Amerikan Dış Politikası 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Amerikan Dış Politikası 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

ABD, Alaska’yı aşağıdaki ülkelerden hangisiyle 1867’de yaptığı antlaşmayla 7.200.000 dolar karşılığında topraklarına katmıştır?

A
Rusya
B
Meksika
C
İngiltere
D
Fransa
E
ispanya
Soru 2

ABD dış politika yapımında baş aktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dışişleri Bakanı
B
Ulusal Güvenlik Konseyi
C
Başkan
D
Dış ilişkiler Komitesi
E
Savunma Bakanlığı
Soru 3

Afyon Savaşları ile İngiltere’nin tamamen dışa açılmaya zorladığı ve bu sayede ABD’nin de ticari haklar elde etmeyi başardığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meksika
B
Hindistan
C
Malezya
D
Çin
E
Japonya
Soru 4

SSCB'nin NATO ülkelerinden birine yapacağı olası bir saldırıya karşı NATO'nun tüm askeri imkanları kullanılarak savunma yapılmasına dayalı stratejiye ne ad verilir?

A
Esnek Mukabele
B
Kutsal Misyon
C
Açık Kapı
D
Alan-Dışı Misyon
E
Topyekûn Karşılık
Soru 5

1961'de Küba’da ABD karşıtlığının daha da artmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amerikan Devletleri Organizasyonu’nun kurulması
B
Dekolonizasyon sürecinin başlaması
C
Domuzlar Körfezi Çıkartması
D
Küba Devrimi
E
NAFTA’nın imzalanması
Soru 6

SSCB'nin Türkiye ve Yunanistan’a yönelecek herhangi bir etki kurma girişimine ve saldırısına ABD’nin her türlü imkânını kullanarak karşı koyma kararlılığını temsil eden doktrin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reagan Doktrini
B
Truman Doktrini
C
Eisenhovver Doktrini
D
Bush Doktrini
E
Clinton Doktrini
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ABD'de yaşayan Latin Amerika kökenli nüfustan söz ederken kullanılan kültürel bir tanımlamadır?

A
Afro-Amerikan
B
Hispanik
C
Püriten
D
Misyoner
E
Evanjelik
Soru 8

ABD’de aşağıdaki kurumlardan hangisi Başkan'ın politika uygulamalarını gözetleme, inceleme, sorgulama, tartışma ve denetleme yetkisine sahiptir?

A
Senato
B
Uluslararası Kalkınma Kurumu
C
Kongre
D
Temsilciler Meclisi
E
Yüksek Mahkeme
Soru 9

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra iki kutuplu dünyanın en önemli aktörleri haline gelen iki ülke aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
İngiltere ve Sovyetler Birliği
B
ABD ve İngiltere
C
Almanya ve Sovyetler Birliği
D
ABD ve Sovyetler Birliği
E
Almanya ve İngiltere
Soru 10

NATO’nun 1960’lı yılların sonunda kabul ettiği, SSCB’den gelebilecek tehditlere, tehdidin karakteriyle doğru orantılı bir karşılık verilmesi anlamına gelen stratejik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnek Mukabele Stratejisi
B
Yıldız Savaşları
C
Önleyici Savaş Doktrini
D
Topyekûn Karşı Koyma Stratejisi
E
Kıyısal Dengeleme Stratejisi
Soru 11

NATO’nun üyelerini herhangi bir silahlı dış saldırıya karşı korumak dışındaki görevlerine ne ad verilir?

A
Açık kapı politikası
B
Bağlantısız politika misyonu
C
Müşterek güvenlik misyonu
D
Önleyici savaş misyonu
E
Alan-dışı misyon
Soru 12

Siyasal Realizm’i bir uluslararası ilişkiler teorisi formuna sokan ve aynı zamanda ABD dış politikası için de bir yaklaşım haline getiren teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Francis Fukuyama
B
Hans J. Morgenthau
C
Samuel P. Huntington
D
John J. Mearsheimer
E
David M. Malone
Soru 13

ABD’nin üstün gücüyle kendisi için kritik olan bölgelerde kendi çıkarlarını koruyacak şekilde kurduğu istikrar ve barış içeren düzene ne ad verilir?

A
ileri Özgürlük Stratejisi
B
Yumuşak Dengeleme
C
Önleyici Müdahale
D
Bağlantısızlık
E
Pax-Americana
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ABD siyasi arenasında “dördüncü kuvvet” olarak adlandırılır?

A
Medya
B
Çıkar grupları
C
Düşünce kuruluşları
D
Sendikalar
E
Baskı grupları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na katılmasına neden olmuştur?

A
İran-Kontra Skandali
B
Kaçak Köle Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
C
Önleyici Savaş Doktrini’nin ortaya atılması
D
Pearl Harbor Baskını
E
Vietnam Savaşı’na müdahil olunması
Soru 16

ABD dış politikasında Yeni Muhafazakârların etkili olmalarında rol oynayan temel oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi
B
Ortadoğu Forumu
C
Amerikan Girişim Enstitüsü
D
Hudson Enstitüsü
E
Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü
Soru 17

Uluslararası sistemin tamamına zarar verebilecek ve etkileyebilecek kadar büyük güç kaynaklarına sahip olan devletlere ne ad verilir?

A
Yumuşak Güç
B
Diplomatik Güç
C
Süper Güç
D
Bölgesel Güç
E
Zorlayıcı Güç
Soru 18

1854’te imzalanan Yokohama Antlaşmasıyla ABD’ye “en çok gözetilen ulus” statüsü veren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Japonya
B
Çin
C
Kanada
D
İngiltere
E
Kore
Soru 19

İri Sopa Diplomasisi aşağıdaki ABD Başkanlarından hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

A
Grover Gleveland
B
Gerald Ford
C
Warren G. Hardy
D
William McKinley
E
Theodore Roosevelt
Soru 20

ABD’nin müttefiklerinin, ABD’den alacakları ekonomik ve askeri yardımla kendi savunmalarını üstlenmelerini ve kendi bölgelerinde (özellikle Orta Doğu’da) Amerikan çıkarlarını ve bölgesel istikrarı korumalarını amaçlayan ABD doktrini aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bush Doktrini
B
Eisenhovver Doktrini
C
Carter Doktrini
D
Nixon Doktrini
E
Monroe Doktrini
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...