Aile Eğitimi 2017-2018 Final Sınavı

Aile Eğitimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün 2010 yılı raporuna göre, aşağıdakilerden hangisi göç alan bölgelerdeki ailelerin sorunlarından biri değildir?

A
Çocukların çalışması sorunu
B
Uyum sorunları
C
Tarım ve hayvancılığın verimsizliği
D
Yerleşimle ilgili sorunlar
E
Ekonomik sorunlar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Aile Eğitimi yaklaşımının hedefleri arasında yer almaz?

A
Anne babaların sorumluluk almasına yardımcı olmak
B
Aile bireyleri arasında kişilik uyumsuzluklarını gidermek
C
Çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında aileyi bilgilendirmek
D
Aile bağını ve aile yaşantısını güçlendirmek
E
Çocukları okula başlarken öğrenmeye hazır hale getirmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkili yapan özelliklerden biridir?

A
Sürekli olması
B
Olumsuz durumlara odaklanması
C
Tek yönlü olması
D
Sadece belli paydaşların tekelinde olması
E
Önyargılı olması
Soru 4

I. Ailenin düzensiz çalışma saatlerine sahip olması
II. Ailelerin okula ulaşımı için okulun kaynak yaratmaması
III. Ailenin düşük sosyo ekonomik düzeye sahip olması
Yukarıdakilerden hangileri aile eğitimi ve katılımını zorlaştıran aile kaynaklı olumsuz etkenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda fiziksel istismara örnektir?

A
Yalnız bırakma
B
Korkutma
C
Bir kaza durumu olmaksızın çocukta kırık olması
D
Kardeşler arasında ayrım yapma
E
Küçük düşürme
Soru 6

I. Danışanlara sosyal beceri kazandırmak amacı ile kullanılır.
II. Başlangıç aşaması canlandırma tekniğinin en etkin kullanılabileceği aşamadır.
III. Aile danışmanlığında bir müdahale aracıdır.
IV. Rol provası, rol değişikliği ve rol varsayımı olarak üç farklı şekilde kullanılabilir.
Aile danışmanlığında kullanılan Canlandırma tekniği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve III
C
I,II ve III
D
I,III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi aile danışmanlığında gizlilik ilkesinin danışman tarafından bozulması için geçerli nedenlerden biri değildir?

A
Kamu yararı açısından saklanması halinde sorun yaratacak bir bilginin öğrenilmesi
B
Danışanın onay vermesi
C
Danışmana yönlendirilen bir aile ile ilgili mahkeme kararıyla bilgi istenmesi
D
Seans içerisinde çocuk istismarına ilişkin önemli bir bilginin öğrenilmesi
E
Seans sırasında aile içerisinde aldatma olduğunun öğrenilmesi
Soru 8

Ölüm-kayıp durumlarında yas sürecinde kişinin bir tür anlaşma yapmaya çalışarak biraz daha zaman kazanmaya çalıştığı, gerçeği erteleme çabası içine girdiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlık
B
Yadsıma
C
Depresyon
D
Kabullenme
E
Öfke
Soru 9

I. Danışanlar ile çoklu ilişkilere girmesi
II. Danışanların verdiği bilgilerin gizliliğini koruması
III. Danışmanlık seanslarını toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı biçimde yapılandırması
Yukarıdakilerden hangileri aile danışmanının etik sorumluluklarındandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Var olan gerçekliği (olayı) değiştirmeden, dilin kullanımı yolu ile aile üyelerinin bakış açılarını değiştirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genogram
B
Yeniden Çerçeveleme
C
Canlandırma
D
Ev Ödevleri
E
Kontrat
Soru 11

Aile yaşam döngüsünün duygusal geçiş sürecinde “kuşak rollerinin değişimini kabul etme” hangi evrede gerçekleşmektedir?

A
Evre 2 : Evlilik bağı ile ailenin bir araya gelmesi
B
Evre 3 : Küçük çocuklu aileler
C
Evre 4 : Ergen çocuklu aileler
D
Evre 5 : Çocukların evden ayrılması ve orta yaşta ilerleme
E
Evre 6 : Geç yaştaki aileler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ebeveynlerin boşanma durumunda izlemesi gereken tutumlardan biri değildir?

A
Boşanmanın ebeveynler tarafından birlikte çocuğun gelişimine uygun biçimde açıklanması
B
Çocuğun sürece sağlıklı biçimde alışabilmesi için evden ayrılan ebeveyn ile görüşmesinin engellenmesi
C
Ebeveynlerin çocuğu taraf tutmaya zorlama, diğer ebeveyni kötüleme gibi davranışlardan uzak durmaları
D
Ebeveynlerin boşanmış olsalar da uyumlu bir anne baba ilişkisi sürdürmeleri
E
Boşanmanın anne baba sevgisi ve ilgisini kaybetmek anlamına gelmediğinin çocuğa anlatılması
Soru 13

Kendine güvenen, akademik performansları iyi olan, sosyal uyumları yüksek, kendinin ve başkalarının haklarını koruyan, dengeli ve uyumlu kişilik yapısına sahip bireylerin yetiştiği ebeveyn tutumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokratik tutum
B
Otoriter tutum
C
Serbest / ilgisiz ebeveyn tutumu
D
Aşırı hoşgörülü tutum
E
Aşırı koruyucu ebeveyn tutumu
Soru 14

Türkiye’de bireylerin engellilere sunulan hak ve hizmetlerden yararlanabilmesi için sağlık kurulu raporundaki özür oranı yüzde kaç olmalıdır?

A
20
B
30
C
40
D
50
E
60
Soru 15

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramında, anne ya da onun yerine geçen yetişkinin bebeğin ihtiyaçlarını zamanında ve yeterli karşılamasının toplumsallaşmanın özünü oluşturduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Girişimciliğe Karşı Suçluluk
B
Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu
C
Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası
D
Özerkliğe karşı Utanç ve Kuşku
E
Temel Güvene Karşı Güvensizlik
Soru 16

Kısa bir zamanda çok fazla miktarda yiyecek yeme ve sonrasında kusma veya laksatif ilaç kullanma yoluyla dışarı atma olarak tanımlanan yeme bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulimia nevroza
B
Tepkisel yeme bozukluğu
C
iştahsızlık
D
Obezite
E
Anokresiya nevroza
Soru 17

Duygulardan çok bilişi temel alan ve ailelerin farklı tepkilerini bu duruma getirdikleri farklı yorumlara, farklı algılara bağlayan aile tepkileri modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çaresizlik, güçsüzlük ve anlamsızlık modeli
B
Sürekli üzüntü modeli
C
Kişisel yapılanma modeli
D
Tepki aşamaları modeli
E
Sosyal destek modeli
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi alt ıslatmanın (enürezis) organik nedenlerinden biri değildir?

A
Çeşitli parazitler
B
Pnömoni
C
Böbrek hastalıkları
D
Diyabet
E
Mesane kapasitesinin küçük olması
Soru 19

Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı hangi aile eğitim programı kapsamındadır?

A
Gruba dayalı
B
Gruba ve bireye dayalı
C
Kuruma dayalı
D
Eve dayalı
E
Eve ve kuruma dayalı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocukların farklılık alanlarından biri değildir?

A
Duyusal farklılıklar
B
iletişim farklılıkları
C
Zihinsel farklılıklar
D
Fiziksel farklılıklar
E
Kültürel farklılıklar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x