Afet Yönetimi 1 2018-2019 Vize Sınavı

Afet Yönetimi 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Afet güvenli yapı üretimi
II. Sürdürülebilir yasal ve yönetsel sistem
III. Sürekli eğitim Afete dirençli bir toplum oluşturulması için
yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Afet yönetiminin müdahale ve iyileştirme aşamaları aşağıdaki yönetim türlerinden hangisi kapsamında yer alır?

A
Kriz yönetimi
B
Durum yönetimi
C
Risk yönetimi
D
Afet yönetiminde etkinlik
E
Zarar azaltma yönetimi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi afet risk yönetimi içinde yer alır?

A
iyileştirme
B
Müdahale
C
Hazırlık
D
Ön iyileştirme
E
Acil müdahale
Soru 4

Afet yönetiminin bütün evrelerinde kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin katılımının sağlanmasına ne ad verilir?

A
Süreklilik
B
Çağdaşlık
C
Sürdürülebilirlik
D
Bütünleşiklik
E
Toplum tabanlılık
Soru 5

Acil durum; büyük fakat, ________ ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller şeklinde tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
belediye personelleriyle baş edilebilen çapta
B
olayı ilk gören tarafından üstesinden gelinebilecek çapta
C
teknolojik imkânlarla baş edilebilecek çapta
D
yerel imkânlarla baş edilebilen çapta
E
uluslararası imkânlarla baş edilebilen çapta
Soru 6

I. Hızla artan nüfus yoğunlukları
II. Kentsel alanların kontrolsüz büyümesi
III. Ulaşım yollarının genişliği
Yukarıdakilerden hangileri şehirlerde afetlerin meydana gelmesinde etkili olan faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I,II ve III
Soru 7

Erzincanda meydana gelen deprem sonrası, evleri yıkılan birçok vatandaş kitlesel olarak çevre illere göç etmiştir.
Bu durum afetin aşağıdaki etkilerinden hangisi kapsamında değerlendirilir?

A
ikincil etkileri
B
Yıkıcı etkileri
C
Doğrudan etkileri
D
Sürekli etkileri
E
Tahmin edilebilen etkileri
Soru 8

Kriz yönetimi; kriz hali şartları süresince uygulanan ve durumu normale döndürmeyi amaçlayan ________ bir yönetim biçimidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
merkezi
B
geçici
C
sürekli
D
yerel
E
bireysel
Soru 9

Afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi veya bu tehlikenin oluşturduğu risklerin azaltılması ve ortaya büyük kayıpların çıkmasının önüne geçilmesi için yapılması gereken faaliyetlerin tümüne ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
zarar azaltma
B
müdahale
C
iyileştirme
D
hazırlık
E
afet senaryosu
Soru 10

Afet yönetiminde dil birliğinin sağlanması ve kavram kargaşasının önlenmesi amacıyla aşağıdaki sözlüklerden hangisi kullanılmalıdır?

A
iklim Değişikliği Sözlüğü
B
Yerbilimleri Sözlüğü
C
Açıklamalı Afet Yönetimi Terimler Sözlüğü
D
Türkiye Bilimler Akademisi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü
E
Türk Dil Kurumu Sözlüğü
Soru 11

Afetleri oluşturan temel etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jeomorfolojik etmenler
B
Doğa ve insan kaynaklı etmenler
C
Jeofizik etmenler
D
Meteorolojik etmenler
E
Jeolojik etmenler
Soru 12

I. Yerleşim yerlerinin taşınması
II. Müdahale ekiplerinin eğitimi
III. Halkı afetlere hazır tutmak
Yukarıdakilerden hangileri afet hazırlık faaliyetler indendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık çalışmalarının temel hedefleri arasında yer almaz?

A
Yetkililerin ve risk altındaki nüfusun eğitimi
B
Yerel ve bölgesel düzeyde eğitim standartlarının belirlenmesi
C
Tahmine dayalı uyarı sistemlerinin kurulması
D
Acil durum müdahale politikalarının organizasyonu
E
Afetin toplumdaki ekonomik etkilerinin tespiti
Soru 14

Afet riskini oluşturan ve artıran etmenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tehlike - Dirençsizlik
B
Tehlike - Maruziyet - Dirençsizlik
C
Maruziyet - Dirençsizlik
D
Tehlike - Dirençlilik
E
Tehlike - Maruziyet - Etkinlik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi muhtemel afet tehlikelerinin belirlenmesine yönelik temel CBS veritabanları arasında yer almaz?

A
Sismolojik veritabanı
B
Jeolojik veritabanı
C
Jeodezik veritabanı
D
Yapı denetimi veritabanı
E
Hidro-meteorolojik veri bankası
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi afet hazırlık evresinin amaçlarından biri değildir?

A
Afete yönelik yasal önlemlerin alınması
B
Hasar tespiti yapılması
C
Afetin mümkünse önlenmesi veya etkilerinin azaltılması
D
Afet eğitim programlarının geliştirilmesi
E
Müdahale anı ve sonrası faaliyetlerin etkin bir şekilde olması için hazırlıkların yapılması
Soru 17

Afet yönetimi döngüsü içerisinde, iyileştirme hangi aşamadan sonra gelir?

A
Müdahale
B
Zarar azaltma
C
Hazırlık
D
Ön iyileştirme
E
Acil durum
Soru 18

I. Mikro ölçekli çalışmalar
II. Legal yapılaşmanın önlenmesi
III. Ulusal sismik ağın güçlendirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri yerleşme alanlarında zarar azaltma yaklaşımlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

I. Tapu-kadastro bileşeni
II. Sosyo-kültürel çevre bileşeni
III. Yönetsel bileşenler
Yukarıdakilerden hangileri afet risk analizi bileşenler indendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

I. Medya
II. Uluslararası kuruluşlar
III. Yerel yönetimler
Yukarıdakilerden hangileri afete hazırlık çalışmalarındaki paydaşlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I,II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x