Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri 2017-2018 Final Sınavı

Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP), ilgili Yönetmelikle belirtilen personelin görevlendirilmesiyle ________ tarafından hazırlanır, uygulaması süreklidir, yılda bir kez güncellenir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
HAP Eğiticileri
B
Hastane Sivil Savunma Sorumlusu
C
Hastane Kalite Birimi
D
HAP Başkanı
E
HAP Hazırlama Komisyonu
Soru 2

Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı’nın 26369 Sayılı “Ambulanslar ile Acil Sağlık Araçları ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”ne göre, aşağıdakilerden hangisi özel donanımlı ambulanslar sınıfında yer almaz?

A
Yoğun bakım ambulansı
B
Hasta nakil ambulansı
C
Yeni doğan hastaların nakli amacıyla kullanılacak ambulanslar
D
Kar paletli ambulanslar
E
Obezite ambulansları
Soru 3

Olay Komuta Sisteminde kontrol ve denetim sorumluluğu olan herhangi bir kişinin yönetilebilir kontrol kapsamı aralığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
En iyi 3 olmak üzere, 1 ile 3 kişi arasında değişmelidir.
B
En iyi 4 olmak üzere, 2 ile 5 kişi arasında değişmelidir.
C
En iyi 5 olmak üzere, 3 ile 7 kişi arasında değişmelidir.
D
En iyi 6 olmak üzere, 2 ile 6 kişi arasında değişmelidir.
E
En iyi 7 olmak üzere, 3 ile 7 kişi arasında değişmelidir.
Soru 4

Hastane Olay Yönetim Sistemi’nin dayandığı temel fonksiyonlar sistematik ve ________ bir yaklaşımla, olaya müdahale sürecinde değişebilen ya da sonuçlanabilen tüm faaliyetlerin etkili şekilde yönetilmesini sağlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
modüler
B
alt birimli
C
alt pozisyonlu
D
koordine
E
organize
Soru 5

Genellikle yıllık olarak hesaplanan ve her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranı olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurtarma ölümü
B
Morbidite oranı
C
Kitlesel ölüm
D
Ölüm sayısı
E
Mortalite oranı
Soru 6

Türkiye’de Avrupa Birliği uyum sürecinde 2003 yılından beri çalışmaları yapılan ve çok sayıda ilde pilot uygulama aşamasına geçilen “Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası” uygulaması çerçevesinde kullanılacak olan acil çağrı numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A
110
B
112
C
155
D
156
E
158
Soru 7

I. Yeterli ve güvenli su temin edilememesi
II. Sağlık harcamalarının artması
III. Vektörlerin üreme alanlarının artması
IV. Yaşam koşullarının bulaşıcı hastalıkların yayılmasına elverişli hale gelmesi
V. Sağlık turizminin aksaması
Yukarıdakilerden hangileri afetlerin halk sağlığına etkilerindendir?

A
Yalnız II
B
II ve V
C
III ve IV
D
I, II ve V
E
I,III ve IV
Soru 8

Yetişkin bir yaralıda kalp masajı ve yapay solunum oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
15/1
B
15/2
C
20/2
D
30/2
E
50/1
Soru 9

Yabancı bir cisme bağlı tam havayolu tıkanıklığı belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elleri ile boynunu tutma
B
Konuşabilme
C
Bağırarak yardım isteme
D
Göz bebeklerinde küçülme
E
Hızlı ve derin nefes alma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmesinin nedenlerinden biridir?

A
İnsan sağlığının bedensel, ruhsal ve sosyal boyutlarını etkilemesi
B
Sağlık çalışanlarının, etkilenen toplumla ilgili her türlü bilgiye sahip olması
C
Sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetli olması
D
Sağlık çalışanlarının afet yönetiminde yer alması
E
Afetlerin etkilerinin dar boyutlu olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi afet hazırlığının acil durum aşamalarından biri değildir?

A
iyileştirme
B
Yanıt
C
Planlama
D
Gözlemleme
E
Zarar azaltma
Soru 12

Kardiyopulmoner resüsitasyonun öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hızlıca yaralının pansumanlarını ve tedavilerini yapmak
B
Beyin ve kalp gibi organların oksijenlenmesini ve dolaşımın düzenlenmesini sağlamak
C
Müilkün olan en kısa sürede hastaneye ulaştırmak
D
Yaralıya olası kırık ve çıkıklar nedeniyle uygun pozisyon vermek
E
Yaralıyı güvenli bir bölgeye taşıyarak sıvı tedavisine başlamak
Soru 13

Afet yönetimi döngüsünde erken tanı ile sağlık sorunlarını tedavi etmek ve daha ileri sağlık sorunlarına yol açmasını engellemek, halk sağlığı koruma stratejilerinden hangisini işaret eder?

A
Temel koruma
B
Birincil koruma
C
ikincil koruma
D
Üçüncül koruma
E
Beşincil koruma
Soru 14

Dünya genelinde afet yönetimi stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
INSARAG
B
ILCOR
C
UNDAC
D
UNISDR
E
OCHA
Soru 15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un kanun sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1593
B
5393
C
5902
D
7126
E
7269
Soru 16

Travma sonrası stres bozukluğunun ortaya çıkmasını, kronikleşmesini veya iyileşmesini etkileyen kişilik özellikleri, geçmiş travmatik yaşantılar, cinsiyet, yaş vb. gibi faktörleri kapsayan etken grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal etkenler
B
Çevresel etkenler
C
Olaya bağlı etkenler
D
Travma sonrası etkenler
E
Travma öncesi etkenler
Soru 17

Travma yaşayan kişiye empati duyma ve mağduru anlamaya yönelik yoğun bir motivasyonun varlığının sonucu görülen gerginlik ve kaygı durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vekaleten travmatik stres
B
Şefkat yorgunluğu
C
Travma sonrası stres bozukluğu
D
ikincil travmatik stres
E
Akut stres bozukluğu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi lojistik servisinde yer alan unsurlardan biri değildir?

A
insan kaynakları şubesi
B
Eczacılık şubesi
C
Tıbbi cihaz ve biyomedikal şubesi
D
Yatırımlar şubesi
E
idari işler şubesi
Soru 19

Afeti yaşayanların travma sonrası stres belirtileri içinde yer alan yeniden yaşantılama, uyarılmışlık, kaçınma, genel tepkisizlik/küntleşme belirtilerinin ________ günden fazla sürmesi halinde profesyonel ruh sağlığı uzmanlarına mutlaka yönlendirmenin yapılması gerekmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
17
B
20
C
30
D
60
E
90
Soru 20

Afeti yaşayan kişinin zamansız ve aniden olayla ilgili bir anıyı anımsaması, bu olayla ilgili rüya/kabus görmesi, olayı hatırlatan durum, yer, nesne vb. karşısında titreme, çarpıntı gibi fiziksel belirtiler yaşaması ve bunlardan sıkıntı duymasına ne ad verilir?

A
Kaçınma
B
Küntleşme
C
Uyarılmışlık
D
Yeniden yaşantılama
E
Genel tepkisizlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x