Aile Eğitimi 2017-2018 Vize Sınavı

Aile Eğitimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi avcı toplayıcı toplumda görülen aile tiplerinden biridir?

A
Burjuva ailesi
B
Köylü ailesi
C
Köle ailesi
D
Soylu ailesi
E
Kandaş aile
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin aile çalışmalarına bir örnektir?

A
Anne Destek Programı
B
Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
C
Dere Tepe Eğitim Programı
D
Bilinçli Aile Engelsiz Çocuk Projesi
E
Baba Olmak Güzel Şey
Soru 3

Türkiye'de aile odaklı ve aileleri desteklemeye yönelik çalışmaların ilkini gerçekleştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel
B
J.Jensen Arnett
C
Prof. Diane Sunar
D
Prof.Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı
E
Prof. Dr. Sevda Bekman
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi geniş aile yapısı içinde çekirdek aile olarak değerlendirilen bir yerleşim türüdür?

A
Matrilokal
B
Patrilokal
C
Ambilokal
D
Avunkulokal
E
Neolokal
Soru 5

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taşra teşkilatı şemasına göre, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (Yatılı) aşağıdakilerden hangisi kapsamında hizmet vermektedir?

A
Kadına Yönelik Hizmetler
B
Çocuk Hizmetleri
C
Aile ve Toplum Hizmetleri
D
Engelli Hizmetleri
E
Yaşlı Hizmetleri
Soru 6

Annenin hamilelik döneminde ve çocuğun 3 yaşına gelene kadarki süreçte aileye destek olmayı amaçlayan ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından yürütülen aile çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anne Destek Programı
B
3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı
C
Dere Tepe Eğitim Programı
D
Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP)
E
Aile Mektupları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi makro düzey kuramlardan biridir?

A
Çatışma Kuramı
B
Aile Sistemleri Kuramı
C
Sosyal Mübadele Kuramı
D
Sembolik Etkileşimci Kuram
E
Gelişimsel Kuram
Soru 8

Kağıtçıbaşı'nın Karşılıklı Bağımlı Aile Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çocuğun anne babaya bağımlılığı itaate ve otoriteye dayalıdır.
B
Bağımsız çocuk yetiştirmeyi sağlar.
C
Önce çocuk anne babaya bağımlıdır, daha sonra yaşlanan anne baba çocuğa bağımlıdır.
D
Genellikle işlevsel-geniş aile özelliği sergiler.
E
Birey ve aile hem maddi hem de duygusal alanda bağımlıdır.
Soru 9

Karma aile olarak da tanımlanan, boşanma, terk veya eşlerden birinin ölümü nedeniyle tekrar evlenenler ve eşlerden en az birinin önceki ilişkisinden çocuğunun olduğu aileler, hangi aile yapısı kapsamında değerlendirilir?

A
Çekirdek aile yapısı
B
Geniş aile yapısı
C
Üvey aile yapısı
D
Tek ebeveynli aile yapısı
E
Sandviç aile yapısı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi orta sosyoekonomik düzeydeki ailelere yönelik aile çalışmalarının katkılarından biridir?

A
Sağlık hizmetlerine ulaşmayı sağlama
B
Hukuksal sorunlarda yardımcı olma
C
iş bulmada yardımcı olma
D
Psikolojik rahatlama sağlama
E
Maddi kaynak bulmada yardımcı olma
Soru 11

“Belli bir konuda bilgi sağlamak amaçlı hazırlanan kısa, yazılı ve resimli belgelerdir.” şeklinde tanımlan iletişim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hatırlatma Notu
B
Broşür
C
Bülten
D
iletişim Defteri
E
Duyuru
Soru 12

Grup üyelerinin kaygılarını azaltan ve diğer üyelerle rahat iletişime geçmelerini sağlayan aile eğitimi etkinliklerinde kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Buz kırma
B
Örnek olay inceleme
C
Soru-cevap
D
Rol oynama
E
Demostrasyon
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle çalışan kişi ile aile arasındaki sınırları ihlal edecek davranışlar arasında yer almaz?

A
Hizmet verilen kişilerle arkadaşlık gibi yakın ilişki kurmak
B
Sunulan hizmette standart uygulamaların dışına çıkmak
C
Pahalı hediyeler almak-vermek
D
Etkin dinleyici olmak
E
Çıkar ilişkileri kurmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Ekolojik Sistemler Kuramı’na göre bireyin içinde yaşadığı ve doğrudan etkileşimde bulunduğu yakın ilişkiler ağını içerir?

A
Mikrosistem
B
Mezosistem
C
Makrosistem
D
Kronosistem
E
Ekzosistem
Soru 15

I. Bilgi verir.
II. Emredicidir.
III. Rehberlik eder.
Öğretici iletişim ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Epstein’in aile katılım düzeylerinden hangisi ailelerin okulun etkinliğinin ve kalitesinin geliştirilmesinde önemli bir ortak olarak görülmesini ve okuldaki gelişim süreçlerine katılımlarını teşvik eder?

A
Gönüllülük
B
Karar alma süreçlerine aile katılımı
C
iletişim
D
Anne babalık/Çocuk yetiştirme
E
Evde öğrenme
Soru 17

________ problemli durumlarda ailelerin iyileştirilmesi, eğitilmesi ve sorunlarla baş etmek için nasıl davranacaklarının öğretildiği klinik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda bilgi, destek ve iletişim profesyonellerden ailelere doğrudur ve hâkimiyet profesyonellerdedir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Aile katılımı
B
Aile merkezli hizmetler
C
Veli toplantısı
D
Ortak yetkilendirme
E
Aile danışmanlığı/terapisi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi aile eğitimi ve katılımının “Hazırlıklı Olma” ilkesi kapsamında yer almaz?

A
Eğitimde kullanılacak araç-gereçlerin hazırlanması
B
Eğitim içeriğinin ve sürecinin planlanması
C
Ailelerin aile eğitimi ve katılımı süreçlerine devam etmelerinin sağlanması
D
Aile eğitimi ve katılımı için fiziksel koşulların düzenlenmesi
E
Ailelerin eğitim ve katılım gereksinimlerinin belirlenmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi eğitimcilerin ailelerle işbirliği konusundaki yükümlülüklerinden biri değildir?

A
Ailede ve çocukta haklarının farkındalığını oluşturmak
B
Ailelerle işbirliği için gerekli planlama ve hazırlıkları yapmak
C
Sosyokültürel farklılıklara saygı duymak ve olumlu tepkilerde bulunmak
D
Aile hayatında yaşanan ve çocuğu etkileyen durumlara duyarlı olmak
E
Çocukla ilgili bilgileri ailesiyle paylaşmamak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Rehberi (OBADER)'deki ailenin okul etkinliklerine katılım aşamalarından biri değildir?

A
Materyal hazırlama sürecinde görev alma
B
Gözlemci olarak okulda bulunma
C
Sınıfta yeteneğine uygun etkinliklerde görev alma
D
Ev ziyaretlerinde öğretmeni değerlendirme
E
Sosyal etkinliklerde öğretmene yardımcı olma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x