Aile Sosyolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Aile Sosyolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Hanelerde yaşayan kişi sayısının sınırlı olması
II. Akrabalık bağlarının kuvvetli olması
III. Geçimlerinin sanayi, ticaret ve hizmet sektöründen sağlanması
IV. Kırsal alanda yaşaması
Yukarıdakilerden hangileri büyük aileye ait özelliklerdendir?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 2

Çocuklarıyla yalnız yaşayan ve hane reisi kadın olan hanelerin ________ riskleri daha fazladır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
işgöremezlik
B
yaşlanma
C
yoksullaşma
D
hastalanma
E
dışlanma
Soru 3

Çevre sorunlarını kadın sorunları ve kadınların kurban edilmesi olarak gören feministler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekofeministler
B
Radikal feministler
C
Sosyal inşacı feministler
D
Yapısökümcü feministler
E
Postmodern feministler
Soru 4

I. Nicel araştırma tekniklerini kullanmaları
II. Birey üzerinde durmaları
III. Süreçlere odaklanmaları
IV. Ailenin işlevlerine önem vermeleri
Yukarıdakilerden hangileri sembolik etkileşimci yaklaşımların aile kuramları ile ilgili savunduğu ortak görüşler arasındadır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 5

I. Evrensellik
II. Dışsallık
III. Zararlılık
IV. Farkındalık
Fizyolojik bir değişme, yaşlanma olarak adlandırılmak için yukarıdaki özelliklerden hangilerine sahip olmalıdır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 6

İnsanların yaşlanmaktan ve ölümden korkmalarına ne ad verilir?

A
Gerontofobi
B
Klostrofobi
C
Agirofobi
D
Agorafobi
E
Gamofobi
Soru 7

I. Çatışmaları azaltmak
II. Bireyleri sosyal rollere hazırlamak
III. Yaşamak için rekabetçi olmayı sağlamak
IV. Doğru ve yanlışı anlamak
Yukarıdakilerden hangileri sosyalizasyon sürecinin amaçları arasındadır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 8

I. Bebeklik
II. Çocukluğun ilk dönemleri
III. Çocukluk sonrası dönem
IV. Olgunluk İkincil sosyalleşme
Yukarıdaki dönemlerden hangilerinde gerçekleşir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 9

Yaşlanma ile ilgili aşağıdaki teorilerden hangisi yapısal işlevselci öncüllerden türeyen bir teori değildir?

A
Modernleşme
B
Rol
C
Etiketleme
D
Devamlılık
E
Çözülme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik yaklaşımın odaklandığı kavramlardan biri değildir?

A
Kimlik
B
Akı İsal işlev
C
Sosyalleşme
D
Kişilik
E
Benlik
Soru 11

Çocuklukla yetişkinlik arasındaki göreceli ayrımın önemli ölçüde azaldığını savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baumrind
B
Bell
C
Aries
D
Postman
E
Mead
Soru 12

Ana - baba ve çocuk arasındaki etkileşimi inceleyen Baumrind’e göre; ana - babaların, çocuklarının fikirlerine ne derecede saygı gösterdikleri aşağıdaki boyutlardan hangisiyle ilgilidir?

A
Sevgi
B
iletişimde açıklık
C
Bakım - destek
D
Kontrol
E
Olgunluk beklentisi
Soru 13

Sağlık ve sağlık algısının kavramsallaştırılmasını kültürel bir inşa olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çatışmacı
B
işlevselci
C
Sembolik etkileşimcilik
D
Feminist
E
Postmodern
Soru 14

Aile hayatının işbirliği, ortak çıkarlar ve sevgiye dayalı imajını sorgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feminist
B
Çatışmacı
C
işlevselci
D
Sembolik etkileşimci
E
Postmodern
Soru 15

I. Tıbbın teknolojileşmesi
II. Tüketen bedenlerin üreten bedenlere dönüşmesi
III. Yaşam hakkı, ölüm hakkı gibi konular üzerine etik tartışmalar yapılması
IV. Nüfusun gençleşmesi
Yukarıdakilerden hangileri beden olgusunun sosyoloji ile tanışmasında etkili olan toplumsal değişimler arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 16

I. Aile sorumluluklarını daha az üstlenme
II. Akrabalarla ilişkileri düzenleme
III. Çocukların eğitim sorunlarına yoğunlaşma
IV. Cinsiyete dayalı işbölümünü kaldırma
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de özellikle 1980’li yıllardan itibaren kadınlara bırakılan sorumluluklar arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 17

I. Üretim ilişkisini devam ettirmek
II. Tüketim giderlerini düşürmek
III. Erkek egemen yapıyı korumak
IV. Toplumsal kontrolü sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri hemşehrilerin birarada oturmalarının temel nedenleri arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 18

Sağlık ve hastalık sosyolojisini derinden etkileyen tıp disiplini alanındaki ilk yaklaşım, ________ model’dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
psikanalitik
B
biyomedikal
C
fenomenolojik
D
postmodern
E
biyopsikososyal
Soru 19

I. Evlilik süresi
II. Yaş
III. Ev sahibi olma
IV. Uyumlu olma
Yukarıdakilerden hangileri evli kişilerin sağlıklı olma durumlarını etkileyen değişkenler arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 20

I. Ekonomik dayanışma
II. Çocukların birincil sosyalizasyonu
III. Prestij sağlama
IV. Yetişkin kişiliklerin istikrarının sağlanması
Parsons’a göre, çekirdek ailenin iki temel ve indirgenemez işlevi yukarıdakilerden hangileridir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x