Aile Eğitimi 2018-2019 Vize Sınavı

Aile Eğitimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kağıtçıbaşı'nın Bağımsız Aile Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bireyci, yüksek refah düzeyindeki kentleşmiş ve sanayileşmiş teknoloji toplumlarında görülmektedir.
B
Duygusal alanda karşılıklı bağlılık görülürken, maddi alanda birey ve aile arasında bağımsızlık görülmektedir.
C
Sıkı bağlarla örülmüş aile ve insan ilişkilerinin olduğu geleneksel ve kırsal toplumlarda görülür.
D
Sosyal güvence sisteminin bulunmadığı durumlarda özellikle erkek çocukları yaşlılık için bir güvence olarak görülür ve ailenin çocuktan maddi beklentileri vardır.
E
Çocuğun anne babaya bağlılığı itaate ve otoriteye dayanır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi aile ile ilgili mikro düzey kuramlardan biridir?

A
Ekolojik Kuram
B
Çatışma Kuramı
C
Yapısal-işlevsel Kuram
D
Aile Sistemleri Kuramı
E
Feminist Kuram
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi aile katılımı kapsamında eğitimcilerin ailelere yaklaşımına ilişkin temel ilkeler arasında yer almaz?

A
Her anne baba çocuğunun eğitimi açısından önemli ve anlamlı bir bakış açısına sahiptir.
B
Anne babaların etkinliklere katılmaması çocukların önemsenmeyeceği anlamına gelmez.
C
Başarılı olan çocukların aileleri eğitime katkı sağlamada daha isteklidir.
D
Tüm anne babalar belli düzeyde etkililik gücüne sahiptirler ve eğitime katkı sağlayabilir.
E
Tüm anne babalar çocuklarını önemser.
Soru 4

Bankacı olan Ayşe Hanım boşanmıştır ve iki çocuğu vardır. Ayşe Hanım işi için katıldığı bir seminerde başka bir şubede çalışan Semih Bey'le tanışır. Semih Bey eşini bir trafik kazasında kaybetmiştir ve küçük kızıyla birlikte yaşamaktadır. Semih Bey ve Ayşe Hanım evlenmeye karar verirler. Ayşe Hanım ve Semih Bey’in bu evliliği aşağıdakilerin hangisine bir örnektir?

A
Egzogami
B
Levirat
C
Taygeldi
D
Polijini
E
Seri monogami
Soru 5

Anne Babalara Haftalık Sohbetler adlı aile çalışmaları aşağıdakilerden hangisinin önderliğinde düzenlenmiştir?

A
Çiğdem Kağıtçı başı
B
Jensen Arnett
C
İhsan Şükrü Aksel
D
Sevda Bekman
E
Diane Sunar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hem göç alan hem de göç veren bölgelerde aileleri etkileyen ortak bir sorundur?

A
Dil sorunları
B
Ailelerin dağılması
C
Uyum sorunları
D
Ekonomik sorunlar
E
Mekânsal yerleşim
Soru 7

Ayna benlik kavramına aşağıdaki kuramların hangisinde yer verilmektedir?

A
Yapısal-işlevsel Kuram
B
Sosyal Mübadele Kuramı
C
Çatışma Kuramı
D
Ekolojik Kuram
E
Sembolik Etkileşimci Kuram
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)in aile çalışmaları arasında yer almaz?

A
Bilinçli Aile Engelsiz Çocuk Projesi
B
Baba Olmak Güzel Şey
C
Dere Tepe Eğitim Programı
D
Anne Destek Programı
E
Aile Mektupları
Soru 9

I. Evde yapılabilecek etkinlikleri anlatma
II. Ailelere psikolojik destek sağlama
III. Yönetim ve karar verme süreçlerine katılımı artırma
Yukarıdakilerden hangileri aile rehberliği hizmetleri kapsamındaki çalışmalardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Sanayi sonrası toplumundaki aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ailenin eğitim işlevi bu dönemde okullara devredilmiştir.
B
Boşanma, yalnız yaşama ve tek ebeveynli ailelerin sayısı artmıştır.
C
Çocuklar ailelerin merkezindedir ve çocuğun eğitim ve bakımı için tüm kaynaklar seferber edilmiştir.
D
Kadınların doğurganlık yoluyla kazandıkları saygınlık, üretimdeki etkin rolleri ve soyun anaya göre belirlenmesi anaerkil yapının temelini oluşturmuştur.
E
Aile içinde kadın ve erkeğe biçilen roller sorgulanmaya ve eşitlikçi beklentiler artmaya başlamıştır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle profesyonel ilişkilerde, adanmışlığın belirtilerinden biridir?

A
Herkese eşit mesafede olmak
B
Çocuk için beklentileri yüksek tutmak
C
Çocuğun hakkını savunmak
D
Ailelerin seçimlerine ve farklılıklarına saygı duymak
E
Bilimsel temellere dayalı yöntemleri uygulamak
Soru 12

Aile eğitimi ve katılımı sürecinde etkili planlama yapmak ve değerlendirmek aşağıdaki ilkelerin hangisini açıklamaktadır?

A
Esneklik
B
işbirliği
C
Özgünlük
D
Yaratıcılık
E
Stratejik olma
Soru 13

Akademik başarısızlık konusunda veli ile iletişim kuran bir eğitimci, gelişmeleri görüşmek ve gerektiğinde yeni düzenlemelere gitmek için haftada bir, veli ile görüşebileceği bir zaman belirlemiş ve bunu veliye duyurmuştur. Eğitimcinin bu davranışı problem çözmenin hangi adımına bir örnektir?

A
Problemi tanımlama
B
Harekete geçme
C
Çözüm arama
D
Takip
E
Çözümlere karar verme
Soru 14

Çocuklar eskiden ağaçlara tırmanırdı oysa şimdi ellerinde tablet bilgisayarlar ile gün boyu dört duvar arasına sıkışmış dürümdalar. Bu hareketsiz neslin günümüzde motor gelişimleri yeterince desteklenmediği için gelecekte pek çok sağlık sorunu yaşayabilir.
Yukarıdaki ifadede çocuğun gelişimi üzerinde aşağıdaki ekolojik sistem bileşenlerinin hangisinin etkisine işaret edilmektedir?

A
Mezosistem
B
Kronosistem
C
Mikrosistem
D
Ekzosistem
E
Makrosistem
Soru 15

________ belli periyodik zamanlarda hazırlanan ve süren bir durum hakkındaki gelişmeleri duyuran bilgilendirme amaçlı belgelerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Dilekçe
B
Kısa e-posta
C
Broşür
D
Hatırlatma notu
E
Bülten
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Androgojinin Öğrenmeye Hazıroluş varsayımının uygulamaya yönelik sonuçlarından biridir?

A
Grup eğitimlerinde benzer gereksinimlere sahip aileleri gruplamak yetişkin öğreniciler için teşvik edici olmaktadır.
B
Günlük yaşama aktarım önemsenmeli ve desteklenmelidir.
C
Yetişkin, gereksinimlerin belirlenmesi ve planlama sürecine dâhil olmadır.
D
Kişi merkezli, konu öğretici değil kişilerin öğrenmesine yardım eden bir eğitimcilik yaklaşımı benimsenmelidir.
E
Öğrenmenin değerlendirilmesi, boyutlarının öz yönelimli öğrenmeye yönelik olarak yapılandırılması zorunludur.
Soru 17

Duyuru, bülten ve telefon görüşmeleri gibi yollarla ailelerin bilgilendirilmesi ve çocukların çalışmalarının belirli aralıklarla ailelerle paylaşılması şeklindeki çalışmalar Epstein’ın aile katılım düzeylerinden hangisine bir örnektir?

A
Karar alma süreçlerine katılım
B
Evde öğrenme
C
iletişim
D
Toplumla işbirliği
E
Gönüllülük
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılı Okulöncesi Eğitim Programında belirtilen, ailelerin dikkat etmesi gereken hususlardan biridir?

A
Okul seçimindeki kaygılarını çocuklarıyla paylaşmalıdır.
B
Okulları gezerken çocuğu da beraber götürmelidir.
C
Okulun programına müdahale etmelidir.
D
Çocuklarını diğer çocuklarla kıyaslamalıdır.
E
Çocuklara evde okuma-yazma öğretmelidir.
Soru 19

Etkileşim artırıcı grup oyunları, güven çalışmaları ve tanışma oyunları aile eğitiminde kullanılan tekniklerden hangisinin kapsamındadır?

A
Beyin fırtınası
B
Grup tartışması
C
Buz kırma teknikleri
D
Demonstrasyon
E
Örnek olay incelemesi
Soru 20

__________. iletişim, diyaloğu teşvik eder, karşılıklı bilgi paylaşımı vardır, uzlaşmaya açıktır. ________ iletişim ise tek yönlüdür; emretme ve hükmetme özellikleri gösterir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Kapsayıcı - Yönlendirici
B
Öğretici - Örtük
C
Eğitici - Kapsayıcı
D
Öğretici - Eğitici
E
Yönlendirici - Örtük
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x