Afet Yönetimi 1 2018-2019 Final Sınavı

Afet Yönetimi 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kriz hâli ve şartları süresince uygulanan ve durumu normale döndürmeyi amaçlayan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kriz yönetimi
B
Sürekli yönetim
C
Yerel yönetim
D
Merkezi yönetim
E
Risk yönetimi
Soru 2

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası, evleri yıkılan birçok vatandaş kitlesel olarak çevre illere göç etmiştir.
Bu durum afetin aşağıdaki etkilerinden hangisi kapsamında değerlendirilir?

A
Sürekli etkileri
B
Yıkıcı etkileri
C
ikincil etkileri
D
Doğrudan etkileri
E
Tahmin edilebilen etkileri
Soru 3

Afet yönetimi döngüsü içerisinde ________ aşamasından hemen sonra iyileştirme aşaması gelir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Zarar azaltma
B
Müdahale
C
Hazırlık
D
Ön iyileştirme
E
Acil durum
Soru 4

I. Tehlike
II. Maruziyet
III. Dirençsizlik
Yukarıdakilerden hangileri afet riskini oluşturan ve arttıran etmenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerinin afet öncesi kullanım amaçları arasında yer alır?

A
Haberleşme
B
Bilgi alış-verişi
C
Analiz
D
Hasar tespiti
E
iyileştirme
Soru 6

İnsanların ve yaşam çevrelerinin maruz kaldıkları tehlikeyle baş edebilme kapasitesinin yeterli olmamasıyla birlikte fiziksel, sosyal, ekonomik, çevresel kayıp ve zarara uğrayabilecekleri korunmasızlık durumuna ne ad verilir?

A
Zarar görebilirlik
B
Kriz
C
Dirençsizlik
D
Afete dayanıklılık
E
Zarar azaltma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi afet çantasında bulunması gereken malzemelerden biri değildir?

A
Düdük
B
Diş fırçası
C
Yağmurluk
D
Yazıcı
E
Küçük makas
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahalede kurumsal paydaşlar arasında yer almaz?

A
Merkezi Yönetim
B
Sosyal Güvenlik Kurumu
C
Yerel Yönetimler
D
Sivil Toplum Kuruluşları
E
Akademik Kurum ve Kuruluşlar
Soru 9

1. Müdahale K. Güvenli daimi iskânın sağlanması
2. Hazırlık L. Halkın bilinçlendirilmesi
3. iyileştirme M. Acil ve kısa süreli destek
Yukarıdaki tabloya göre, afet yönetimi döngüsünün bazı ana evreleri ile bu evrelere karşılık gelen faaliyetlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-K, 2-M, 3-L
B
1-L, 2-M, 3-K
C
1-M, 2-L, 3-K
D
1-K, 2-L, 3-M
E
1-M, 2-K, 3-L
Soru 10

I. Güvenli alanların belirlenmesi
II. Çıkış yollarının belirlenmesi
III. Buluşma noktalarının belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri aile afete hazırlık planı kapsamında alınması gereken önlemler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11

I. Zarar azaltma
II. Acil müdahale
III. Ön iyileştirme
Yukarıdakilerden hangileri afete müdahale süreçleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine göre Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) kurulması aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğundadır?

A
Kaymakamın
B
Valinin
C
Büyükşehir belediye başkanının
D
AFAD başkanının
E
içişleri bakanının
Soru 13

I. Arama-kurtarma hizmet grubu
II. Zarar tespit hizmet grubu
III. Enkaz kaldırma hizmet grubu
Yukarıdakilerden hangileri il düzeyinde afete müdahale hizmetleri kapsamında acil durum hizmet grubunda yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık evresinde yapılması gereken faaliyetler arasında yer alır?

A
Psikolojik destek sağlanması
B
Arama-kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi
C
Hasar tespit çalışması
D
Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi
E
Geçici iskân yerlerinin kurulması
Soru 15

Yerel düzeyde, uygulamaya dönük ve kısa süreli olan; yetki, görev, sorumluluk ve kaynak eşleştirmesine dayalı afete müdahale plan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet grubu planı
B
Bilinçlendirme planı
C
Destek planı
D
Olaya özel plan
E
Operasyon planı
Soru 16

1. Analiz süreci K. Tüm hizmet grubu planlarının bütünleştirilmesi
2. Kapasite geliştirme L. Senaryo çalışması
3. Entegrasyon süreci M. Hizmet grubu kaynak ve envanter tespiti
Yukarıdaki tabloya göre, ulusal ve yerel düzeyde hizmet grubuna ilişkin plan hazırlama süreci ile bu sürece karşılık gelen faaliyetlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-K, 2-M, 3-L
B
1-M, 2-L, 3-K
C
1-L, 2-M, 3-K
D
1-M, 2-K, 3-L
E
1-K, 2-L, 3-M
Soru 17

Türkiye'de konut sahiplerinin deprem hasarlarına karşı evlerini sigorta ettirmeleri zorunluluğu hangi yıldan itibaren geti rilmiştir?

A
1973
B
1985
C
1993
D
1999
E
2003
Soru 18

7269 sayılı yasa ile afet sonrasında yapılacak yardımların şeklini belirlemek amacıyla ________ kavramı tanımlanarak bir sınır koyulmuştur. Yapılacak yardımların şekli ve miktarı bu sınıra göre değişmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
genel hayata etkililik
B
kentsel dönüşüm
C
riskli yapı
D
afet riskli alan
E
hasar tespiti
Soru 19

I. Jeoloji ve jeofizik mühendisleri
II. Psikolog ve sosyologlar
III. Mimarlar ve şehir/ bölge plancıları
Yukarıdakilerden hangileri afet sonrası yer seçim raporunun hazırlanması sürecinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

I. inşaat ihalelerinin gecikmesi
II. Kiracı afetzedelerin durumundaki belirsizlik
III. Organizasyon eksikliği
Yukarıdakilerden hangileri bir afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan sorunlar içinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x