Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri 2018-2019 Vize Ünite 2 Sınavı

Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri 2018-2019 Vize Ünite 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Afetlerde, tıbbi yanıtı zorlaştıran temel nedenlerden değildir?

A
Tıbbi afet planlarının olmayışı
B
İşlem ve protokollerin iyi anlaşılamaması
C
Beceri yetersizliği ve tecrübe eksikliği
D
Personellerin yeterli eğitime sahip olmaması
E
Personel ve Malzeme eksikliği
Soru 2

“ABC’si stabil olan yaralılardır. 4-6 saat(Friedrich Süresi) içerisinde tedavi edilmedikleri takdirde ABC stabilitesi bozulacaktır.”
Yukarıda tanımı verilen triaj kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
T1 – Kırmızı
B
T2 - Sarı
C
T3 - Yeşil
D
T4 - Siyah
E
T5- Mor
Soru 3

“Dalgalanmayı karşılamak için kaynakları kullanma yeteneği”
Yukarıda tanımı verilen durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapasite artışı yeteneği
B
Kapasite artışı tepki kapasitesi
C
Kapasite artışı kapasitesi
D
Kapasite artışı
E
Toplum temelli kapasite artışı
Soru 4

I. Triyaj
II. Rehabilitasyon
III. Epidemiyoloji
IV. İleri Yaşam Desteği
Yukarıdakilerden hangisi Tıbbi tedavi unsurlarındandır?

A
Yalnız IV
B
Yalnız III
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Hastane Tedavi Kapasitesini azaltan faktörlerden biridir?

A
İş yoğunluğu
B
Diğer uzmanların yardımı
C
Basitleştirilmiş prosedürler
D
Nispeten daha az ciddi kurbanlar
E
Bilinmeyen ve tanıdık olmayan lezyonlar
Soru 6

Bir afet ya da acil durum olayına hızlı ve kararlı bir şekilde tepki vermek ve acil sonuçlarını yönetmek hangi kapsamlı yaklaşım alt başlığı tanımıdır?

A
Önleme
B
Hazırlık
C
Yanıt
D
Geri kazanma
E
Kontrol
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi afetlerde, tıbbi yanıtı zorlaştıran temel nedenlerden biri değildir?

A
Ekonomik unsurların yetersizliği
B
Tıbbi afet planlarının olmayışı
C
İşlem ve protokollerin iyi anlaşılamaması
D
Beceri yetersizliği ve tecrübe eksikliği
E
Personellerin yeterli eğitime sahip olmaması
Soru 8

Müdahale ve nakil öncesinde, kazazedeler arasındaki öncelik belirleme işi nasıl tanımlanmaktadır?

A
Dağıtım
B
Tiryaj
C
Tahliye
D
Tıbbi kurtarma prosedürü
E
Rotasyon
Soru 9

Saat başına hastanelere nakledilebilecek yaralı sayısı hangi terim ile ifade edilmektedir?

A
Tıbbi kurtarma kapasitesi
B
Hastane tedavi kapasitesi
C
Dağıtım kapasitesi
D
Tıbbi şiddet kapasitesi
E
Tıbbi tahliye kapasitesi
Soru 10

Aşağıdaki kriterlerden hangisi Hastane tedavi kapasitesinin (HT) bağlı olduğu kriterlerden biridir?

A
Yaralanma türleri
B
Ambulans sayısı
C
Tahliye zamanı
D
Mesafe ve hız
E
Temel malzemeler
Soru 11

I. Acil durum yönetimi düzenlemeleri ve sistemleri geliştirme
II. Acil risk değerlendirmesinin >yapılması
III. Planın belgelenmesi
IV. Planlama komitesinin belirlenmesi ve oluşturulması
V. Sorumlulukları tanımlama
VI. Gerekli kaynakları ve hizmetleri belirleme
Yukarıda verilen afet ve acil durum planlama sürecinin maddelerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I- II- III- IV- V- VI
B
III- V- I-VI- II- IV
C
IV- II- V- VI- I- III
D
II- IV- VI- I- III- V
E
V- II- IV- III- I- VI
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Afetlerde, tıbbi yanıtı zorlaştıran temel nedenlerden değildir?

A
Tıbbi afet planlarının olmayışı
B
İşlem ve protokollerin iyi anlaşılamaması
C
Beceri yetersizliği ve tecrübe eksikliği
D
Personellerin yeterli eğitime sahip olmaması
E
Personel ve Malzeme eksikliği
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tibbi kurtarma grup süpervizörünün görev ve sorumluluklarındandır?

A
Olayla ilgili belgeleri düzenler ve muhafaza eder.
B
Kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonu sağlar.
C
Kaynak atamaları için isteklere yanıt vermek
D
Yaralıların tedavi ve takip kayıtlarını tutar ve muhafaza eder
E
-----
Soru 14

“Dalgalanmayı karşılamak için kaynakları kullanma yeteneği”
Yukarıda tanımı verilen durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapasite artışı yeteneği
B
Kapasite artışı tepki kapasitesi
C
Kapasite artışı kapasitesi
D
Kapasite artışı
E
Toplum temelli kapasite artışı
Soru 15

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı-2023 (UDSEP-2023) hangi tarihte yürürlülüğe girmiştir?

A
18 Ağustos 2011
B
17 Mart 2000
C
11 Eylül 2001
D
19 Ekim 2010
E
22 Temmuz 2002
Soru 16

Kapasite artışı tepki kapasitesinin doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynaklara olan talebin büyük ölçüde artması
B
Dalgalanmayı karşılamak için kaynakları kullanma yeteneği
C
Belirli sağlık talebi ihtiyaçlarını karşılama yeteneği.
D
Mevcut kaynaklar
E
Epidemiyolojik araştırmalar, diğer önlemler için artan kapasite dahil olmak üzere risk iletişimi ve kitle profilaksisi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi START Triyaj sisteminde kullanılan değerlendirme kriterlerinden biridir?

A
Yaş
B
Cinsiyet
C
Bilinç durumu
D
Ateş
E
Medeni durum
Soru 18

T1 ve T2 triyaj kategorisi toplam yaralı sayısının, T3 triyaj kategorisinde sınıflandırılan toplam yaralı sayısına oranı aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kullanılır?

A
Tıbbi Tedavi Kapasitesi
B
Tıbbi Kurtarma Kapasitesi
C
Tıbbi Tahliye Kapasitesi
D
Tıbbi Şiddet Faktörü
E
Hastane Tedavi Kapasitesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi afetlerde, tıbbi yanıtı zorlaştıran temel nedenlerden biri değildir?

A
Ekonomik unsurların yetersizliği
B
Tıbbi afet planlarının olmayışı
C
İşlem ve protokollerin iyi anlaşılamaması
D
Beceri yetersizliği ve tecrübe eksikliği
E
Personellerin yeterli eğitime sahip olmaması
Soru 20

Mortalite oranı ve morbite oranı arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?

A
Eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
B
Mortalite genel anlamda her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranıdır, morbite belirli bir nüfusta hastalığa tutulanların sayısını ifade etmektedir.
C
Mortalite, belirli bir hastalıktan kırtulma oranını ifade ederken morbite yıllık düzeyde yaşamını yitiren vaka sayısını ve hızını ifade etmektedir.
D
Mortalite hesaplanan olay sayısının etkilerini incelerken morbite bu olayların ortaya çıkış nedenlerini açıklamaktadır.
E
Mortalite olaylar sonucunda meydana gelen can kayıplarının sayısal verisidir. Morbite
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x