Afet Yönetimi 2 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Afet Yönetimi 2 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanlığınıngörevleri arasında değildir?

A
Ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dâhil olmak üzere her türlü bağışlar ile yardımları kabul etmek
B
Yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, menkul, gayrimenkul yardımları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
C
Uluslararası kuruluşlarla Başkanlığın görev alanına giren konularda sözleşmeler de dâhil olmak üzere ilişkileri düzenlemek
D
Afet ve acil durum hizmetlerine ülke çapında katılımın yaygınlaştırılması, planlanması için gerekli hususları belirlemek
E
Gönüllülük ile ilgili tüm konularda tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğive koordinasyonu sağlamak
Soru 2

_________, planlamaya bütünleşik yaklaşımı ve modüler yapısı ile afet sırasında müdahale aşamasındaki riskleri en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.
Cümleyi doğru şekilde tamamlayan ifade hangisidir?

A
Türkiye Afet Müdahale Planı
B
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı
C
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
D
Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
E
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrasında yapılan ulusal çalışmalardan biri değildir?

A
Afet Konutları Projesi
B
Türkiye Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi Projesi
C
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
D
Uzaktan Algılama için Kitle Kaynak Kullanım Platformu Projesi
E
Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi Projesi
Soru 4

TurkiyeA fet MudahaleP lanı (TAMP) kapsamında AFAD aşağıdakilerden hangisi ile işbirliği yapmaz?

A
İçişleri Bakanlığı
B
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
C
Milli Savunma Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
E
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Soru 5

Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi temel verilerin kamuoyuna resmî olarak sadece kim tarafından duyurulabilir?

A
Başbakanlık
B
AFAD
C
Cumhurbaşkanlığı
D
Üniversiteler
E
Yerel yönetimler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi AFAD’ın işbirliği yaptığı BM kuruluşları arasında yer almaz?

A
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
B
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
C
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
D
Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
E
International Medical Corps (IM)
Soru 7

“Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayacak önlemleri almak” aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır?

A
Müdahale Dairesi Başkanlığı
B
Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı
C
Eğitim Dairesi Başkanlığı
D
İyileştirme Dairesi Başkanlığı
E
Deprem Dairesi Başkanlığı
Soru 8

Aşağıdaki projelerden hangisi ile afet ve acil durum eğitimlerinin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır?

A
Türkiye Afet Bilgi Bankası Projesi
B
AFAD Lojistik Depo Kurulumu Projesi
C
Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Oluşturulması Projesi
D
TADYUS Projesi
E
Afet Eğitim Tırları Projesi
Soru 9

Deprem riskini azaltmayı, depremlere hazırlıklı ve dirençli bir toplum yaratmayı hedefleyen “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
2011
B
2012
C
2013
D
2014
E
2015
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi AFAD’ın yönetici kadrosunda yer aldığı uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

A
Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin Azaltılması Ofisi
B
BM INSARAG (Uluslararası Arama Kurtarma Tavsiye Grubu)
C
GuneydogAuv rupa Afete Hazırlık ve OnlemeI nisiyatifi( DPPI SE)
D
---------
E
GuneyD oguA vrupa Afet Risklerini Azaltma ve Uyum Programı (SEEDRMAP)
Soru 11

I. Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak.
II. Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek.
III. Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak.
Yukarıdakilerden hangileri İçişleri Bakanlığının görevleri arasındadır?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I. ve II.
D
II. ve III.
E
I. II. ve III.
Soru 12

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde mevzuatta yapılan değişiklikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı aşağıdaki bakanlıklardan hangisine geçmiştir?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Dışişleri Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
E
Milli Savunma Bakanlığı
Soru 13

İçişleri Bakanı'nın kaç tane yardımcısı vardır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 14

I. Jandarma Genel Komutanlığı
II. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
III. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Yukarıdakilerden hangileri İçişleri Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardandır?

A
Yalnız I.
B
Yalnız III.
C
I. ve II.
D
II. ve III.
E
I. II. ve III.
Soru 15

I. GAMER, hafta içi 24 saat esasına göre çalışır.
II. Olağan durumlarda çekirdek kadro ile faaliyet gösterir, acil durumlarda ise tam kadro durumuna geçilir.
III. GAMER’in haberleşme, bilgi ve belge akışı. GAMER bünyesinde kurulacak olan kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemi üzerinden yapılır.
Yukarıda GAMER'in çalışma esaslarına ilişkin verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
Yalnız III.
D
I. ve III.
E
II. ve III.
Soru 16

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin çalışma esaslarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Hafta sonları çalışmaz
B
Olağan durumlarda dahi tam kadro çalışır
C
Çalışmalarını tek başına ve merkezi olarak yürütür
D
Acil durumlarda tam kadro çalışır
E
Tek haber kaynağı Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi
Soru 17

Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak, Karayolların da trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, Suç işlenmesini önlemek suçluları takip etmek ve yakalamak ve Her türlü kaçakcılığı takip etmek aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görevleri arasındadır?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Çevre ve şehircilik bakanlığı
C
Enerji ve tabii kaynaklar Bakanlığı
D
İçişleri Bakanlığı
E
Orman Bakanlığı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi içişleri bakanlığının afet yönetimi sistemindeki yerine ilişkin yönetmeliklerden biri değildir?

A
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği
B
Geçici Koruma Yönetmeliği
C
Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği
D
Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri Görevleri Çalışma Ulusal ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
E
Risk azaltma yönetmeliği
Soru 19

Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı ilgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği
Enfeksiyoz Madde ile Enfeksiyoz Tanı ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği
Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği
Yukarı da verilen yönetmelikler hangi bakalığın çalışma alanı ile ilgilidir?

A
Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı
B
Sağlık bakanlığı
C
Ekonomi Bakanlığı
D
İçişleri bakanlığı
E
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum yönetimi daire başkanlığının görevlerinden biri değildir?

A
Afet, olağan dışı ve acil durumlarla ilgili gerekli planları yapmak,organizasyonu sağlamak ihtiyaçları tespit ederek ilgili birimlere temin ettirmek
B
Afet, olağan dışı ve acil durumlarda tüm haber kaynakları ile il komuta merkezlerinden 24 saat sürekli olarak bilgi almak, değerlendirmek ve gerekli durumlarda yöneticilere her türlü iletişim araçları ile bilgi vermek
C
Afetleri gerçekleşmeden önce engellemek
D
Konu ile ilgili mevzuatı araştırmak geliştirmek ve düzenlemek
E
Sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve denetlenmesini sağlamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x