Algoritmalar ve Programlama 2017-2018 Vize Sınavı

Algoritmalar ve Programlama 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Açık ve kesin bir dille algoritmanın tanımlanmasından sonra algoritmada yer alan adımların liste halinde yazıldığı algoritma gösterim yöntemine ne ad verilir?

A
Kaynak kodu
B
Sözde kod
C
Konuşma dili
D
Akış şeması
E
Derleyici
Soru 2

Sözde kod (pseudocode) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sözde kod, programlama mantığı ile konuşma dili cümlelerinin harmanlanmasından oluşur.
B
Sözde kodda kullanılan programlama diline benzer ifadelerin bilgisayar tarafından anlaşılması mümkündür.
C
Sözde kodu okuyan kişi, algoritmanın çalışma mantığını rahatlıkla kavrayabilir.
D
Algoritmaların sözde kod ile gösterimi oldukça yaygın ve etkili bir yöntemdir.
E
Sözde kod, programlama dillerinin detaylarından uzak bir anlatım şeklidir.
Soru 3

Bir algoritmanın, aynı türdeki problemlerin hepsine uygulanabilir olması algoritmanın hangi özelliğidir?

A
Verimlilik
B
Doğruluk
C
Sonluluk
D
Genellik
E
Açıklık
Soru 4

I. Akış şeması, bir algoritmanın görsel halini ifade eder.
II.Akış şemasında algoritma adımlarını ifade eden kutucuklar, adımlar arası geçişleri gösteren oklar, karar verme mekanizmaları olarak kullanılan şekiller bulunur.
III.Akış şeması oluşturmak için kullanılabilecek birçok farklı çizim yazılımı mevcuttur.
Akış şeması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Problemleri mümkün olan en küçük alt parçalara ayırıp, her bir alt parçayı diğerlerinden bağımsız şekilde çözdükten sonra problemin genel çözümünü elde etmek için bu alt parçaların çözümlerini belirli bir sırayla bir araya getiren algoritmalara ne ad verilir?

A
Özyinelemeli algoritmalar
B
Açgözlü algoritmalar
C
Böl ve yönet algoritmaları
D
Kaba kuvvet algoritmaları
E
Geri izlemeli algoritmalar
Soru 6

Dizilerin kullanımı ile kuyruk veri yapısını programlarken aşağıdakilerden hangisine i htiyaç duyulmaz?

A
Kuyruğun başını takip edecek bir tamsayıya
B
Verileri tutacak bir diziye
C
Bir sonraki göstericiye elemanı işaret eden bir
D
Kuyruğun tamsayıya sonunu takip edecek bir
E
Kuyruktaki mevcut eleman sayısını gösterecek bir tamsayıya
Soru 7

Boyut uzunlukları sırasıyla 3, 2, 2 olan üç boyutlu bir dizinin sahip olacağı toplam eleman sayısı kaçtır?

A
3
B
6
C
7
D
12
E
15
Soru 8

Bir üniversite yemekhanesindeki tepsilerden alınmak istendiğinde, temiz tepsilerin içerisinden en üstteki alınır. Temiz tepsiler biriktirilirken, yeni gelen tepsiler var olanların üstüne eklenir.
Günlük hayattan verilen bu örnek ile benzer şekilde çalışan veri yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yığın
B
Kuyruk
C
Dizi
D
Özetleme tablosu
E
ikili arama ağacı
Soru 9


Yukarıdaki mantıksal gösterim hangi bağlı liste türünü ifade etmektedir?

A
Dizi yapısında bağlı liste
B
Tek yönlü bağlı liste
C
Dairesel bağlı liste
D
Kuyruk yapısında bağlı liste
E
Çift yönlü bağlı liste
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 100 elemanlı bir dizinin ilk ve son indislerinin değerlerini göstermektedir?

A
0 ve 99
B
0 ve 100
C
0 ve 101
D
1 ve 99
E
1 ve 100
Soru 11

1. Ağaç Yüksekliği
2. Düğüm Yüksekliği
3. Düğüm Derinliği
K. Bir düğümden ağaç köküne kadar olan yolun uzunluğudur.
L. Bir ağacın kökünden ağaçtaki en alt çocuğa kadar olan yolun uzunluğudur.
M. Bir düğümden ağaçtaki en alt çocuğa kadar olan yolun uzunluğudur.

Yukarıdaki kavramlar ile tanımların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-K, 2-M, 3-L
C
1-L, 2-K, 3-M
D
1-L, 2-M, 3-K
E
1-M, 2-L, 3-K
Soru 12

Ağaç veri yapısında bir düğümden sonra yer alan ve o düğüme bir dal ile bağlı olan düğüm ya da düğümlere ne ad verilir?

A
Çocuk (Child)
B
Yol (Path)
C
Kök(Root)
D
Ebeveyn (Parent)
E
Dal (Edge)
Soru 13

Özetleme tablolarında verilen bir anahtar için tablodaki indis değerini hesaplayıp döndüren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malloc fonksiyonu
B
Hash fonksiyonu
C
Free fonksiyonu
D
Traverse fonksiyonu
E
Peek fonksiyonu
Soru 14


Yukarıda verilen ikili ağaç, Inorder gezinme yöntemi ile dolaşıldığında hangi harf dizilimi elde edilir?

A
ABCDEFGH
B
CBADFGHE
C
CEGFBAHD
D
FEBDHAGC
E
FECBGHDA
Soru 15

AVL ağaçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
AVL ağaçlarındaki düğümler için denge faktörü sol alt ağacın yüksekliği ile sağ alt ağacın yüksekliği arasındaki farka eşittir.
B
Yığın ağaçlarının özel bir türü olan AVL ağaçları her zaman dengeli olmalıdır.
C
Dengeli bir ağaç için denge faktörleri yalnız -1, 0 ve 1 olabilir.
D
AVL veri yapısında ağaç içerisindeki denge korunmakta, sol alt ağaç ile sağ alt ağaç arasındaki yükseklik farkı en fazla 1 olabilmektedir.
E
AVL ağaçlarında pivot düğüm üzerinde döndürmeler yapılarak denge sağlanır.
Soru 16

I. Döngü-tekrarlama algoritmaları
II.Küçült-fethet yöntemi
III.Böl-fethet yöntemi
Yukarıdakilerden hangileri algoritma tasarım yöntemler indendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Başlangıç: 13 | 14 10 25 40 23 15 80
Adım: 13 14 | 10 25 40 23 15 80
Araya sokma sıralama algoritmasında başlangıçtaki dizi ve birinci adım sonucu yukarıda verilmiştir.
Buna göre ikinci adımda elemanların sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A
10,13,14,25,40,23,15,80
B
14,25,40,23,10,13,15,80
C
25, 15, 80, 10, 13, 14, 40, 23
D
25, 40, 23, 15, 80, 10, 13, 14
E
40, 23, 15, 80, 10, 13, 14, 25
Soru 18

int gizem(int A[ ], int N) {
int i;
int sonuç;
sonuç = 1;
for (i = 0; i < N; İ++) {
sonuç = sonuç*A[ i ];
}
return sonuç;
}
Yukarıdaki fonksiyon aşağıdakilerden hangisini hesaplamaktadır?

A
Bir dizideki minimum elemanı
B
Bir dizideki elemanların çarpımını
C
Bir dizideki maksimum elemanı
D
Bir dizideki elemanların ortalamasını
E
Bir dizideki elemanların toplamını
Soru 19

int gizem(int A[ ], int N) {
int i;
nt sonuç;
sonuç = A[0];
for (i = 1; i < N; İ++) {
if (sonuç < A[ i ])
sonuç = A[ i ];
}
return sonuç;
}
Yukarıdaki fonksiyon aşağıdakilerden hangisini hesaplamaktadır?

A
Bir dizideki elemanların çarpımını
B
Bir dizinin ilk elemanını
C
Bir dizideki en büyük elemanı
D
Bir dizideki en küçük elemanı
E
Bir dizideki elemanlar toplamını
Soru 20

1. Sayıların değerlerini sayıl, sayı2 ve sayı3 olarak belirle
2. cevap = (sayı 1 + sayı2 + sayı3) / 3
3. Kullanıcıya cevabı göster
Yukarıdaki sözde kod aşağıdakilerden hangisini hesaplamaktadır?

A
Üç tane sayının toplamını
B
n tane sayının geometrik ortalamasını
C
Üç tane sayının aritmetik ortalamasını
D
n tane sayının aritmetik ortalamasını
E
n tane sayının çarpımını
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x