gruplarından biridir?

A
Sağlık
B
Barınma
C
Hasar tespit
D
Nakliye
E
Enerji
Soru 10

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hangi yıl Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir?

A
2011
B
2012
C
2014
D
2015
E
2016
Soru 11

I. Sabotaj ihtimali
II. Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali
III. Hırsızlık ihtimali
IV. Risk değerlendirmesi sonuçları
Yukarıdakilerden hangileri İşyerlerinde Acil Durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar arasında bulunur?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II ve IV
Soru 12

I. Afet anının genel durumunu afet olmadan önce öngörebilmek
II. Hasar ve kayıp tahmini yapmak
III. Afet anında oluşabilecek her türlü ihtiyacı önceden öngörebilmek
IV.Afet anında oluşabilecek her türlü olumsuzluğu önceden öngörebilmek
Yukarıdakilerden hangileri afet senaryosunun hazırlanma amaçları arasında sayılabilir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 13

Türkiye Afet Müdahale Planına göre afet senaryosu hazırlanması gereken olay türleri arasında yer almayan seçenek hangisidir?

A
Kuraklık
B
Deprem
C
Radyolojik nükleer kazalar
D
Anarşik olaylar
E
Biyolojik afetler ve salgın hastalıklar
Soru 14

Ülke çapında yasal olarak hazırlanması zorunlu Acil Durum ve Afet Yönetimi ile İlgili Planlar kaça ayrılmaktadır?

A
5
B
8
C
12
D
20
E
25
Soru 15

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu hangi kurum tarafından hazırlanmıştır?

A
Afet Koordinasyon Kurulu
B
İl Sağlık Müdürlüğü
C
Sağlık Bakanlığı
D
Kızılay
E
İçişleri Bakanlığı
Soru 16

Seçeneklerden hangisi yasal olarak hazırlanmak zorunda olunan acil durum ve afet yönetimi ile ilgili planlar arasında sayılamaz?

A
İl Afet Müdahale Planı
B
Okul Afet ve Acil Durum Planı
C
Üniversite ve Bağlı Birimlerin Afet ve Acil Durum Planı
D
Her Ölçekteki işletmelerin Afet ve Acil Durum Planları
E
Aile Afet Planı
Soru 17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA-) arasında imzalanan “Afet Önleme Azaltma Temel Planı” çalışma anlaşması, 2000/1885 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanıp ________. tarih ve 24295 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yukarıdaki boşluk kısmına yere gelebilecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
10.06.2002
B
04.02.2002
C
22.01.2001
D
12.01.2003
E
20.04.2005
Soru 18

İstanbul’da iki farklı senaryoya göre (7.5 veya 7.7 büyüklüğünde bir deprem için ön görülen) muhtemel Kayıp ve Hasar Durumu; yaklaşık 750.000 bina, 3.040.000 hane ve 9.000.000 nüfus üzerinden yapılan analizlere göre; beklenen ölü sayısı kaçtır?

A
70.000 ila 90.000 ölü
B
5.000 ila 20.000 ölü
C
20.000 ila 40.000 ölü
D
150.000 ila 180.000 ölü
E
100.000 ila 120.000 ölü
Soru 19

I. Planlama süreci organizasyon
II. Analiz
III. Kapasite geliştirme
IV. Entegrasyon süreci
Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye afet müdahale planın bölümleridir?

A
I. ve III.
B
I. , II. , III.
C
I. , II. , III. , IV.
D
II. , III. , IV.
E
I. , II. , IV.
Soru 20

Afetle ilgili planların yanı sıra, konu ile ilgili eğitim ve tatbikatlar da mutlaka ________ dayandırılmalıdır.
Cümlede boşluk kısmına gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
jeolojik haritalar
B
afet yönetimi
C
afet tehlikesi
D
afet senaryoları
E
envanter çalışması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x