Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı

Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Olay Komuta Sistemi ilk kez hangi yılda “Incident Command System (ICS)” adını taşıyan bir sistem olarak ortaya çıkmıştır?

A
1561
B
1973
C
1975
D
1987
E
2001
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi OKS (Olay Komuta Sistemi)’nin, standartlaştırılmış olay yönetim yaklaşımlarından biri değildir?

A
Ortak bir organizasyon yapısı içinde faaliyet gösteren tesislerin, ekipmanların, personelin, prosedürlerin ve iletişimlerin entegrasyonuna izin verir.
B
Kamu ve özel olmak üzere çeşitli yetki alanlarında ve işlevsel kuruluşlar arasında koordineli bir yanıt sağlar.
C
Kaynakları planlamak ve yönetmek için ortak süreçler oluşturur.
D
Tüm olaylara karşı, tekli ya da bütünleşik yönetim gerektiren olaylara yetkiyi kullanmada özgürlük tanır.
E
Olaylara müdahale sırasında OKS ilgili kurumlar için büyük veya çok paydaşlı operasyonlara geçişi sağlar.
Soru 3

Çoklu yetki alanları, birden fazla kurumun sorumluluğu paylaştığı tek bir yetki alanı veya çok sayıda kurumun katılımı ile çoklu yetki alanı olan durumlarda
Aşağıdaki OKS yönetim ilkelerinden hangisine ihtiyaç duyulmaktadır?

A
Olay Eylem Planlaması
B
Yönetilebilir Kontrol Kapsamı
C
Birleştirilmiş Komuta
D
Komuta Zinciri ve Komuta Birliği
E
Kapsamlı Kaynak Yönetimi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kaynak yönetimi sayesinde kaynak ve tesis yönetim faaliyetleri gerçekleştirilip takip edilen unsurlardan biri değildir?

A
Birinci roller, beceriler, deneyim, çalışan türü ve diğer çeşitli özellikleri tanımlayan kaynak profilleri oluşturma ve düzenleme
B
Olaylara müdahale edenlerin ve olay yerindekilerin güvenliğini sağlamak.
C
Kaynak tahsislerini ve iş yüklerini görüntüleme, düzenleme ve izleme.
D
Kaynak kapasitesini kaynak talebiyle karşılaştırma.
E
Belirli özellikleri sahip kaynakları kullanabilirliğe ve diğer ölçütlere göre göre bulma.
Soru 5

Olaya müdahale temelinde kullanılacak tesisleri standart olarak tanımlayarak yaygın ve standart bir terminolojinin kullanılması hangi yönetim ilkesi başlığı altında değerlendirilmektedir?

A
Ortak terminoloji
B
Modüler organizasyon
C
Bütünleşik iletişim
D
Olay imkân ve tesisleri
E
Birleştirilmiş komuta
Soru 6

Operasyon sırasında yürütülen faaliyetlerde doğrudan görev alabilen mevcut personeller ile ekipmanlara ne ad verilir?

A
Olay imkân ve tesisleri
B
Kapsamlı kaynak yönetimi
C
Taktik kaynaklar
D
Bilgi ve istihbarat yönetimi
E
Bütünleşik iletişim
Soru 7

Komuta ve medya arasındaki tüm etkileşimlerden sorumlu olan komuta kadrosuna sahip kişi kimdir?

A
Emniyet sorumlusu
B
İrtibat sorumlusu
C
Kamu bilgilendirme sorumlusu
D
Personel sorumlusu
E
Lojistik sorumlusu
Soru 8

Olaya yanıt çabasına personel, tesis ve ekipman şeklinde hizmet ve destek sağlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama bölümü
B
Finans bölümü
C
Operasyon bölümü
D
Lojistik bölümü
E
Acil durum bölümü
Soru 9

Olay Komuta Sisteminin ilk uygulamaya başlandığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtfaiye
B
Polis
C
Karayolu kazaları
D
Afetler
E
Sağlık hizmetleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Olay Komuta Sistemi (OKS) organizasyonunun fonksiyonel alanlarından biri değildir?

A
Koordinasyon
B
Komuta
C
Operasyon
D
Planlama
E
Lojistik
Soru 11

Şimdiki veriler ve gelecekteki muhtemel gelişmelerin ışığı altından belirli bir amaca ulaşmada izlenecek yolu gösteren sürece ne ad verilir?

A
Kaynak
B
Standardizasyon
C
Tesis
D
Plan
E
Organizasyon
Soru 12

Komuta ve medya arasındaki tüm etkileşimlerden sorumlu olan komuta kadrosuna sahip kişi kimdir?

A
Emniyet sorumlusu
B
İrtibat sorumlusu
C
Kamu bilgilendirme sorumlusu
D
Personel sorumlusu
E
Lojistik sorumlusu
Soru 13

Olaya yanıt çabasına personel, tesis ve ekipman şeklinde hizmet ve destek sağlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama bölümü
B
Finans bölümü
C
Operasyon bölümü
D
Lojistik bölümü
E
Acil durum bölümü
Soru 14

Olay Komuta Sisteminin ilk uygulamaya başlandığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtfaiye
B
Polis
C
Karayolu kazaları
D
Afetler
E
Sağlık hizmetleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Olay Komuta Sisteminin Yönetim İlkeleri arasında değildir?

A
Hedeflere Göre Yönetim
B
Bilgi ve İstihbarat Yönetimi
C
Kapsamlı Kaynak Yönetimi
D
Sonuçlara Göre Yönetim
E
Hesap Verilebilirlik
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Operasyon Hareket Üssü için doğru bir tanımdır?

A
Birincil taktik seviyedeki olay yeri yönetim işlevlerinin gerçekleştirildiği bir alandır.
B
Kaynak kullanımının etkin, doğru ve güncel olmasını sağlamak ve kesintisiz sürdürmek Olay yönetiminin kritik bir bileşenidir
C
Bir olay için birincil seviyedeki lojistik fonksiyonların koordine edildiği yerdir.
D
Acil durum esnasında personel, cihaz ve diğer teçhizatın hazır olması için düzenlenmiş ve taktik bir görev ataması beklerken kaynakların tutulduğu, olay yerine üç (3) dakika içerisinde ulaşarak kullanılabilir statüsünde olacağı olay yerinin dış çevresi içerisinde belirlenmiş stratejik bir alandır
E
Olayda görev yapan personellere uyku, yemek, su ve sıhhi hizmetler sunmak için donatılmış coğrafi bir bölge ve alandır.
Soru 17

Süpervizörler, ast görev pozisyonlarını yeterince denetleyebilmeli ve kontrol edebilmelidir ibaresi OKS ilkelerinden hangisinin kapsamındadır?

A
Olay Eylem Planı
B
Komuta Birliği
C
Kaynak Takibi
D
Yönetilebilir Kontrol Kapsamı
E
Kaynak Birimi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Olay Komuta Sistemi (OKS) organizasyonunun fonksiyonel alanlarından biri değildir?

A
Koordinasyon
B
Komuta
C
Operasyon
D
Planlama
E
Lojistik
Soru 19

Planlama Bölümü’nün organizasyon unsurlarından hangisi OKS organizasyonu içinde planın dağıtılmasını sağlar?

A
Kaynak Birimi
B
Durum Birimi
C
Dokümantasyon Birim
D
Teknik Uzmanlar
E
Demobilizasyon Birimi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İletişim ve bilgi yönetiminin amaçlarından biridir?

A
Belirteçleri ve uyarıları formüle etmek ve yaymak
B
Öncelikleri seçmek
C
Komuta kadrosu ve Genel kadroya yön vermek
D
Olayın devam eden genel incelemesini yapmak
E
OKS organizasyon yapısını gözden geçirmek ve olay ihtiyaçlarını karşılamak için değişikler yapmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x