Aile Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı

Aile Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi işlevselci yaklaşıma uygun görüşler taşımaz?

A
R.Merton
B
H.Spencer
C
E.O. Wright
D
N.Luhmann
E
T.Parsons
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tek ebeveynli aile sayısının artışını etkileyen nedenlerden biridir?

A
Erkeğin işsizliği
B
Şiddet
C
Geçimsizlik
D
Yoksulluk
E
Evlilik dışı doğumlar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi başlık parası sorununa çözüm getirmek amacıyla yapılan bir evlenme biçimidir?

A
Ekzogami
B
Berder
C
Polijini
D
Taygeldi
E
Endogami
Soru 4

Et yemenin; kadınların ve hayvanların tüketilebilecek nesneler olduğu düşüncesine dayanan bir inanç sisteminin ürünü olduğunu savunan ekofeminist aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. Merchant
B
E. Okoko
C
C.J. Adams
D
V. Shiva
E
L. Gruen
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinin orta çağın aile ve çocukluk tarihi üzerine çalışmaları bulunur?

A
Max Weber
B
Habermas
C
Philippe Aries
D
Dahrendoff
E
Parsons
Soru 6

Yaşlanmayı net bir şekilde ilk kez ele alan sosyal teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal alışveriş teorisi
B
Aktivite teorisi
C
Sembolik etkileşim teorisi
D
Süreklilik ya da devamlılık teorisi
E
Çözülme ya da yaşamdan geri çekilme teorisi
Soru 7

Yaş ayrımcılığı aşağıdaki önermelerden hangisini ifade eder?

A
Kuşaklar arası dayanışmayı
B
Yaşlanmayan benliği
C
Yaşlı bireye önyargılı yaklaşmayı
D
Yaşlı bakımının zorluğunu
E
Yaşlanmaktan korkmayı
Soru 8

Yapısal gecikme ya da yapısal geri kalma teriminin anlamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bireyin emekli olunca hak kazandığı aylığı almada gecikme yaşamasıdır.
B
Bireyin yaşının hızla ilerlemesi karşısında toplumsal kurumların hizmetleri bu hıza yetişememektedir.
C
Yaşlı bireyin toplumsal ilişkileri giderek düşük düzeyde seyreder.
D
Toplum farklı kurumlardan oluşur ve bunlar birbiri ile ilişkilidir.
E
Devlet yaşlılara verdiği hizmeti yük olarak görür ve bunlardan vazgeçmeye çalışır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Flechter’in “mesleki alanı”nın özellikleri arasında yer almaz?

A
Zaman aralığının belirsiz olması
B
Rasyonel olarak şeyleştirme söz konusu olması
C
Becerilerin eğitimle kazanılması
D
Çalışmanın parasal karşılığının var olması
E
Soyut olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sağlık ve hastalık olguları özelinde yaşanan kavramsal değişmelerden biri değildir?

A
Hastane - Topluluk
B
Hasta - Kişi
C
Hastalık - Sağlık
D
Akut - Kronik
E
Eczane - Pansuman
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Navaro'ya göre tıp ve sermaye arasındaki işbirliğinin göstergesi değildir?

A
ilaç ve tıbbi malzeme üzerine sektör oluşumu
B
Hekimlerin işçi haline gelmesi
C
Tıbbın şirket mantığı ile yönetilmesi
D
Doktorların toplumun iyiliği için çalışması
E
Uzmanlaşma ve hiyerarşik yapılanma
Soru 12

Cinsiyete dayalı işbölümü eşitsizliği temelinde, erkeğin evin geçindiricisi konumu ile aile reisliğini ve otoritesini, kadının ev içi konumuna bağlı ev kadını olmasını meşrulaştıran düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aile ideolojisi
B
Ailenin tarihi
C
Aile bağları
D
Ailenin önemi
E
Aile içi şiddet
Soru 13

Çalışan eşin elinden parasını almak, aşağıdaki şiddet çeşitlerinden hangisidir?

A
Cinsel
B
Ekonomik
C
Psikolojik
D
Fiziksel
E
Sözel
Soru 14

Ailede erkek egemenliğini, üstünlüğünü, aile hayatının eşitlikçi olduğu görüşünü sorgulayan ve ailenin güç ilişkileri içeren bir kurum olarak görülmesini sağlayan kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geleneksel yaklaşım
B
işlevselci bakış açısı
C
Marxist kuram
D
Feminist kuram
E
Sembolik etkileşimcilik
Soru 15

İnsanın toplum hayatı dışında yaşayabilmesi için tanrı ya da canavar olması gerektiğini savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Plato
B
ibni Sina
C
Aristo
D
Freud
E
Goethe
Soru 16

Yaşlıların sağlık ve toplumsal sorunlarıyla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nöroloji
B
Sosyoloji
C
Pedagoji
D
Gerantoloji
E
Hetereloji
Soru 17

Evlat edinme ile hukuki olarak ilişkili olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akraba aileler
B
Çocuk Esirgeme Kurumu
C
Çocuk Mahkemeleri
D
Kızılay
E
Aile Mahkemeleri
Soru 18

Türkiye’de aile yapısının değişmesindeki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel farklılıklar
B
Gecekondulaşma
C
Liderler
D
Sanayileşme ve kentleşme
E
Din
Soru 19

Yapısal fonksiyonel yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ailenin yapısal özelliği zamanla değişmez ve fonksiyonları aynı kalır.
B
Sosyo kültürel değişmeler aile yapısını etkiler.
C
Geniş aile daha çok ekonomik ve siyasal bir birlik olarak, çekirdek aileden daha fazla fonksiyona sahiptir.
D
Aile kurumu içinde yer aldığı toplumsal sisteme fonksiyonel bağlarla bağlıdır.
E
Aile toplumsal sistemde belirli fonksiyonları yerine getirirken diğer kurumlarla etkileşim halindedir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Bazı değişmelerin diğerlerinden daha etkili olması
B
Toplumsal değişmenin sadece batı toplumlarında var olması
C
Toplumsal değişmenin tüm toplumlarda görülmesi
D
Toplumsal değişmenin bazen tartışmaya neden olması
E
Toplumsal değişmenin bazen planlı olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x