Aile Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı

Aile Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki aile tiplerinden hangisi başlık usulünün yaygın olduğu bölgelerde ekonomik koşullar doğrultusunda şekillenmiştir?

A
Levirat
B
Taygeldi
C
Berder
D
Sorarat
E
Küçük
Soru 2

Bir kadının birden fazla erkekle evlenmesine ne ad verilir?

A
Patrilokalite
B
Poliandri
C
Bilateral
D
Polijini
E
Matrilokalite
Soru 3

Et yeme ve hayvanları ete indirgeme ________ yazarlara göre ne doğal, ne de tarafsızdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sosyalist feminist
B
Marxist feminist
C
Liberal feminist
D
Ekofeminist
E
Radikal feminist
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yüzeysel olarak bakıldığında ailenin işlevleri arasında dokunulmayan tek konudur?

A
Ekonomik üretim
B
Toplumsallaşma
C
Yaşlı bakımı
D
Dinlenme
E
Üreme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal alışveriş teorisinin anahtar varsayımlarından biri değildir?

A
Gücün, sosyal etkileşimdeki dengeden ortaya çıkması
B
Bireylerin faydayı maksimuma getiren etkileşimleri seçmesi
C
Kârlı etkileşimin sürdürülmesi
D
Zararı minimuma indiren etkileşimlerin seçilmesi
E
Geleceği öngörmek için geçmiş deneyimlerin kullanılması
Soru 6

Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sosyalizasyon sürecini sembolik etkileşim yaklaşımı ile açıklar?

A
N. Postman
B
K. Davis
C
R. C. Atchley
D
P. Aries
E
G. H. Mead
Soru 7

Yaşlılığa ilişkin feminist bakış açısına göre yaşlılık, ________ bağlamında ele alınmalıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
fizyoloji
B
güç ilişkisi
C
dil
D
eşitsizlik
E
sosyal ağ
Soru 8

Aries’e göre çocukluk kavramı kaçıncı yüzyılda aile yaşamının bir parçası olarak kabul edilmeye başlamıştır?

A
17.
B
18.
C
19.
D
20.
E
21.
Soru 9

I. Çatışmaları azaltmak
II. Bireyleri sosyal rollere hazırlamak
III. Yaşamak için rekabetçi olmayı sağlamak
IV. Doğru ve yanlışı anlamak
Yukarıdakilerden hangileri sosyalizasyon sürecinin amaçları arasındadır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 10

Toplumlar kırsaldan kentsele dönüştükçe yaşlı insanların konumunun kötüleştiğini savunan yaşlanma teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çözülme
B
Süreklilik
C
Aktivite
D
Modernleşme
E
Toplumsal Rol
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gerontoloji ve feminizmin ortak hedeflerinden biri değildir?

A
Yetkin şekilde yaşam deneyimlerini gösteren yöntemlerin kullanılması
B
Yetkin şekilde yaşam deneyimlerini gösteren kuramların kullanılması
C
işgücü ve emeklilik konularının önemsenmesi
D
Eşitsizlikler hakkında sosyal bilincin geliştirilmesi
E
Yaşlıların olumsuz etkilenmesine neden olan koşullarda değişimin desteklenmesi
Soru 12

I. Bebeklik
II. Çocukluğun ilk dönemleri
III. Çocukluk sonrası dönem
IV. Olgunluk İkincil sosyalleşme
Yukarıdaki dönemlerden hangilerinde gerçekleşir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 13

Akrabalık ilişkileri bağımsız bir şekilde ele alınabilecek olan ________ bir meseledir.
Yukarıdakiki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ekonomik
B
siyasal
C
dini
D
kültürel
E
eğitsel
Soru 14

I. Eleştirel teori
II. Çatışma kuramı
III. Sembolik etkileşimcilik
IV. Yapısal işlevselcilik
Yukarıdaki teorilerden hangileri sağlık ve hastalık sosyolojisi açısından feminist teoriyi etkiler?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 15

Yalıtılmış ailenin içine kapanarak aile üyelerinin birbirinden çok şey talep eder hale geldiğini, bu durumun baskı ve gerginliğe yol açtığını ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
T. Parsons
B
E. R. Leach
C
D. Rowe
D
R. L. Kahn
E
L. Riley
Soru 16

Bedenin en önemli özelliği kasıtlılıktır. Beden sadece fiziksel bir obje olmayıp, amaçları ile dünyaya anlam veren bir varlıktır.
Aşağıdakilerden hangisi bedeni ele alan perspektifler çerçevesinde yukarıdaki görüşü savunur?

A
Çatışmacı perspektif
B
Sosyal inşacı perspektif
C
Fenomenolojik yaklaşım
D
Naturalistik yaklaşım
E
Dramaturjik yaklaşım
Soru 17

I. Tahıl tarımı makineleşmiş olan
II. Arazisi engebeli olan
III. Tarımı geçim sağlamaya yetmeyen
IV. Dayanışma düzeyi az olan
Yukarıdakilerden hangileri kırsal alanda iş yükü ve tüketimde cinsiyet eşitsizliğinin daha keskin ve cinsiyete dayalı iş bölümünün daha katı olduğu köylerdir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 18

“Medikal sosyoloji”nin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
1940’lar
B
1950’ler
C
1960’lar
D
1970’ler
E
1980’ler
Soru 19

Aile kurumunu önemseyerek uyuma vurgu yapan ve toplumun devamlılığı için ailenin devamlılığını şart gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevselci Yaklaşım
B
Feminist Teori
C
Sosyal Alışveriş Kuramı
D
Çatışma Kuramı
E
Sembolik Etkleşimci Yaklaşım
Soru 20

Yalıtılmış çekirdek ailenin modern endüstriyel toplumun tipik aile biçimi olduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
H. Spencer
B
E. Durkheim
C
T. Parsons
D
V. Frederico
E
E. R. Leach
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x