Afet Yönetimi 1 2017-2018 Final Sınavı

Afet Yönetimi 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Afet yönetiminde hazırlık aşamasından sonra aşağıdaki aşamalardan hangisi gelir?

A
Risk yönetimi
B
Zarar azaltma
C
Yeniden yapılanma
D
iyileştirme
E
Müdahale
Soru 2

Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumlan, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayan ve operasyon risklerini en aza indirecek bir sistem olarak kabul edilen plan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zarar Azaltma Planı
B
Türkiye Erken Müdahale Planı
C
Türkiye Afet Müdahale Planı
D
Hazırlık Planı
E
Erken Uyarı Planı
Soru 3

__________ başta fiziksel, ekomomik ve sosyal kayıplar olmak üzere farklı sektörlerde ve alanlarda kayıplara yol açan, insanoğlunun günlük yaşamına ve çevresine zarar veren, sosyal hayatı kesintiye uğratan ve ani olarak gelişen olaylardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Risk
B
Afet
C
Kaos
D
Acil durum
E
Kriz
Soru 4

I. Müzelerde sergilenen ve saklanan eserlerin sabitlenerek korunması
II. Ev ve işyerlerinde bulunan dolapların duvara ve birbirine kenetlenmesi
III. Binaların yasalara uygun bir şekilde tasarlanarak inşa edilmesi
IV. Köprü ve üst geçitlerin sağlamlaştırılması
V. Asma tavan, avize ve lambaların güçlü bir şekilde ilgili yerlere sabitlenmesi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yapısal olmayan zarar azaltma önlemleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
III ve IV
D
I, II ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 5

Afete müdahalenin yalnızca idari, teknik ve lojistik çalışmalardan ibaret olmadığını ve afete müdahale çalışmalarının insani değer ve davranışlarla bütünleştirilmesi gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahremiyete saygı yaklaşımı
B
Kültürlere saygı yaklaşımı
C
insani yardım yaklaşımı
D
Yerel destek esaslı afet yaklaşımı
E
insan odaklı yaklaşım
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanılmasının sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Eksik ve zayıf yönlerin tespit edilmesine yol açması
B
Şok ve paniği engellemesi
C
Yapısal olmayan riskleri azaltması
D
Kritik kaynak ve bilginin korunmasına yardım etmesi
E
Afet sonrası masrafların azaltılmasına katkı sağlaması
Soru 7

K. Afetten etkilenen nüfusun temel ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanmaya başlandığı süreli destek faaliyetleri
L. Olay seviyesine göre ve önceden belirlenen görevlendirmelere uygun olarak bölgeye hareket etme
M. Afetten etkilenen nüfusun ve operasyonun acil olan ihtiyaçlarını belirleme ve karşılama faaliyetleri
1. Müdahaleye Hazırlık
2. Acil Müdahale
3. Ön iyileştirme
Bu tabloya göre afete müdahale süreçleri ve gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
1-M, 2-K, 3-L
B
1-L, 2-M, 3-K
C
1-K, 2-L, 3-M
D
1-L, 2-K, 3-M
E
1-K, 2-M, 3-L
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi'nde tanımlanmış olan stratejik önceliklerden biri değildir?

A
Risk azaltmaya odaklanmak
B
Afet yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi
C
Kurumsal altyapının güçlendirilmesi
D
Müdahaleye odaklanmak
E
Risk önlemeye odaklanmak
Soru 9

________ aşamasında afetten etkilenen yerleşimde ilk 72 saat içerisinde etki, ihtiyaç ve kaynaklar saptanmaya çalışılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ön değerlendirme
B
Hızlı değerlendirme
C
Ayrıntılı değerlendirme
D
Afet durum bildirimi
E
Aşamalı değerlendirme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hazırlık stratejisi unsurlarından biri değildir?

A
Eğitim ve tatbikatlar
B
Erken uyarı sistemleri
C
Kriz yönetimi
D
Müdahale yöntem ve stratejileri
E
Koordinasyon
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde iyileştirme çalışmalarını zorlaştıran unsurlardan biri değildir?

A
Mevzuat ve kurallar
B
Halkın katılımı
C
Mülkiyet hakları
D
Parasal kaynak
E
Birimler arasındaki sistematik iletişim eksikliği
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Aile içindeki afete hazırlık planlama adımlarından biri değildir?

A
Otomatik söndürme sistemlerinin kurulması
B
Güvenli alanların belirlenmesi
C
Deprem anında nasıl davranılacağının öğrenilmesi
D
Çıkış/kaçış yollarının belirlenmesi
E
Tüm aile bireyleriyle toplantı yapılması
Soru 13

Uluslararası insani yardım sisteminin iyileştirilmesi ve afete müdahalede sektörlere dayalı faaliyet kümelerinden oluşan Küme Sisteminin Birleşmiş Milletler tarafından kurulmasında aşağıdaki afetlerden hangisinden sonra yaşanan uluslararası yardım kargaşası etkili olmuştur?

A
2005 Pakistan depremi
B
2010 Haiti depremi
C
2004 Güney Asya tsunamisi
D
2011 Japonya Tohoku depremi
E
2008 Myanmar Nargis kasırgası
Soru 14

I. Jeoloji ve jeofizik mühendisleri
II. Psikolog ve sosyologlar
III. Harita ve inşaat mühendisleri
IV. Mimarlar ve şehir/ bölge plancıları
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri afet sonrası yer seçimi çalışmaları ve yer seçimi raporunun hazırlanması sürecinde yer alır?

A
YalnızI
B
Yalnız IV
C
III ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 15

Türkiye Afet Müdahale Plam’na göre müdahalenin organizasyonunda aşağıdakilerden hangisi temel birim olarak planı uygulamaya koymakla yükümlüdür?

A
Saha Destek Ekipleri
B
Lojistik-Bakım Servisi
C
Bilgi-Planlama Servisi
D
Koordinasyon Ekipleri
E
Operasyon Servisi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahale ve insani yardımda asgari standartlar konusunda uluslararası kabul gören Sphere Projesi’nin afetten etkilenen insanlara yaklaşımda temel hareket noktalarından biri değildir?

A
Mal varlığı edinme hakkı
B
Onurla yaşama hakkı
C
insani yardım alma hakkı
D
Korunma hakkı
E
Güvenlik hakkı
Soru 17

I. Kaynakların ağırlıklı olarak acil müdahale ve ön iyileştirme gibi geçici seçeneklere harcanması
II. Afetten etkilenen nüfus için geçici barınma amaçlı yer değiştirmenin asgari düzeyde tutulması
III. Geçici barınma süresinin baştan planlanmaması ve kalıcı yerleşime geçişle bütünleştirilmemesi
IV. Afetten etkilenen nüfusun geçim kaynaklarını iyileştiren bir barınma düzeninin desteklenmesi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri afete müdahale sürecinde yapılan eksik ya da hatalı değerlendirme ve uygulamaların kalıcı iyileştirmeyi geciktirmesine örnek gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız IV
D
I ve III
E
II ve IV
Soru 18

Kalıcı yerleşimlerin tamamlanarak hak sahibi afetzedelere teslim edilmesi ve normal yaşama geçiş için yapılan çalışmalara ne ad verilir?

A
Müdahale
B
Yer seçimi
C
Arama kurtarma
D
Hak sahipliği
E
Yeniden yapılanma
Soru 19

Valiler il düzeyinde afete müdahaleyi yönetmek üzere aşağıdaki birimlerden hangisini harekete geçirmek ile yükümlüdür?

A
il Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü
B
il Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini
C
112 Acil Çağrı Merkezini
D
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunu
E
Kızılay Bölge Afet Yönetim Merkezini
Soru 20

K. Eski konut tiplerinin analiz edilmemiş olması
L. Hak sahiplerini belirleme sorunu ve bundan kaynaklanan gecikmeler
M. Yer seçimi ve yerleşim kararlarının bilimsel yaklaşım ürünü olmaması
1. Yönetsel ve Yasal Sorunlar
2. Yer Seçimi ve Yerleşim Sorunları
3. Birimlerin Tasarım ve Fiziksel Sorunları
Yukarıdakilere göre afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınma ile ilgili yaşanan sorunlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A
1-L, 2-M, 3-K
B
1-K, 2-L, 3-M
C
1-M, 2-L, 3-K
D
1-L, 2-K, 3-M
E
1-M, 2-K, 3-L
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x