Aile Eğitimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Aile Eğitimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi makro düzey kuramlardan biridir?

A
Sembolik Etkileşimci Kuram
B
Çatışma Kuramı
C
Sosyal Mübadele Kuramı
D
Aile Sistemleri Kuramı
E
Gelişimsel Kuram
Soru 2

Bir kişinin eş zamanlı olarak birden fazla kişi ile evli olduğu evlilik tipine ne ad verilir?

A
Egzogami
B
Anaerkillik
C
Monogami
D
Poligami
E
Endogami
Soru 3

Annenin hamilelik döneminde ve çocuğun 3 yaşma gelene kadarki süreçte aileye destek olmayı amaçlayan ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından yürütülen aile çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anne Destek Programı
B
3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı
C
Aile Mektupları
D
Dere Tepe Eğitim Programı
E
Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP)
Soru 4

Kağıtçıbaşı'nın Karşılıklı Bağımlı Aile Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bağımsız çocuk yetiştirmeyi sağlar.
B
Genellikle işlevsel-geniş aile özelliği sergiler.
C
Çocuğun anne babaya bağımlılığı itaate ve otoriteye dayalıdır.
D
Önce çocuk anne babaya bağımlıdır, daha sonra yaşlanan anne baba çocuğa bağımlıdır.
E
Birey ve aile hem maddi hem de duygusal alanda bağımlıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle çalışan kişi ile aile arasındaki sınırları ihlal edecek davranışlar arasında yer almaz?

A
Sunulan hizmette standart uygulamaların dışına çıkmak
B
Hizmet verilen kişilerle arkadaşlık gibi yakın ilişki kurmak
C
Pahalı hediyeler almak-vermek
D
Çıkar ilişkileri kurmak
E
Etkin dinleyici olmak
Soru 6

I. Ailenin düzensiz çalışma saatlerine sahip olması
II. Ailelerin okula ulaşımı için okulun kaynak yaratmaması
III. Ailenin düşük sosyo ekonomik düzeye sahip olması
Yukarıdakilerden hangileri aile eğitimi ve katılımını zorlaştıran aile kaynaklı olumsuz etkenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi eğitimcilerin ailelerle işbirliği konusundaki yükümlülüklerinden biri değildir?

A
Aile hayatında yaşanan ve çocuğu etkileyen durumlara duyarlı olmak
B
Ailede ve çocukta haklarının farkındalığını oluşturmak
C
Ailelerle işbirliği için gerekli planlama ve hazırlıkları yapmak
D
Sosyokültürel farklılıklara saygı duymak ve olumlu tepkilerde bulunmak
E
Çocukla ilgili bilgileri ailesiyle paylaşmamak
Soru 8

Gordon ve Breivogel’in modeline göre, ailelerin çocuk gelişimi ile ilgili bir konferansa dinleyici olarak katılmaları, aşağıdaki aile rollerinden hangisine bir örnektir?

A
Sınıf gönüllüsü olan aile
B
Seyirci olarak aile
C
Yarı profesyonel olan aile
D
Çocuğun öğretmeni olan aile
E
Karar alma sürecine katılan aile
Soru 9

I. Bireysel yüz yüze görüşme
II. Odak grup
III. Telefon görüşmesi
IV. Messenger
Yukarıdakilerden hangileri doğrudan sözlü iletişim tekniklerindendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda fiziksel istismara örnektir?

A
Korkutma
B
Yalnız bırakma
C
Bir kaza durumu olmaksızın çocukta kırık olması
D
Kardeşler arasında ayrım yapma
E
Küçük düşürme
Soru 11

Var olan gerçekliği (olayı) değiştirmeden, dilin kullanımı yolu ile aile üyelerinin bakış açılarını değiştirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeniden Çerçeveleme
B
Kontrat
C
Ev Ödevleri
D
Canlandırma
E
Genogram
Soru 12

Aile danışmanlığı seanslarında ailelere verilen ödevlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aile danışmanı, seans dışında ailenin iletişim kalıplarını öğrenmek için ödev verebilir.
B
Ödevin aile için yeterince anlaşılır ve açık olması gerekir.
C
Gerekirse ödevin bir örnek uygulaması seans içerisinde yaptırılmalıdır.
D
Seanslardaki etkileşim tarzlarının seans dışında denenmesi danışanların rahat hissetmelerini sağlar.
E
Ödevler ailede hangi bireyin daha sorunlu olduğunu anlamak için kullanılır.
Soru 13

Ölüm-kayıp durumlarında yas sürecinde kişinin bir tür anlaşma yapmaya çalışarak biraz daha zaman kazanmaya çalıştığı, gerçeği erteleme çabası içine girdiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kabullenme
B
Depresyon
C
Pazarlık
D
Öfke
E
Yadsıma
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ebeveynlerin boşanma durumunda izlemesi gereken tutumlardan biri değildir?

A
Boşanmanın ebeveynler tarafından birlikte çocuğun gelişimine uygun biçimde açıklanması
B
Ebeveynlerin boşanmış olsalar da uyumlu bir anne baba ilişkisi sürdürmeleri
C
Ebeveynlerin çocuğu taraf tutmaya zorlama, diğer ebeveyni kötüleme gibi davranışlardan uzak durmaları
D
Çocuğun sürece sağlıklı biçimde alışabilmesi için evden ayrılan ebeveyn ile görüşmesinin engellenmesi
E
Boşanmanın anne baba sevgisi ve ilgisini kaybetmek anlamına gelmediğinin çocuğa anlatılması
Soru 15

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramında, anne ya da onun yerine geçen yetişkinin bebeğin ihtiyaçlarını zamanında ve yeterli karşılamasının toplumsallaşmanın özünü oluşturduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel Güvene Karşı Güvensizlik
B
Özerkliğe karşı Utanç ve Kuşku
C
Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası
D
Girişimciliğe Karşı Suçluluk
E
Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu
Soru 16

Duygulardan çok bilişi temel alan ve ailelerin farklı tepkilerini bu duruma getirdikleri farklı yorumlara, farklı algılara bağlayan aile tepkileri modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tepki aşamaları modeli
B
Sosyal destek modeli
C
Çaresizlik, güçsüzlük ve anlamsızlık modeli
D
Sürekli üzüntü modeli
E
Kişisel yapılanma modeli
Soru 17

Kendine güvenen, akademik performansları iyi olan, sosyal uyumları yüksek, kendinin ve başkalarının haklarını koruyan, dengeli ve uyumlu kişilik yapısına sahip bireylerin yetiştiği ebeveyn tutumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşırı koruyucu ebeveyn tutumu
B
Demokratik tutum
C
Otoriter tutum
D
Serbest / ilgisiz ebeveyn tutumu
E
Aşırı hoşgörülü tutum
Soru 18

Görüştüğü uzmana “eğer çocuğumu iyileştirirseniz ne isterseniz yaparım” diyen zihin engelli çocuğa sahip bir anne, Tepki Aşama Modelinin aşağıdaki aşamalarından hangisinde bulunmaktadır?

A
Kabul
B
Pazarlık yapma
C
Öfke
D
Şok/inkar
E
Depresyon
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda uyku bozukluklarını önlemek için alınacak önlemlerden biri değildir?

A
Anne baba tutumlarına çok dikkat edilmesi, çocuğun terk edileceği, yalnız bırakılacağı gibi tehditlerden uzak durulması
B
Çocuğun gün içinde düzenli ve etkin fiziksel aktivite ve egzersiz yapmasına özen gösterilmesi
C
Uyku odasının uyarıcı ışıklarının fazla olmasına özen gösterilmesi
D
Çocuğun odasının rahat edebileceği şekilde düzenlenmesi
E
Bebeklikten itibaren ebeveynler tarafından çocuğun uyumadan önce rahatlatılması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocukların eğitsel tanılaması yapılırken kullanılan tekniklerden biridir?

A
Nörolojik testler
B
işitme testleri
C
Genetik testler
D
Ölçüt bağımlı testler
E
Ruhsal durum belirleme testleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x