Afet Senaryosu ve Tatbikatlar 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Afet Senaryosu ve Tatbikatlar 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Seçeneklerden hangisi toplumlar için tehlike oluşturan ana olay türleri arasında yer almaz?

A
Doğa kaynaklı olaylar
B
Şiddete dayalı olaylar
C
Kaynağı bilinemeyen doğaüstü olaylar
D
Bozulmaya dayalı olaylar
E
Eğitim eksikliği ve yetersizliklere dayalı olaylar
Soru 2

Toplumlar için tehlike oluşturan kaç ana olay türü tanımlanmıştır?

A
2
B
4
C
6
D
8
E
10
Soru 3

Belirli bir alan veya bölgede tehlikelerin büyüklük, tekrarlanma, olma olasılığı, belirsizlikler gibi özellikleri ile ortaya çıkarılmasına ilişkin değerlendirme çalışmaları nasıl adlandırılır?

A
Tehlike analizi
B
Tehlike bölgesi
C
Tehlike değerlendirmesi
D
Tehlike olasılığı
E
Tehlike tutanağı
Soru 4

Zarar görebilirlik kavramı kaça ayrılır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 5

Afet bölgelerinde ve riskli üretim alanlarında yer alan insanların, yapıların ve sistemlerin, potansiyel kayıp tehdidi altında bulunması nasıl adlandırılır?

A
Acil durum
B
Kader
C
Maruziyet
D
Tehlikeli bölge
E
Yasak bölge
Soru 6

Zarar görebilirliği azaltmak mümkündür. Bunu yaparak azaltarak neyi azaltmış olduğumuz söylenebilir?

A
Tehlikeyi
B
Riski
C
Varlıkları
D
Tehlike olasılığını
E
Senaryoyu
Soru 7

Afet ve risk arasındaki ilişki hangisinde en iyi tanımlanmıştır?

A
Afet, risk azaltma çalışmalarının temelini oluşturur
B
Afet arttıkça risk azalır.
C
Risk ortadan kaldırılarak afetler önlenebilir.
D
Risk = Afet
E
Bütün afetlerde risk vardır.
Soru 8

Tehlikenin belirlenmesi için nasıl çalışmalar yapılmadır?

A
Alan taramaları
B
Uzman kişilerin yetiştirilmesi
C
Tehlikenin kaynağı, büyüklüğü, süresi ve oluş sıklığının belirlenmesi
D
Olasılık simülasyonları hazırlanması
E
Güvenlik önlemlerinin alınması
Soru 9

Afet senaryoları için risk analizi ne açıdan önemlidir?

A
Altyapı tesisleri hakkında bilgi vermesi açısından
B
Hasar tahmini yapmamızı sağlaması açısından
C
Hak sahibi çalışmaları açısından
D
Yardım çağrısında bulunma açısından
E
Park yapılacak yerlere karar vermemiz açısından
Soru 10

Zarar görebilirlik derecesini ölçerken 0 ila 1 arasında değişen bir sayı ile ölçülebilir hale getirmek mümkündür. Burada “0” hiç zarar görmeme halini, “1” ise tamamen zarar görme halini ifade edebiliriz.
Belirtilen durum hangi kavrama ilişkindir?

A
Fiziksel fiziksel zarar görebilirlik
B
Sosyal zarar görebilirlik
C
Ekonomik zarar görebilirlik
D
Eğitimsel zarar görebilirlik
E
Çevresel zarar görülebilirlik
Soru 11

Olası bir doğa veya teknolojik kaynaklı afet meydana gelmeden önce yapılan çalışmaların tümüne ne ad verilir?

A
Erken uyarı sistemi
B
Tatbikat uygulamaları
C
Kaynak oluşturma
D
Risk yönetimi
E
Toplum sağlığı ve güvenliği
Soru 12

Federal Olağanüstü Hal Yönetim Ajansı (FEMA-) hangi ülkenin olağanüstü hal ve afet yönetiminden sorumlu koordinatör kuruluşudur?

A
Almanya
B
Japonya
C
Kanada
D
AB
E
İngiltere
Soru 13

Türkiye Afet Müdahale Planında yer alan lojistik bölge haritasına göre Türkiye kaç lojistik bölgeye ayrılmıştır?

A
7
B
10
C
12
D
15
E
20
Soru 14

Afet yönetim sistemi aşamalarından hangisi kronolojik olarak son sırada yer almaktadır?

A
Afet anı
B
Hazırlık
C
Müdahale
D
İyileştirme
E
Risk belirleme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi CBS'nin avantajlarından biri değildir?

A
Etkin bir veri paylaşıma aracı olması
B
Verilerin sabit olarak saklanması
C
Hızlı veri analizleri yapabilmesi
D
Kolay çözümler sunabilmesi
E
Çok yönlü gerçekleştirme imkanı sunması
Soru 16

Ulusal Afet Müdahale Organizasyonu'na göre defin hizmet grubu hangi kuruma bağlı olarak çalışır?

A
İçişleri Bakanlığı
B
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
C
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
D
Kızılay
E
AFAD
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi sistemi aşamalarının risk yönetimi evresinde yapılan çalışmalardan biridir?

A
Enkaz yönetimi
B
Arama kurtarma
C
Kalıcı konutların inşaası
D
Yeniden yapılanma
E
Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetim sisteminde hazırlık aşamasında yapılacak bir çalışmadır?

A
Senaryo çalışmaları
B
Tatbikatlar
C
Enkaz yönetimi
D
Geçici iskan
E
Tamir ve güçlendirme çalışmaları
Soru 19

Acil durum yönetiminde birincil sorumluluğun bireyde ve ailesinde olduğu; tüm ailelerin kendi yaşadıkları yerdeki risklerin bilincinde olmaktan ve bir aile müdahale planı geliştirmekten sorumlu olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Japonya
B
ABD
C
Portekiz
D
Finlandiya
E
Kanada
Soru 20

I. İlgili İAADYM faaliyete geçer.
II. AFAD AADYM gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
III. Olay seviyesi belirlenir, ancak ilan edilmez.
IV. Gerekli görülen hallerde AFAD, ihtiyaç duyulan hizmet grubunun ana çözüm ortağı bakanlık, kurum, kuruluş ve Kızılay’ın kapasitesini yönlendirir.
şeklinde açıklanan durum, afet ve acil durum müdahale seviyeleri etki derecesi açısından hangi seviyededir?

A
Seviye 1
B
Seviye 2
C
Seviye 3
D
Seviye 4
E
Seviye 5
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x