Afet Yönetimi 2 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Afet Yönetimi 2 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hangisi Milenyum Kalkınma Hedeflerinden biri değildir?

A
Bilgi teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak
B
Anne sağlığını iyileştirmek
C
Çocuk ölümlerini azaltmak
D
Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak
E
Aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak
1 numaralı soru için açıklama 
Milenyum (Binyıl) Kalkınma Hedefleri ile ulaşılmak istenen sekiz temel amaç şöyledir:
1. Aşırı yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak
2. Herkesin temel eğitimi (ilköğretim) tamamlamasını sağlamak
3. Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek ve kadınların konumunu güçlendirmek
4. Çocuk ölümlerini azaltmak
5. Anne sağlığını iyileştirmek
6. HIV/AIDS, sıtma ve diğer belli başlı hastalıklarla mücadele etmek
7. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak
8. Kalkınma için küresel ortaklık geliştirmek A şıkkı bu 8 hedeften biri değildir.
Soru 2

1990'larda Birleşmiş Milletler yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen On Yıl Çalışmaları kapsamında yapılan ikinci faaliyet hangisidir?

A
Hyogo Çerçeve Eylem Planı
B
Yokohama Stratejisi ve Eylem Planı
C
Sendai Çerçevesi
D
3. Dünya İklim Konferansı
E
BM İnsan Çevresi Konferansı
2 numaralı soru için açıklama 
d ve e şıkları bu çalışmalar kapsamında yapılmamıştır. B şıkkı yapılan birinci faaliyettir. C şıkkı, üçüncü faaliyettir.
Soru 3

Birleşmiş İMlletler Afet Risk Azaltma Ofisi'nin (UNISDR) merkezi nerededir?

A
Cenevre
B
Hyogo-Kobe
C
Yokohama
D
Sendai
E
Rio
3 numaralı soru için açıklama 
Merkez Cenevre'dedir.
Soru 4

BM Çevre ve Kalkınma Konferansı hangi yılda gerçekleşmiştir?

A
1990
B
1991
C
1992
D
1993
E
1994
4 numaralı soru için açıklama 
1992: BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio Yeryüzü Zirvesi/Rio Earth Summit); BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS/UNFCC ) imzaya açılması (yürürlüğe girişi 1994)
Soru 5

2008’den itibaren BM Genel Sekreteri’nin görevlendirdiği Afet Risk Azaltma Özel Temsilcisi (Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction) yönlendiriciliğinde faaliyet gösteren BM Afet Risk Azaltma Ofisi’nin (UNISDR) merkezi nerededir?

A
Cenevre
B
Montreal
C
Stockholm
D
Vancouver
E
Johannesburg
5 numaralı soru için açıklama 
2008’den itibaren BM Genel Sekreteri’nin görevlendirdiği Afet Risk Azaltma Özel Temsilcisi (Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction) yönlendiriciliğinde faaliyet gösteren BM Afet Risk Azaltma Ofisi’nin (UNISDR) merkezi Cenevre’dedir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin BM Genel Kurulu’nda kabulü onaylanmıştır?

A
2015 BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi
B
2009 3. Dünya İklim Konferansı’nın toplanması
C
2012 BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20), Konferans Sonuç Belgesi: “İstediğimiz Gelecek”
D
2005 BM Afet Risk Azaltma 2. Dünya Konferansı (özgün başlığı “Afet Azaltma Dünya Konferansı”); Hyogo Çerçeve Eylem Planı’nın (HFA/2005-2015) kabulü
E
1988: WMO ve BM Çevre Programı (UNEP) girişimiyle Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
6 numaralı soru için açıklama 
2015 BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'inde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin BM Genel Kurulu’nda kabulü onaylanmıştır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde Hyogo Çerçeve Eylem Planı’yla ilgili uygulamalar temel afet risk faktörlerinin ele alınması, hedeflerin ve eylem önceliklerinin şekillendirilerek, afete dayanıklılığın tüm düzeylerde teşvik edilmesi ihtiyacı ve uygulama için yeterli araçların temini konularında bir dizi eksikliklerin altı çizilmiştir?

A
1991 UNESCO
B
Hyogo Çerçeve Eylem Planı (2005-2015
C
2006 yılında kurulan Afet Risk Azaltma için Küresel Platform
D
2000-2004 yılları arasında Yokohama Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusundaki uygulamaların değerlendirilmesi UNISDR yönlendiriciliğinde kuruluşlar arası bir çalışma grubu
E
Sendai Çerçevesi’nde (2015-2030
7 numaralı soru için açıklama 
Sendai Çerçevesi’nde (2015-2030) Hyogo Çerçeve Eylem Planı’yla ilgili uygulamalar temel afet risk faktörlerinin ele alınması, hedeflerin ve eylem önceliklerinin şekillendirilmesi, afete dayanıklılığın tüm düzeylerde teşvik edilmesi ihtiyacı ve uygulama için yeterli araçların temini konularında bir dizi eksikliklerin altı çizilmiştir.
Soru 8

İklim değişikliği araştırmaları konusunda ozon tabakasının incelmesi konusu ilk kez hangi tarihte güdeme gelmiştir?

A
1981 yılında Lozan'da
B
1976 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UN Environment Programme-UNEP) Yönetim Konseyi’nde
C
1985’te Viyena'da Viyana Sözleşmesi
D
1987’de “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere ilişkin Montreal Protokolü”
E
1988’de ortak girişimiyle kurulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
8 numaralı soru için açıklama 
1976 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UN Environment Programme-UNEP) Yönetim Konseyi’nde
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi mali açıdan sürdürülebilirliği de içeren bir afet yönetim sisteminin bileşenlerinden biri değildir?

A
Stratejiler
B
Mağdurlar
C
Politikalar
D
Kurumlar
E
Aktörler
9 numaralı soru için açıklama 
Mali açıdan sürdürülebilirliği de içeren bir afet yönetim sistemi aşağıdaki bileşenleri entegre etmelidir: 1. Stratejiler 2. Politikalar 3. Kurumlar 4. Aktörler Mağdurlar bu bileşenlerden biri değildir.
Soru 10

Düzenlenen seminer, kongre ve forumlarda Türkiye’de her deprem sonrasında oluşan can ve mal kayıpları aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

A
Ekolojik tabanlı planlama sisteminin olmaması
B
ÇED olumlu raporu alınmadan kurulan işletmeler
C
Binaların beton kalitesinin eksik denetimi
D
Meteorolojik tahminlerin yetersizliği
E
Afet önleme yatırımlarının eksikliği
10 numaralı soru için açıklama 
Düzenlenen seminer, kongre ve forumlarda Türkiye’de her deprem sonrasında oluşan can ve mal kayıpları ekolojik tabanlı planlama sisteminin olmayışına bağlanmıştır.
Soru 11

İlk deprem kayıt sistemi Atatürk’ün direktifleriyle kaç yılında kurulmuştur ?

A
1944
B
1926
C
1923
D
1928
E
1924
11 numaralı soru için açıklama 
İlk deprem kayıt sistemi Atatürk’ün direktifleriyle 1926 yılında kurulmuştur.
Soru 12

Hyogo Çerçeve Eylem Planı Yönetişim ve Hesapverebilirlik Raporu'na göre İyi yönetişimin unsurlarından biri değildir ?

A
Katılım
B
Şeffaflık/Saydamlık
C
Sorumluluk- Hesapverebilirlik
D
Etkinlik
E
Agresiflik
12 numaralı soru için açıklama 
Agresiflik Hyogo Çerçeve Eylem Planı Yönetişim ve Hesapverebilirlik Raporu'na göre İyi yönetişimin unsurlarından biri değildir.
Soru 13

Meydana getirdiği yıkımlar bakımından başlıca afet türü Türkiye için ________ dir?

A
Sel
B
Deprem
C
Toprak kayması
D
Finansal kriz
E
Heyelan
13 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’nin afet riskleri depremler, kuraklıklar, şiddetli yağış ve seller, heyelanlar, kaya düşmeleri, orman yangınları, sanayi kazaları ve yangınlar, rüzgâr ve kar fırtınaları, çığlar, sıcak hava dalgası, sis, ulaşım kazaları ve terör saldırılarından oluşmaktadır. Meydana getirdiği yıkımlar bakımından başlıca afet türü Türkiye için depremdir.
Soru 14

İstanbul’da M.S. 376 ile 1894 yılları arasında kaç tane deprem olmuştur?

A
25
B
35
C
45
D
55
E
65
14 numaralı soru için açıklama 
İstanbul’da M.S. 376 ile 1894 yılları arasında 55 deprem olmuş, ancak özellikle 1509 ve 1894 dep- remleri verdikleri zararlar açısından arşivlerde yer almıştır. 16 Ocak 1489 tarihindeki deprem, bina ve camilerde büyük hasara yol açarken 22 Ağustos 1509 tarihinde meydana gelen deprem, büyük artçılara neden olarak ‘küçük kıyamet (kıyamet-i suğra)’ olarak adlandırılmış, 109 camii ve 1070 ev tamamen yıkılmıştır
Soru 15

Erzincan ́da ve Erzincan Yer Sarsıntısından Müteessir Olan Mıntıkalarda Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun hangi yılda yürürlüğe girmiştir?

A
1930
B
1940
C
1950
D
1960
E
1970
SONUÇLAR
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x